Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Сенс життя

Сенс життя

Назва:
Сенс життя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,77 KB
Завантажень:
512
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Сенс життя


У житті сучасної людини поліфонічне поєднані сенси ба-гатьох культур, що генерують смислову перспективу персо-нального, особистісного ставлення до життя, що осягається. Можливість і здатність осмислити навколишнє і своє життя з'являється у взаємодії індивіда із зовнішнім світом, у спілку-ванні з іншими людьми і самим собою.
Людина осмислює (наділяє сенсами) все, що її оточує, а також власні дії, вчинки, моральне значення своєї діяльності — для самоствердження. На певному рівні ооціально-психо-логічної зрілості особистості в структурі самосвідомості вини-кає потреба, задовільнення якої являє собою складне і необ-хідне завдання: осмислення буття людини і визначення сенсу власного життя, свого призначення, покликання.
Якщо звернутися до історії філософсько-етичного обгрун-тування сенсу людського життя, то виявляється, що багато су-часних уявлень, теоретичних досліджень з цього питання в своїх обгрунтуваннях сходить до ідей минулого, напов-нюючись конкретним змістом даного історичного часу, його культури.
Античні філософи стверджували, що сенс життя міститься в тих формах і засобах життєздійснення, які облагороджують, підносять людину над її природним існування. Розум, знання, здатність творити добро запобігають стихійній течії життя і упорядковують прагнення і цілі людини. Тому сенс життя вбачається в удосконаленні свого розуму, своїх прагнень і здіб-ностей, як тих, що забезпечують вище благо.
Філософсько-релігійне розуміння сенсу життя в середні ві-ки, яке потіснило антропоцентричні погляди античних філо-софів, зв'язало цінності життя людини з потойбічним, бо-жественним світом і підкорило сенсожиттєвий вибір людини волі Бога. Тепер сенс життя вбачався у служінні Всевишньому, подоланні в собі гріховності, моральному бутті заради досяг-нення Божої благодаті.
Епоха Відродження з новою енергією активізувала пробле-му обгрунтування сенсу життя реальної людини як творчої ін-дивідуальності, яка здатна бути тим, ким бажає.
Питання про призначення людини, значимість її життя, сенс її діяльності незмінно ставить філософсько-етична думка Нового часу. Так, наприклад, І. Кант стверджує, що людина належить, перш за все, до світу умодосяжного, у зв'язку з чим добро, воля і обов'язок, пробуджені власним розумом, визна-чають, спрямовують і надають цінності людському життю.
Г. Гегель вважав призначення людини в тому, щоб підняти своє окреме існування до загальної природи, що, в свою чергу, пов'язано з опануванням досвіду роду людського, його культу-ри, з прилученням до загальних духовних цінностей і суспіль-не значимої діяльності.
Питання про сенс життя, що постає перед кожною люди-ною, що мислить, завжди має минуле — в історичному досві-ді, і свою новину — у свідомості і самосвідомості конкретної історії і особистості.
У пошуках сенсу життя для людини неприпустимі позиції інших, бо це буде не свій, а чужий сенс. Безперечно, особис-тісний сенс не утворюється ізольовано від суспільства, його цінностей та ідеалів, які індивід опановує в процесі формуван-ня свідомості і самосвідомості. Але вивчити, виховати сенс життя неможливо, а кожній людині потрібний власний жит-тєвий сенс, можливість чого лежить у площині індивідуально-го бажання, усвідомленого пошуку і утвердження як результа-ту самостійної творчості особистості. І, незважаючи на те, що, як свідчать соціологічні дослідження, сенси життя різних людей достатньо типові, кожен з них індивідуальний, неповтор-ний, унікальний за емоційною і змістовою наповненістю, як унікальна і неповторна кожна людина. Сенс життя тісно пов'язаний з головною метою життя людини. Головна чи кін-цева мета життя — це стійка, істотна мета, що виражає ко-рінні інтереси особистості, відносно якої усі інші проміжні життєві цілі служать засобом. Мета життя виступає провід-ним орієнтиром життєвої діяльності, зв'язуючи останню з ідеалом особистості. І саме в цій своїй якості мета життя близька до поняття сенсу життя, але не тотожна йому. Визна-чення мети життя — один із способів усвідомлення його сен-су.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Сенс життя

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок