Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> Особливості математичної підготовки майбутніх інженерів

Особливості математичної підготовки майбутніх інженерів

Назва:
Особливості математичної підготовки майбутніх інженерів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,05 KB
Завантажень:
31
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Особливості математичної підготовки майбутніх інженерів


Основним завданням вищої освіти в 2005-2006 навчальному році, при врахуванні вимог і принципів Болонської декларації, є «орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути застосовані та використанні на користь держави». Це вимагає глибокої перебудови психологічної, дидактичної, методичної та наукової діяльності науково-педагогічних працівників, опанування ними інтерактивних методів навчання, інформаційних технологій, розширення застосування експертних і тестових методів оцінювання рівня знань та компетентності, підвищення об’єктивності оцінювання знань, умінь та навичок студентів.
Підготовка з математичних дисциплін повинна давати необхідні знання та вміння, що сприяють формуванню світогляду, забезпечують можливість оволодіти комплексом професійно-орієнтованих дисциплін та дозволяють науково-обґрунтовано розв’язувати інженерні задачі, тому що математика має широкі можливості розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної культури, формування вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, обґрунтовувати твердження, моделювати ситуації, тому що математика є основою вивчення фізики, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, крім цього, математика є мовою техніки, математичні методи та математичне моделювання широко використовуються для розв'язання практичних задач різних галузей науки, економіки, виробництва [4].
Курс вищої математики посідає чільне місце у фундаментальній підготовці спеціалістів. Проте досить часто знання з математики майбутніх інженерів носять формальний характер, не відповідають потребам фахових дисциплін і загальному рівню підготовки сучасного фахівця, тому що математична підготовка студентів інженерних спеціальностей має ряд істотних недоліків, серед яких: формалізація математичних знань, відсутність міжпредметних зв’язків математики зі спеціальними дисциплінами, слабкі навички у використанні математичного апарату при вивченні інженерних дисциплін [1].
Питання, пов’язані з впровадженням в практику ідеї професійної спрямованості навчання математики студентів нематематичних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів, вивчались на наукових, науково-методичних конференціях і в публікаціях відомих вчених-математиків і методистів, таких як С.І.Архангельський, Т.А.Бадкова, Н.М.Бескін, О.І.Богомолов, М.П.Борис, В.А.Веніков, Б.Вільямс, Б.В.Жак, Крилова Т.В. та ін.
Мета даної роботи – на основі аналізу психолого-педагогічної й методичної літератури розглянути можливості розкриття вищої математики на простих і наочних прикладах, як засобу міждисциплінарної спадкоємності, економії часу й осмисленого навчання.
Існує жартівливий афоризм: освіта – це те, що залишається після того, як забудуть все, чому навчали. Якщо забування неминуче, його потрібно правильно організувати. Виділяти ключові моменти, з установкою на запам’ятовування саме їх. Полегшує запам’ятовування – формування основних понять на базі найпростіших прикладних прикладах. Як говорив А. Пуанкаре, є лише два способи навчити дробам: розрізати на однакові частини або яблуко, або пиріг, або комутативність множення потрібно доводити не за допомогою абстрактних аксіом, а перераховуючи солдат у карі в рядах і шеренгах, або визначаючи площу прямокутника двома способами. Керуючись цією логікою, а також рекомендацією збільшувати дидактичні одиниці для виявлення взаємозв’язків між основними поняттями й одночасною економією часу [2], автор [3] наводить конкретні приклади підвищення рівня математичної освіти майбутніх інженерів.
Найважливіший місток між елементарною й вищою математикою – поняття тангенса кута. Без нього немає ні аналітичної геометрії, ні диференційного обчислення. Вводячи це поняття, потрібно підкреслити, що це – найпотрібніша з тригонометричних функций, на якій базуються цілі розділи вищої математики. Показати, що це – міра крутизни, відношення підйому до просування вперед, висоти сходинки до її довжини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Особливості математичної підготовки майбутніх інженерів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок