Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> реферат безкоштовно: Духовні основи суспільного буття

Духовні основи суспільного буття / сторінка 6

Назва:
Духовні основи суспільного буття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,82 KB
Завантажень:
359
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 

Таким чином, форми суспільної свідомості е ідеальним оформленням діяльності- В них відображені в ідеальній формі різні компоненти зв'язку людини зі світом Ідеально фіксовані у фермах свідомості ці компоненти перетворю-ються в соціальні умови здійснення діяльності кожного наступного покоління людей, стають її ідеальним забезпе-ченням.
Для здійснення життєдіяльності людина має володіти певними знаннями, відповідною емоційністю, моральністю, політико-правовою орієнтацією, світоглядом. Ці якості культивуються в людині формами суспільної свідомості. Звичайно, соціальний суб'єкт володіє значно більшою кіль-кістю якостей, необхідних йому для діяльності, але кожна з них створюється сукупною дією різних форм суспільної свідомості. Кожна форма фіксує в собі різні умови діяль-ності. Загалом же вся сукупність форм відтворює цю ді-яльність у цілісності. Це забезпечується як специфікою кожної форми, так і їх взаємодією.
В кожному акті людської діяльності наявні всі її ком-поненти; пізнавальний, емоційний, регулятивний, світогляд-ний. І хоча поділ праці, а отже, й людської діяльності створює можливість існування відносно самостійних і від-окремлених форм суспільної свідомості, а також видів ді-яльності щодо їх відтворення та використання, їхня вихідна єдність не може не братися до уваги. Ця єдність знаходить своє вираження в кожній формі суспільної свідомості й своєрідно -проявляється в їх взаємодії на різних етапах у відповідності з потребами суспільно-історичної практики.
Функції форм суспільної свідомості взаємно доповню-ють одна одну. Найповніше це проявляється під час спів-віднесення таких форм, як мораль і мистецтво, мистецтво і наука, політична свідомість в процесі цієї взаємодії власна функція форми суспільної свідомості набуває інтегрованого характеру. Наприклад, виділяючи відтворення людської чуттєвості як основну функцію мис-тецтва, треба враховувати, що йдеться про виховання ідей-но-політичного та морального змісту почуттів, їх світогляд-ної орієнтованості.
Можливе й таке взаємопроникнення форм одна в одну, за якого функції однієї форми починають реалізуватися через іншу. Наприклад, для поширення світоглядно-релігій-них ідей досить широко використовується мистецтво. Філо-
сифські ідеї часто знаходять своє вираження в музичних і
літературних творах; мистецтво нерідко вирішує пізнаваль-ні завдання і т. ін. Водночас, слід пам'ятати про необхід-ність брати до уваги передусім власні функції кожної фор-ми, а не розглядати допоміжну функцію як основну. Такі прорахунки мають місце тоді, коли, наприклад, абсолютизується пізнавальна функція мистецтва, і воно розглядає-ться як заеіб пізнання, коли здобутками виключно релігії вважаються всі естетичні та моральні досягнення людства,' коли наука чи філософія починають виконувати функції політичної ідеології.
Розуміння форм як ідеального зняття моментів діяль-ності з боку, її суб'єкт-об'єктних характеристик дає змогу відрізняти ці форми від інших, досить численних утворень свідомості, які, у свою чергу, потребують певної визначено-сті. Адже не будь-яке утворення свідомості може бути ви-знаним формою. Наприклад, соціально-психологічні стани типу національного почуття, групового ентузіазму, класової солідарності, а також вірування, сподівання. Ідеали тощо також існують і в узагальненій, суспільній формі, але вони не є формами як такими. Типовим для форми е наявність відповідної діяльності та- її інституалізації, що виникають як засіб продукування та відтвореная форми.
Проблемним є питання про первинність чи вторинність моральної, естетичної, релігійної тощо свідомості стосовно відповідних їй видів суспільних відносин. Суб'єктивні яко-сті, без яких неможливе перетворення світу, знімаються й «осідають» спочатку в ідеальних формах: мистецтві, мора-лі, політико-правовій свідомості, а потім об'єктивуються у відношеннях, що складаються між людьми з приводу відтворення та примноження цих суб'єктних умов діяль-ності.
Будь-який прояв свідомості (переконання, громадська думка і т. ін) реально втілюється в соціальній дійсності.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Духовні основи суспільного буття

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок