Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Відповіді на питання з філософії

Відповіді на питання з філософії

Назва:
Відповіді на питання з філософії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
212,90 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 

Історичні форми позитивізму. Неопозитивізм
Поняття світогляду. Історичні типи світогляду
Філософія в Україні: етапи розвитку
Глобальні проблеми сучасності
Суспільна гармонія та конфлікти. Причини соціальних конфліктів та їх вирішення
Людина і світ, буття і свідомість – основні філософські проблеми
Філософія Просвітництва
Форми суспільної свідомості
Істина та її критерії
Філософія, її функції та місце в суспільстві
Гуманістичний напрямок в філософії епохи Відродження. Натралістичні погляди М.Кузанського, М.Коперніка, Дж.Бруно, Г.Галілея
Проблема свідомості в філософії. Мова та свідомість
Політика як вид соціального управління. Співвідношення економіки і політики
Зародження філософської думки, її культурно-історичні передумови
Категорії філософії: роль в пізнанні та діяльності
Категорія «буття». Основні форми буття
Простір та час як форми буття матерії. Особливості фізичного, біологічного та соціального простору та часу
Філософський зміст ідей психоаналізу З.Фрейда. Неофрейдизм
Філософське питання генези суспільного життя. Життя і Космос
Поняття розвитку. Сучасні проблеми стабільного розвитку та кризових явищ в суспільстві
Філософське поняття культури. Українська національна культура
Природне (біологічне) та соціальне в людині
Філософія Л.Фейєрбаха. Відношення до релігії
Естетична свідомість і її специфіка
Філософська концепція людини. Природа, сутність, призначення людини
Предмет філософії
Філософські ідеї в культурі Київської Русі
Свідомість і пізнання
Поняття суспільних відносин у філософії та їх суб’єкт. Структура суспільних відносин
Філософські погляди Г.Сковороди, його просвітницька діяльність
Методи наукового пізнання
Релігійна свідомість, її сучасний ренесанс
Науковий пошук та соціальна відповідальність вченого
Діалектика якісних і кількісних змін. Категорії «якість», «кількість», «міра», «стрибок».
Категорії «мудрість», «віра», «розум»
Філософські погляди Сократа
Філософія технікознавства: основні проблеми
Наука як соціальний інститут і феномен культури
Києво-Могилянська академія як осередок української та слов'янської культури
Проблема особистості
Географічне середовище та його роль в житті суспільства
Матеріальне виробництво у системі суспільного життя. Роль духовного чинника в матеріальному виробництві
Філософські ідеї Т.Шевченка, М.Драгоманова, Л.Українки, І.Франка
Емпіричне та теоретичне в пізнанні
Наукове пізнання та його відмінність від буденного, художнього, релігійного та інших способів освоєння дійсності
Національна своєрідність філософського мислення
Основні риси та напрями класичної німецької філософії
Філософія постмодернізму (Фуко, Дерріда, Умберто Еко)
Зміст і методологічне значення категорії «буття» і «свідомість»
Становлення античної діалектики (Геракліт, Платон, Арістотель)
Філософський світогляд. Вічні проблеми філософії
Морально-правова регуляція суспільства
Проблема субстанції. Монізм і плюралізм
Філософія Середньовіччя. Вчення А.Аврелія. Філософські погляди Ф.Аврелія
Основні проблеми середньовічної історії. Полеміка між номіналістами і реалістами
Історичний процес як проблема соціальної філософії
Етична свідомість. Мораль і моральність за право
Система і метод філософії Гегеля
Сутність, головні ознаки і напрямки сучасної науково-технічної революції
Причинні зв’язки. Причина та наслідок. Детермінізм. «Детермінований хаос»

Історичні форми позитивізму. Неопозитивізм
Позитиві?зм — парадигмальна гносео-методологічна установка, відповідно до якої позитивне знання може бути отримане як результат суто наукового (не філософського) пізнання. Програмно-сцієнтистський пафос позитивізму полягає у відмові від філософії («метафізики») як пізнавальної діяльності, що в контексті розвитку конкретно-наукового пізнання має синтезуючий і прогностичний потенціал.
У філософії позитивізм — напрям, що ґрунтується на зазначеній установці. Позитивізм, як напрямок філософії, зародився на початку 19 ст., і значною мірою сформував сучасну наукову методологію: розуміння взаємодії між дослідним та теоретичним знанням, розпізнавання істинних та хибних тверджень тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64 
Реферат на тему: Відповіді на питання з філософії

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок