Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Скачати: Філософія періоду Відродження

Філософія періоду Відродження

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Філософія періоду Відродження
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,66 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3 
Філософія періоду Відродження
У XIV —XVI ст. філософію України оригінально представляли єресі. Філософські ідеї єретиків прояв-лялися у світоглядній оцінці діяльності церковної ієрархії, ченців. Єретики пропагували критичне став-лення до окремих православних догматів, церковних об-рядів, розвивали думку про свободу волі, умовою реалізації якої вони вважали поширення освіти. Всу-переч філософським ідеям єретиків використовувалась
схоластична філософія. Розвитку схоластики протидіяли гуманістичні ідеї, які почали поширюватись в Україні в XVI ст. До ранніх українських гуманістів належали Юрій Дрогобич (1450-1494), Павло Русин (1470 — ?) із Кросна, Лукаш із Нового Міста, Станіслав Оріховський (1513—1566) та інші.
Ю.Дрогобич у своїх поглядах на людину, світ, історію звеличував силу знання та людського розуму. Він вва-жав, що людина здатна пізнати світ, і ця здатність зу-мовлюється наявністю в природі непохитних законів. Ю.Дрогобич твердив, що історія не є реалізацією напе-ред визначеного Божого промислу, а постає людською драмою в дії, де головне місце належить природним си-лам безвідносно до велінь Бога.
Філософія українських гуманістів мала яскраво ви-ражені риси антропоцентризму. Так, С.Оріховський, на відміну від томістської точки" зору, вважав, що кожна людина має самодостатню цінність, і від неї самої зале-жить, чи стане вона гідною високого призначення, чи перетвориться на тварину. Однією з основних чеснот людини він вважав самопізнання, що допомагає людині досягнути внутрішнього, духовного оновлення, мораль-ного вдосконалення. Шлях до безсмертного життя тре-ба торувати, живучи розважно, чесно й побожно на землі.
Він одним з перших у європейській філософській думці став заперечувати божественне лоходження вла-ди й держави, виступав проти підкорення світської вла-ди релігійній, стверджував, що королівська влада дана не Богом, виникла внаслідок договору між людьми. Він вважав, що природне право стоїть вище від людських законів, тому останні в разі необхідності можна змінювати. Мир, злагода й спокій у державі будуть тоді, коли люди житимуть у згоді з законами природи.
Мислителі-гуманісти проявляли живий інтерес до світової історії та історичного минулого українського народу. Вони вважали історію вчителькою життя і ра-дили вчитися на історичних прикладах, особливо на діяннях великих особистостей. Вивчення історії — за-соб пробудження гордості народу за своє минуле, роз-витку патріотичних почуттів, любові до Вітчизни. Наприкінці XVI ст. починається новий етап у розвитку
духовної думки в Україні. Цей етап позначається ста-новленням нової характерології, що виникає на грунті формування української версії реформаційної ідеології та ренесансного гуманізму.
Важливу роль у розвитку філософської культури України відіграла Острозька академія — перша україн-ська школа вищого типу. В Острозькій академії вивча-ли сім так званих вільних наук, викладали старослов'ян-ську, грецьку та латинську мови. Філософія як окрема дисципліна в Острозькій академії ще не значилась, але читався курс логіки, яка називалась тоді діалектикою. Але викладання вільних наук (граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, фізика й астрономія) мало узагальнюючий, філософський характер.
В Острозьскій академії був сконцентрований знач-ний інтелектуальний потенціал. Це сприяло інтен-сифікації взаємообміну ідеями, духовному взаємозбага-ченню інтелектуальної еліти. У цьому взаємообміні і взаємозбагаченні народжувалась особлива філософія, в основі якої лежала ідея обгрунтування необхідності збе-реження й розвитку старослов'янської мови, вимога аб-солютної точності при перекладах з грецької мови на старослов'янську священних і богослужбових книг. Особливе місце належало вірі в чудодійну силу старо-слов'янської мови. Твори Герасима Смотрицького, Йова Княгиницького, Івана Вишенського (бл. 1538 — після 1620) показували, що осягнення Божественної істини в процесі здобуття навичок розрізнення числен-них смислових відтінків слів, проникнення в їхню при-ховану духовну сутність є одночасно й процесом ста-новлення людини як особистості, ЇЇ самотворенням.

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Філософія періоду Відродження

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок