Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> реферат на тему: Духовні основи суспільного буття

Духовні основи суспільного буття / сторінка 3

Назва:
Духовні основи суспільного буття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,82 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Проте у своїх визначеннях вона має рїзнї аспекти. В певному розумінні культура та суспільне життя, яке е її проекцією, потребують використання категорій «дух» та «духовне». ,Значний внесок у розробку цих категорій зробив німецький філо-соф Гегель У його ідеї абсолютного духу адекватно відтворено процес об'єктивізації духовних начал людського буття та заданості індивід-ної духовності освоєнням об'єктивізованого духу.
Досвід міжлюдського спілкування, взаємин з природою, раціональних і почуттєвих способів освоєння світу концен-трується, осідає у відповідних соціальних формах духовно-сті: моралі, мистецтві, філософії тощо Ці об'єктивовані форми, що є спресованим духовним досвідом багатьох по-колінь людей, існують як виокремлене в суспільному житті надлюдське утворення, як дух.
Попри всю свою надіндивідну природу, дух (ідеї, обра-зи, знання, почуття) оживає лише завдяки його індивідно-му функціонуванню Дух породжується й живе лише в лю-дині, хоч і існує поза нею як світ мистецтва, філософії, мо-ралі, науки, релігії Цей парадокс є відображенням склад-них взаємин суспільного та індивідуального.
Якщо дух існує як суспільні, надіндивідуальні форми, що наявні в суспільстві у вигляді ідей, цілей, ідеалів, знань, цінностей, то залучення до них, їх індивідна адсорбація (і не лише споживання, а й творення) є, власне, духовним життям індивіда Наявність духу е подоланням Індивідної смертності та обмеженості, духовність—спосіб залучення індивіда до загальнолюдського, родового існування. Завдя-ки духовному життю він стає не дискретною часткою,.а еле-ментом сукупності «Духовне буття,— писав С, Франк,— у найзагальнішому його розумінні є основою й коренем ре-альності безпосереднього самобуття».
Палітра людської духовності надзвичайно різноманітна;
Вона включає в себе свідомість як її найвищий прояв і одночасно системоутворюючу конституенту, оскільки'будь-які інші різновиди духовності пройняті її змістом. Почуття, воля, переживання, навіть підсвідомі структури зазнають її (свідомості) впливу Через духовність людина співвід-носить себе з іншими співучасниками історичних подій, спільниками будь-яких життєвих проявів, своїми поперед-никами, що залишили в спадок окультурений світ.
Діяльне і споглядальне ставлення людини до дійсності передбачає різні вияви духовності. Об'ективїзовані в соці-альних формах, вони утворюють духовну сферу суспільного життя, в якій розрізняють різноманітні формоутворення, що відображають багатогранність відношення людини до дійсності Людина співвідносить себе з космосом, культу-рою, соціумом, іншими людьми, що виступають для неї як “своє-друге-я” або як «ти». Це породжує такі духовно-практичні форми духовності, як світогляд, переконання, вірування, сподівання, а також концентрати пізнавального, морального та естетичного відношення до світу, найвищим вираженням яких є Істина, Добро, Краса
Все це розмаїття «осідає» в соціальних формах духов-ності, що набувають об'єктивованого соціально-системно-го способу існування Ці форми виступають як складова суспільного буття людей і навіть як її виокремлена части-на з власною логікою розвитку та історією Мистецтво і мораль, наука і віра, цінності й норми як суспільні явища утворюють окрему галузь людської діяльності — духовне виробництво.
Аналіз духовності у філософській літературі здійснює-ться переважно під кутом зору структури та закономірно-стей суспільної свідомості До найважливіших складових свідомості належать цінності, які в змістовному плані збі-гаються з різними її формоутвореннями Це можуть бути теоретична ідея або соціальне почуття, моральні регуля-тиви або естетичні смаки. Цінності відрізняються своїм місцем в ієрархії інших феноменів свідомості, насамперед їх значенням у життєдіяльності людини Цінності відобра-жають об'єкти як різнозначущі для суб'єкта, а у сфері свідомості виступають як критерій оцінювання дійсності та власного буття.. Розуміння змісту свідомості, її специфіки неможливе без урахування ціннісних пріоритетів особи, системи її ціннісних орієнтацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Духовні основи суспільного буття

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок