Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> реферат українською: Духовні основи суспільного буття

Духовні основи суспільного буття / сторінка 5

Назва:
Духовні основи суспільного буття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,82 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Взаємодія лю-дини зі світом супроводжується різними емоційними ста-нами, які одночасно є і результатом, і умовою діяльності. Ці стани утворюють той емоційно-почуттєвий фон, на яко-му відбувається будь-яка практична дія людини. Почуттє-вий образ предметного світу має своїм джерелом сприйнят-тя дійсності живою істотою, проте форму людського від-ображення цей образ набуває тому, що в ньому містяться не лише об'єктивні властивості предмета, що чуттєво спри-ймається, а й соціальний досвід взаємодії з ним, значення цього досвіду для людини, що діє в системі певних суспіль-них відносин.
Конденсація чуттєвих образів, емоційних станів, їх пе-редання від одного покоління до іншого відбуваєтеся за до-помогою мистецтва, яке виступає ще однією з форм су-спільної свідомості. В ній ми маємо той ідеально знятий момент людської діяльності, без якого неможливе її здій-снення. Сутнісніі визначеняя мистецтва знайшли своє від-ображення як у висловлюваннях діячів мистецтва, так і у формулюваннях його дослідників. Так, Л. С. Виготський закликав до визнання мистецтва «соціальною технікою почуттів», а Л. М. Толстой твердив, «що за допомогою мистецтва люди передають одне одному свої почуття».
Наука і мистецтво супроводжують діяльність з боку взаємодії суб'єкта з об'єктом. У них (науці й мистецтві) знаходить відображення сам об'єкт крізь призму його ос-воєння суб"єктом. У даному разі мається на увазі об'єкт не лише в його природному змісті. Адже для суб'єкта об"єктом можуть бути як суспільство, так й інша людина.
В цих двох різних духовних формах (науці й мистецтві) засвоєння об'єкта подані начебто в двох його іпостасях:
чим є об'єкт сам по собі й чого він вартий для людини? І те, й інше пізнаються на основі суспільно-історичної практики, фокусуються в науці й мистецтв! як формах суспіль-ної свідомості.
Проте духовне забезпечення умов діяльності не обме-жується ідеальним зняттям об'єкта у формі науки та мис-тецтва. Адже в цій формі представлена суб'єкт-суб'єктна взаємодія, без якої унеможливлюється людська діяльність. Перетворення об'єктивного світу відбувається лише в ме-жах міжіндивідної взаємодії, що має місце в системі су-спільних відносин. Виразом суспільної природи діяльності постає необхідність її регуляції з боку міжсуб'єктних від-носин засобами моралі, політики, права. Люди є носіями та провідниками соціальності. Кожна людина характери-зується певною мірою соціальності в тому розумінні, що індивіди мають різний соціальний статус, який визначає-ться їх класовою та груповою належністю, володіють неод-наковим соціальним досвідом. Останній залежить як від умов індивідуального розвитку людей, так і від ступеня їх залучення до культурних здобутків людства.
Люди — інтегровані одиниці соціуму, в який вони об'єд-нуються за допомогою моральних і політико-правових ре-гулятивів. Отже, політика, право, мораль постають умова-ми матеріально-перетворюючої діяльності, з приводу здій-снення яких й утворюються певні відносини. Відтворення цих відносин через відображення відбувається і в таких формах свідомості, як мораль і політико-правова свідо-мість.
Для здійснення діяльності недостатньо ідеально вира-зити і передати наступним поколінням результати освоєння об'єкта і суб'єкт-суб'єктної взаємодії: Специфіка людської діяльності, її соціальний характер передбачають співвід-несення діючого суб'єкта з об'єктом не лише крізь призму його певної дії (оскільки для її здійснення необхідне ре-троспективне й перспективне бачення взаємодії суб'єкта з об'єктом, а також самоусвідомлення, рефлексія об'єкта та суб'єкта як таких).
Людина співвідносить себе з минулим, сучасним і май-бутнім, з об'єктивним і людським світом у цілому, як част-ка, як одиничне буття цілісного, загального соціуму. Цей зв'язок представлений у таких формах свідомості, як релі-гія та філософія. Незважаючи на деяку спільність, релігія та філософія постають як різні форми свідомості за харак-тером і способом відображення дійсності, соціальними функціями, а також за тими життєвоорінтуючими начала
ми, що містяться в них.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Духовні основи суспільного буття

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок