Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Екзаменаційні питання з курсу “Філософія”

Екзаменаційні питання з курсу “Філософія”

Назва:
Екзаменаційні питання з курсу “Філософія”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,04 KB
Завантажень:
1238
Оцінка:
 
поточна оцінка 0.0


Скачати цю роботу безкоштовно
1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві.

2. Філософія і світогляд.

3. Структура світогляду.

4. Історичні типи світогляду та їх характеристика.

5. Специфіка міфологічного та релігійного світоглядів.

6. Філософія і наука.

7. Структура філософського знання.

8. Основні функції філософії.

9. Основне питання філософії.

10. Особливості філософії Стародавньої Індії.

11. Особливості філософії Стародавнього Китаю.

12. Антична філософія: основні риси.

13. Філософія Середньовіччя: загальна характеристика.

14. Філософія епохи Відродження: загальна характеристика.

15. Філософія Нового часу: загальна характеристика.

16. Філософія епохи Просвітництва: загальна характеристика.

17. Класична німецька філософія: загальна характеристика.

18. Основні ідеї теорії пізнання І.Канта.

19. Система принципів діалектики Г.В.Ф. Гегеля: загальна характеристика.

20. Антропологічна філософія Л.Фоєрбаха.

21. Марксистська філософія: сучасне осмислення основних положень.

22. Позитивізм і неопозитивізм: основні ідеї.

23. “Філософія життя” – формування нової філософської парадигми.

24. Філософська антропологія як напрямок сучасної філософії.

25. Герменевтика як напрямок сучасної філософії.

26. Екзистенціалізм: загальна характеристика.

27. Основні ідеї неотомізму.

28. Класичний психоаналіз та неофрейдизм: загальна характеристика.

29. Українська філософія як культурно-історичний феномен.

30. Філософський сенс проблеми буття.

31. Філософське розуміння матерії: сутність та особливості.

32. “Простір” і “час” як форми існування матерії.

33. Рух як спосіб існування матерії, його форми.

34. Проблема свідомості у філософії.

35. Структура свідомості.

36. Основні рівні та функції свідомості.

37. Свідомість і мислення. Проблема ідеального.

38. Діалектика та її альтернативи.

39. Філософський зміст поняття “закон”.

40. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.

41. Закон єдності та боротьби протилежностей.

42. Закон заперечення заперечення.

43. Категорії діалектики як універсальні форми мислення.

44. Основні концепції походження людини.

45. Основні принципи філософського пізнання світу.

46. Суб’єкт і об’єкт пізнання, особливості їх взаємодії.

47. Пізнавальний процес як єдність чуттєвого та раціонального.

48. Проблема істини у філософії.

49. “Абсолютна” і “відносна” істина: сутність взаємозв’язку.

50. Проблема критеріїв істини.

51. Практика – основа, ціль пізнання і критерій істини.

52. Основні методи наукового пізнання.

53. Основні форми наукового пізнання / ідея, проблема, концепція, гіпотеза, наукова теорія /.

54. Поняття методу і методології.

55. Специфіка соціального пізнання.

56. Поняття суспільства. Розвиток суспільства як природно-історичний процес.

57. Природа як передумова розвитку людини і суспільства.

58. Поняття “географічне середовище”.

59. Сутність історичного процесу.

60. Проблема сенсу історії та її цінностей.

61. Народонаселення як передумова і суб’єкт історичного процесу.

62. Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання.

63. Соціальна структура суспільства.

64. Соціальні спільності людей.

65. Нація як соціальний феномен.

66. Концепція соціальної стратифікації і соціальної мобільності.

67. Поняття суспільно-економічної формації та цивілізації.

68. Поняття базису і надбудови суспільства.

69. Рушійні сили і суб’єкти історичного процесу.

70. Поняття “соціальна революція”.

71. Проблема періодизації соціальної історії: “формаційний” і “цивілізаційний” підходи.

72. Особистість як продукт суспільного розвитку.

73. Спосіб виробництва матеріальних благ та його структура.

74. Продуктивні сили і виробничі відносини, їх сутність та структура.

75. Науково-технічна революція: сутність, закономірності та соціальні наслідки.

76. Політика як явище суспільного життя.

77. Політична система суспільства, її структура і функції.

78. Держава – основна складова політичної системи суспільства.

79. “Правова держава” і “громадянське суспільство”: філософський зміст понять.

80. Поняття ідеології, її роль в суспільстві.

81. Співвідношення соціальної психології і ідеології.

82. Сутність духовного життя суспільства.

83. Суспільна свідомість та її структура.

84. Основні форми суспільної свідомості.

85. Поняття духовності та її форм.

86. Філософія як форма суспільної свідомості. Філософія і право.

87. Поняття культури. Структура і функції культури.

88. Основні концепції походження культури.

89. Культура і цивілізація.

90. Культура і антикультура.

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Екзаменаційні питання з курсу “Філософія”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок