Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> СПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

СПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Назва:
СПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,63 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
На сьогодні очевидно, що індустріально розвинуті країни Заходу зробили значний поступ як у сфері технології промислового виробницт-ва, його структурі, так і в галузі соціокультурних відносин.

Ці зміни настільки радикальні, що багато хто із західних філософів говорить тепер про перехід до нового типу розвитку людської цивіліза-ції. Цей перехід, у свою чергу, стикається з проблемою становлення но-вої людини, буття якої було б адекватним новим соціально-економічним умовам.

Взагалі сучасний історичний розвиток вчені характеризують як та-кий, в якому остаточно розпалася система взаємозв’язків між соціально-економічними, політичними і соціокультурними структурами. Попередні форми залежності особи від суспільства також втратили свою однознач-ність. Виникають нові можливості для взаємодії різних сфер суспільного життя. Все це актуалізує питання про подальшу спрямованість історич-ного розвитку, про місце і роль людини, особистості в загальному істо-ричному процесі.

Серед багатьох сценаріїв подальшого суспільного розвитку ваго-ме місце посідає концепція “інформаційного суспільства”. В цьому суспі-льстві майбутні зміни пов’язуються з появою і розвитком нової інформа-ційної технології. В концепціях “інформаційного суспільства” врахову-ються зміни як технологічної бази суспільного виробництва, так і соціа-льні перетворення. Зокрема, наголошується, що в майбутньому має від-бутися переоцінювання місця і ролі особи в суспільно-історичних та природних процесах. Нові відношення повинні встановитися і в планета-рному масштабі. Такі прогнози робилися західними дослідниками і ра-ніше, але в умовах “індустріального суспільства” вони сприймалися як утопія. І лише в умовах “інформаційного суспільства” надії на встанов-лення нового типу взаємовідносин між людиною і суспільством стали ре-альнішими.

Технологічні нововведення та можливості, що проявляються в “ін-формаційному суспільстві”, можна сказати, виходять на загальнолюдсь-кі проблеми і цінності. Більшість західних соціологів усвідомлює те, що необхідно змінити напрям діяльності фундаментальних соціальних ін-ститутів відповідно до можливостей інформаційної доби. Адже нова ін-формаційна сфера ставить певні вимоги до соціальних структур.

Американський соціальний психолог Д. Белл, розвиваючи концеп-цію постіндустріального суспільства, наголошує на тому, що вирішаль-ною змінною такого суспільства стане інформація і знання. Приблизно в такому ж ракурсі оцінюють роль інформації у майбутньому суспільстві і багато інших західних дослідників.

Д. Белл зауважує, що зміна ролі знання в суспільному житті при-веде до переформування соціальної структури суспільства. Замість кла-сів з їх різким розмежуванням соціального стану, виникне більш розпли-вчатий поділ на еліту і масу.

В майбутньому суспільстві , тобто в інформаційному суспільстві, найвищою цінністю стане інформація. А отже, вища влада поступово пе-реходитиме до інформаційної еліти. Саме інформація повинна буде при-вести суспільство до його загальної гуманізації на основі створення умов для підвищення суспільного добробуту, поліпшення всіх форм спілку-вання ліквідації мовних і культурних бар’єрів тощо.

Інформаційний сектор виробництва у майбутньому стане виріша-льним. Це не означає, що зникне виробництво товарів або машинобуду-вання, але їх частка у сукупній сфері суспільного виробництва буде на-багато меншою порівняно з інформаційним сектором виробництва.

Відомий дослідник Й. Масуда оцінює майбутнє суспільство як пев-ний соціальний організм і говорить про можливе створення ідеальної форми суспільних відносин. На його думку, суспільство функціонувати-ме на основі принципу синергізму, суть якого полягає в тому, що люди-на і природа мають існувати і справжньому симбіозі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: СПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок