Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Філософія релігії

Філософія релігії

Назва:
Філософія релігії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,13 KB
Завантажень:
543
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.3

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Філософія, як відомо, є не просто знанням про щось, навіть не просто теоре-тичним знанням, як інші науки. Особ-ливість філософії полягає в тому, що вона являє собою, якщо можна так висловити-ся, "знання про знання". Тобто перш ніж здобути спроможність мислити по-філо-софському, ми повинні надбати певний досвід, певну систему уявлень про щось смисложиттєво важливе. І не просто надбати такий досвід, таке знання, не просто спиратися на нього у своїх діях. Треба ще опинитися в такій життєво-духовній ситу-ації, коли наш досвід, який ми важко здо-бували і яким тривалий час духовно і практично послуговувалися, раптом пере-стає бути для нас цілком достеменним, викликає сумнів, потребує розумового підтвердження чи спростування або, іншими словами, потребує розумової пе-ревірки на справжність. Опиняючись у такій ситуації, людина збентежена, спан-теличена, здивована: образ світу, який досі видавався незаперечним, поставлено під сумнів; попередній життєвий світ, можна сказати, втрачено. І щоб віднайти його, належить вдаватися до пошуків. Філософія і постає таким інтелектуаль-ним пошуком, відправним пунктом якого є саме подив (ще Аристотель зазначав, що філософія народжується зі здивування).
Фактом є те, що впродовж усієї осмисленої історії людство пов'язує досвід мудрості з певними релігійними настановами та уявленнями. Звісно, це не означає, що в межах людської культури відсутні на-магання віднайти мудрість поза релігією й навіть всупереч їй. Але в будь-якому разі не можна заперечити й того, що по-шук мудрості на грунті релігійного світо-гляду є історично закономірним, а в певні епапи навіть домінує в духовній культурі.
Отже, релігія є тим досвідом, тим, широко кажучи, знанням, в якому і людські спільноти, і окремі особи вбача-ють потенціал мудрості, потенціал духов-ного життєствердження. Інакше кажучи, для тих, хто сповідує релігію, саме вона й несе мудрість, саме вона й постає смисло-життєвим керманичем. Підсумовуючи, можемо сказати, що релігія - це мудрість. Принаймні для тих, хто її культивує.
Але повернімося до філософії. Вона, образно (й етимологічно) кажучи, любить мудрість. Прагне її. Шукає. Недаремно ж перші філософи не назвали себе мудреця-ми, а лише шанувальниками мудрості, її друзями. Знаряддям, "органоном" філо-софії є розум, думання. Думання, насна-жене пережитим подивом, а отже, думан-ня критичне. Тобто думання, готове відкинути те, що не витримає розумової перевірки на справжність, хай навіть во-но й здавалося досі цінним і життєво важливим.
Як же пов'язане філософування з релігією? Дуже тісно. Філософія - це ро-зумовий пошук, наснажений жаданням мудрості. Релігія же декларується як мудрість. Філософія, отже, здійснюючи свій пошук, неминуче зустрічається з релігією. І прагне знайти відповідь, а чи справді те, що проголошується речника-ми релігії як мудрість, є нею? Ми знаємо, що відповіді на це питання можуть бути і є різними. Одні філософи залишаються (або стають) "друзями" релігії, інші вба-чають мудрість поза нею. Але незмінним залишається те, що незалежно від став-лення філософії до релігії вона в силу своєї природи, в силу свого законного інтересу не може не робити релігію пред-метом пильного розгляду.
Філософія, як ми знаємо, є мисленням про світогляд. Шукаючи способи мудрого ставлення людини до світу, філософія по-стає як самосвідомість людської культу-ри. Свідомістю же культури є світогляд, тобто весь комплекс уявлень про світ як певну цілісність і про місце людини в ньому. Причому світоглядне знання - це не просто уявлення про щось, це навіть не картина світу як така. Світогляд - це духовний образ життєвого самовизначення людини у світі. У світогляді світ постає не лише таким, яким він є сам собою, а таким, яким йому, згідно з нашими цінностями, належить бути. Світогляд -це й уявлення про те, в чому смисл буття світу, і усвідомлення смислу людського перебування в ньому. Світогляд - це не просто розгорнута відповідь на запитання "що є світ", а й певна система відповідей на запитання "заради чого світ є саме та-ким?" Зрештою, світоглядне знання є не стільки уявленням про сутність речей як таких, безвідносно до людських потреб і сподівань, скільки певним тлумаченням саме їхньої значущості для людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Філософія релігії

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок