Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Скачати реферат: Духовні основи суспільного буття

Духовні основи суспільного буття / сторінка 4

Назва:
Духовні основи суспільного буття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,82 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

В історії соціальної філософії чітко вирізняються два напрями в розумінні цінностей Перший з них пов'язує цін-ності з вітальними потребами людей, інтерпретує цінності як те, що має значущість для їх життєвого інтересу, що врешті-решт слугує задоволенню потреб Другий напрям, існування якого зумовлене філософськими розробками Кан-та, Рікерта та інших, розглядає цінність як надвітальне утворення, як певний Абсолют, що е найвищим виміром людської духовності й орієнтиром биттєвості духу, ствер-дженням всезагального в індивіді, піднесенням над суто вітальним інтересом.
У структурі суспільної свідомості провідне місце нале-жить її формам. Саме через них здійснюється включення ідеальних компонент людської життєдіяльності в соціальні процеси. Точніше, за їх допомогою (форм суспільної сві-домості) ця свідомість стає реальною компонентою су-спільного буття. У зв'язку з цим доцільно дати визначення форми свідомості, з'ясувати її сутність як такої, виявити соціальні корені, умови специфікації, зв'язки з буттям,структуру. До форм свідомості належать політична й пра-вова свідомість, мораль, мистецтво, релігія, філософія. наука.
У сучасній філософській літературі існують розбіжності в трактуванні основ вичленення форм, їх зв'язків з відпо-відними видами суспільних відносин і діяльності. Немає одностайності й у визначенні кількості форм та їх назв. У основу запропонованого розуміння форм свідомості по-кладено принцип діяльності, який дає змогу подати логічно струнку й послідовну концепцію цих форм.
Для здійснення й постійного відтворення діяльності по-трібні як певні якості об'єкта (наприклад, особливі власти-вості тих речовин, які використовуються людьми), так і певні якості суб'єкта, тобто діючої людини. Ці якості е ви-хідними в утворенні форм свідомості, складовими перетво-рюючої діяльності й одночасно -умовами її відтворення. У цих якостях знято досвід матерїального перетворення світу людством в ідеальних формах, без використання яких це перетворення неможливе.
Постійні Й обов'язкові моменти діяльності як елементи суб'єкт-об'єктного зв'язку «виливаються» у форми свідомо-сті у вигляді ідеального відображеная об'єкт-суб'єктних 'умов діяльності та способів їх суспільного відтворення. Щодо умов, які представлені у формах свідомості, то перша з них полягає v відтворенні самого об'єкта, що здійснюється передусім засобами науки. Діяльність передбачає фіксацію результатів взаємодії з об'єктом для передання виявлених практикою властивостей об"єкта, точніше знань про них. Відображення об"єктивності ї й відбувається в людському знанні, спочатку в донаукових формах, а потТм у яауді як формі свідомості.
Ідеальне зняття практично виявлених властивостей об'єкта, яке здійснюється засобами науки, є необхідною умовою діяльності. Отже, наука як форма суспільної сві-домості постає одним із суттєвих компонентів структури суспільної свідомості. Слід зазначити, що знання як від-ображення об"єкта функціонує в складі суспільнеї свідо-мості не лишену формі науки. Поряд з науковим теоретич-ним рівнем існує рівень буденної свідомості. В основу ви-членування рівнів покладено відношення свідомості дорактики, ступінь її узагальнення, глибина зв"язку з практачними основами життя. Буденна свідомість вплетена в практику, породжується саме в ній і слугує її безпосеред-нім свідомим регулятивом.
однією з найхарактерніших рис буденної свідомості є те, що вона породжується частковим практичним досвідом і слугує засобом його забезпечення. Буденна свідомість узагальнює емпірично дане, і в цьому проявляється її об-меженість. Водночас, буденна свідомість має свої переваги порівняно з теорією, оскільки відображає світ у його безпо-середній давності, індивідуальному сприйнятті. Буденна свідомість відображає суспільно-історичну практику з боку особливостей її конкретного переломлення в долі кожного індивіда. В цьому розумінні зазначений рівень свідомості не додається розвитком науки. Окреме в ній узагальнює-ться й типізується, але відчуває на собі її величезний вплив.
Зазначимо, що для реалізації діяльності одного іде-ального відображення суб'єкт-еб'єктивного зв'язку у формі науки та буденної свідомості недостатньо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Духовні основи суспільного буття

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок