Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Філософія, її предмет і роль у суспільстві

Філософія, її предмет і роль у суспільстві

Назва:
Філософія, її предмет і роль у суспільстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,32 KB
Завантажень:
2195
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві.

Філософія — теоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальне у світі, в людині і суспільстві.

Термін «філософія» має давньогрецьке коріння. Він походить від двох грецьких слів: «філео» — любов (у деяких філософіях від: «філос» — приязний, друг) і «софія» — мудрість і означає любов до глибоких теоретичних міркувань, а в дослівному перекладі — «любов до мудрості». Українські філософи XVIII—XIX ст., і передусім Г. Сковорода, позначали філософію словом «любомудрів». Вперше термін «філо-софія» з'явився у вжитку відомого давньогрецького мислителя Піфагора (прибл. 570—497 р. до н.е.), який вважав, що «мудрість» — це якість, притаманна лише богам, а люди здатні тільки до неї прагнути, поважати, любити її. А як назву специфічної галузі знань його вперше вжив славетний давньогрецький філософ Платон (429—347 р. до н.е.). Спочатку філософія охоплювала увесь комплекс людських знань про світ, оскільки ці знання на той час не мали дисциплінарної диференціації. Знання були синкретичними, тобто єдиними, такими, що концентрували в собі всю інформацію про світ, його будову і сутність, про людину та її місце в світі, про щастя, сенс людського буття тощо.

Філософія як універсальний спосіб самоусвідомлення людиною самої себе, сутності світу і свого призначення в ньому започатковується у VII—VI ст. до н.е. у таких осередках людської цивілізації, як Давні Індія та Китай, досягнувши своєї класичної форми у Давній Греції.

Предмет філософії

Питання, що вивчає філософія, є одним з найпробле-матичніших для неї, оскільки предмет її історично змі-нювався. У різні епохи у філософії домінували то вчення про буття, то вчення про пізнання, то політичні чи етичні проблеми. Крім того, в Європі до XVII ст. філософія охоплювала все знання про світ, тобто зародки всіх наук, окрім хіба що математики й медицини. Навіть у XX ст. все ще тривав процес відокремлення від філософії певних галузей знання, які інституціалізувалися в окремі наукові дисципліни (психологія, соціологія, політологія).

Еволюція предмета філософії не є чимось винятковим в історії науки: предмет вивчення конкретних наук, наприклад математики, також історично змінювався. Тому при визначенні предмета філософії слід брати до уваги не тільки те, яких історичних форм набувала філософія, а й загальну тенденцію, що пронизує конкретні її формоутворення. Якщо виходити із загальної спрямованості філософії, то її можна трактувати як осягнення все-загального розумом чи інтуїцією.

Найбільш загальні засади сущого (буття — небуття, простір — час, причинність, сенс людського існування, істина, добро, свобода тощо), з яких «конструюється» світ, і є предметом філософи. При цьому філософія намагається звести всі ці різноманітні загальності до одного принципу — Бога, матерії тощо, пояснювати їх, виходячи із цього принципу.

Філософія передбачає здатність підноситись до всеза-гального. Вона є певною настановою на всезагальне. На основі всезагального (ідей, принципів) філософія намагається пізнати і пояснити світ. А оскільки система ідей є не що інше, як теорія, то філософію можна вважати теоретичним світоглядом.

2. Філософія і світогляд.

3. Структура світогляду.

4. Історичні типи світогляду та їх характеристика.

5. Специфіка міфологічного та релігійного світоглядів.

6. Філософія і наука.

7. Структура філософського знання.

8. Основні функції філософії.

9. Основне питання філософії.

10. Особливості філософії Стародавньої Індії.

11. Особливості філософії Стародавнього Китаю.

12. Антична філософія: основні риси.

13. Філософія Середньовіччя: загальна характеристика.

14. Філософія епохи Відродження: загальна характеристика.

15. Філософія Нового часу: загальна характеристика.

16. Філософія епохи Просвітництва: загальна характеристика.

17. Класична німецька філософія: загальна характеристика.

18. Основні ідеї теорії пізнання І.Канта.

19. Система принципів діалектики Г.В.Ф. Гегеля: загальна характеристика.

20. Антропологічна філософія Л.Фоєрбаха.

21. Марксистська філософія: сучасне осмислення основних положень.

22. Позитивізм і неопозитивізм: основні ідеї.

23. “Філософія життя” – формування нової філософської парадигми.

24. Філософська антропологія як напрямок сучасної філософії.

25. Герменевтика як напрямок сучасної філософії.

26. Екзистенціалізм: загальна характеристика.

27. Основні ідеї неотомізму.

28. Класичний психоаналіз та неофрейдизм: загальна характеристика.

29. Українська філософія як культурно-історичний феномен.

30. Філософський сенс проблеми буття.

31. Філософське розуміння матерії: сутність та особливості.

32. “Простір” і “час” як форми існування матерії.

33. Рух як спосіб існування матерії, його форми.

34. Проблема свідомості у філософії.

35. Структура свідомості.

36. Основні рівні та функції свідомості.

37. Свідомість і мислення. Проблема ідеального.

38. Діалектика та її альтернативи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Філософія, її предмет і роль у суспільстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок