Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Філософська позиція сучасного ідеалізму

Філософська позиція сучасного ідеалізму

Назва:
Філософська позиція сучасного ідеалізму
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,18 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Сучасні мислителі розчаровані у здатності науково-технічним прогресом створити привабливе суспільство. Росте вплив постмодерністської критики класичної форми філосо-фії. У сучасній культурі переглядаються взаємовідношення між наукою і релігією. Папа Іоан Павло II висунув завдання: "Наука повинна очистити релігію від помилок і пересудів; ре-лігія повинна очистити науку від хибних абсолютів". Вважа-ють, що наука і релігія - два крила культури, а філософія їх зв'язує. Продовжується пошук нової концепції раціональності послідовниками філософії франкфуртської школи Ю. Хабермасом, К.О. Апелем.
Сучасну філософію критикують за сцієнтизм, логіцизм. В ній має місце невирішене питання: що є межовим першим, визначальним поняттям - буття чи реальність.
М. Хайдеггер таким поняттям вважає буття, іспанський філософ Хавьєвра Субері (1898 - 1983) реальність. Реальність філософ розуміє як єдність внутрішнього життя, породження і комунікації, початкова з'єднуюча активність, багатомірна суб-стантивність.
Філософська позиція сучасного ідеалізму, за Хабермасом. зв'язана з утвердженням автономії індивіда. Його досто-їнств і прав, демократією, науковим прогресом. Останні ви-знаються "нормативним змістом сучасності". Постмодернізм висвітив “тіні” сучасності - тоталітаризм, нерівність, нігілізм, екологічна криза.
Основним класовим питанням в перебудовних процесах було питання про соціалізм, його суті, сутнісні ознаки, спів-відношення з капіталізмом, з прогресивним розвитком людст-ва. Перше питання, яке необхідно самим собі пояснити: що ми побудували? В якому суспільстві жили?
Цілком зрозуміло, що нового, вищого, гуманнішого, демократичнішого суспільства у відношенні до капіталізму ми не побудували. Ми не створили нових, вищих продуктивних сил: ні об'єктивних, речових (ми не запропонували самим собі і світові найвищу техніку і технологію, навпаки, це зробив ка-піталізм), ні суб'єктивних, людських (нам не вдалося сформу-вати нову людину, хоча так багато про неї було мовлено). Ми не створили нових, вищих виробничих відносин, не показали світові нових, вищих форм організації праці. Експлуатація праці, відчуження від праці у нас існувало ще більше, ніж при капіталізмі. Отже, у нас був відсутній новий вищий спосіб ви-робництва, який лежить в основі нової формації. Продуктом такого відсталого способу виробництва, базису була і відста-ла, непрогресивна надбудова.
Те, що сталось з соціалізмом, має як теоретичні так і практичні причини. І не можна все звалювати на Сталіна і сталінізм як неадекватну марксистській теорії, соціалізму сус-пільно-політичну і економічну практику. Марксове розуміння соціалізму випливало із його розуміння капіталізму та створе-ної ним же теорії суспільного розвитку взагалі, матеріалістич-ного розуміння історії. А воно в деяких основних пунктах бу-ло схематичним, однобічним. Надто абстрактним.
Визнаючи розвиток суспільства лише як розвиток спо-собу виробництва, як перехід від однієї формації до другої, не беручи до уваги інших факторів. Карл Маркс не передбачав саморозвиток і самовдосконалення капіталізму. Історія капі-талізму, історія соціалізму переконують, що реальне суспільс-тво не вкладається в рамки таких понять, як “спосіб виробництва” або “соціально-економічна формація”. Це лише один із аналітичних підходів. Не менш важливо, теоретично і практи-чно, інший підхід - цивілізаційний і додамо - культурний.
Цей цивілізаційний і культурний підхід означає, що, по-перше, необхідно брати до уваги можливості самореалізації людини і людства; по-друге, надбання матеріальної і духовної культури суспільства, культури праці, моральні і релігійні но-рми і традиції: по-третє, специфіку відношень між собою, громадянським суспільством і державою: по-четверте, національний грунт, характер цивілізації і культури; по-п'яте, зна-чення неперервності, спадкоємності суспільно-політичного процесу.
Маркс і Енгельс запропонували тільки революційний перехід від капіталізму до соціалізму, через класову боротьбу і встановлення диктатури пролетаріату. Робітничий клас Єв-ропи реалізував такий політичний проект марксизму, міжна-родний соціал-демократичний рух пішов іншим, не револю-ційним, реформістським шляхом, відкинув диктатуру проле-таріату, а.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Філософська позиція сучасного ідеалізму

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок