Головна Головна -> Реферати українською -> Педагогіка -> РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА АРТ-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА АРТ-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Назва:
РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА АРТ-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,21 KB
Завантажень:
139
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 371. 134:78 
Парфентьєва І.П.
РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА АРТ-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
У статті розглядаються окремі аспекти арт-педагогічної підготовки майбутніх вчителів музики, а саме: мистецька рефлексія, її функції, моделі арт- педагогічного процесу, які ґрунтуються на принципах особистісно орієнтованого підходу та творчості.
Ключові слова: рефлексія, мистецька рефлексія, творчість, творчі здібності.
В статье рассматриваются отдельные аспекты арт-педагогической подготовки будущих учителей музыки, а именно - художественная рефлексия, ее функции, модели арт-педагогического процесса, которые основываются на принципах личностно ориентированного подхода и творчества.
Ключевые слова: рефлексия, художественная рефлексия, творчество, творческие способности.
In the article separate aspects are examined арт-педагогічної preparations of future music masters, namely is an artistic reflection, its functions, models арт- педагогічного to the process, which are based on principles of the personality oriented approach and creation.
Key words: reflection, artistic reflection, creation, creative capabilities. Сучасна освіта - це сфера, в якій здійснюється становлення особистості впродовж усього життя, у світовому і вітчизняному інформаційному просторі. Разом з тим сучасна освіта є специфічною галуззю професійної діяльності, наукове обґрунтування якої полягає в комплексному гуманітарному знанні про людину під час її становлення і самореалізації в природі, культурі та соціумі. Саме це комплексне знання підлягає освоєнню в ході професійної підготовки сучасного вчителя музики - виконавця і педагога.
З аналізу сучасного стану вітчизняної освіти можна зробити висновок про те, що рушійною силою розвитку сучасної освіти є інноваційний рух, який набуває дедалі більшої масштабності. З цього приводу академік Г.П. Щедровицький зазначає: «Під інноваціями починають розуміти особливу організацію діяльності і мислення, що охоплює всю сферу освіти і підготовки кадрів. Найелементарніша інновація володіє величезним системним ефектом у плані впливу на інші компоненти навчального процесу, загальну структуру навчального змісту і діяльність педагогічних колективів» [1].
Педагогічні нововведення сьогодні здійснюються під час усіх освітніх процесів - самоосвітнього, дослідницького, управлінського, психологічного тощо. Інноваційні педагогічні ідеї розвиваються відповідно до нової освітньої парадигми, сутність якої полягає передусім у зміні самого ставлення людини до світу: не оволодіння світом, а осмислення людиною свого місця в цілісній світобудові. Особливо це проявляється в арнт- педагогіці, при підготовці майбутніх вчителів музики. Гуманізація арт-педагогічної освіти утверджує творчі, живі, взаємодіючі відносини викладача і студента.
Величезного значення набуває проблема взаємовідносин особистості з мистецтвом, зокрема, з музикою. Музичне мистецтво стає одним із найважливіших інструментів визначення художньо- творчої і духовно-ціннісної спрямованості особистості, розвитку мистецької рефлексії у процесі арт-педагогічної підготовки майбутніх вчителів музики. Актуальними стають моделі навчального процесу, які ґрунтуються на принципах особистісно орієнтованого підходу. Це: принцип культу - ровідповідності; діалогу; міжпредметних зв'язків, творчої організації навчального процесу, а також принцип врахування специфіки професійної діяльності майбутнього вчителя музики та індивідуальних якостей його особистості.
Принцип культуровідповідності. Особливої значущості в цьому разі набуває здатність до культурної ідентифікації, інтеріоризації цінностей (сприйняття їх як своїх), вибору і здійснення культуровідповідного способу життя, поведінки. Така орієнтація арт-педагогічного процесу є дуже важливою для циклу фахових дисциплін.
Принцип діалогу. В арт-педагогіці він має характер духовного спілкування викладача зі студентом та їх обох із музичним твором. Принцип діалогу визначається передусім єдністю спільних прагнень викладача і студента до накопичення досвіду і виконує функцію основи взаємонавчання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА АРТ-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок