Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Особистість як суб’єкт індивідуальної історії та життєвих виборів

Особистість як суб’єкт індивідуальної історії та життєвих виборів

Назва:
Особистість як суб’єкт індивідуальної історії та життєвих виборів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,44 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Особистість як суб’єкт індивідуальної історії та життєвих виборів


План
Суб’єктивність особистості.
Проблема особистості як індивідуальності.
Особистість – суб’єкт, її життєвий шлях та індивідуальна історія.
Сутність особистості як суб’єкта власного життя і життєвих виборів.
Висновки.
Використана література.


Суб’єктивність особистості.
У сучасній літературі суб’єктивність досліджується у найрізноманітніших аспектах. Так, відома дослідниця І. А. Ільяєва вважає, що людська суб’єктивність – це психічний духовний світ людини, який знаходить своє концентроване вираження у самоусвідомленні свого “я”, яке народжується у спілкуванні з іншими “я”, а також самореалізація і самоутвердження людини в різних видах діяльності та в інших людях, тобто у спілкуванні. Власне суб’єктивне відношення особистості – це “відношення, яке виникає в індивіда як компонент його власного психічного життя у ході включення до об’єктивних соціальних ситуацій, виконання різноманітних ролей, норм та обов’язків”11 Див. Корнєв М. Соціальна психологія, - П., 1997. – с. 241., адже особистість – це дуже складний рівень організації не тільки психічного, а й соціального життя людини.
Становлення і розвиток людської суб’єктивності є важливим та діалектно протирічним процесом, який розвивається в історичних модифікаціях соціальних спільнотах, але й самовдосконалення, саморозвиток, самоспілкування індивідуального суб’єкта.
Властивості суб’єктивності (духовний світ людини і пізнання свого “я”, вміння вступати в людські взаємини, спілкування) являють собою людську сутність першого порядку, яка проявляється в суб’єкт-суб’єктному відношенні як людський фактор, який організує будь-яку діяльність. Якості людської суб’єктивної є основою для розвитку більш глибинної людської сутності за І. А. Ільєвою: сутності другого порядку – його особистості і сутності третього порядку – його індивідуальності.
2. Проблема особистості як індивідуальності.
Індивідуальність існує поряд з особистістю як одна з її властивостей і виступає при цьому як істотна характеристика типу конкретної осо-бистості, виражаючи спосіб її життя як суб'єкта самостійної діяльності; індивіду-альність як особистість створює власний обрис, є носієм власних вчинків та дій. Інди-відуальне "Я" створює центр особистості, її внутрішнє ядро.
Особистість, взята поза зв'язком з інди-відуальністю, поза її власним способом життя, є абстракцією і реально не існує. Якщо людський індивід не може стати особистіс-тю, не засвоївши своєї соціальної суті, то особистість не може знайти своє самостійне життя, не ставши індивідуальністю. Осо-бистість, таким чином, індивідуальна за своєю суттю та за способом свого існуван-ня. Вона становить єдність соціального та індивідуального. Особистість та індивіду-альність не лише взаємопов'язані, але й взаємозумовлені одна з одною. Формування особистісних якостей людини перебуває у тісному взаємозв'язку з її індивідуальною самосвідомістю. Воно залежить не лише від-становища індивіда в суспільстві, але й від його індивідуального відношення.
Поняття "індивідуальність", не співпадає з поняттям "осо-бистість". Якщо останнє характеризує лю-дину з точки зору її соціальної зумовленості, соціального вираження, вказуючи при цьо-му на її соціальні позиції й орієнтири, то поняття "індивідуальність" розкриває фор-му і спосіб життя.
Таким чином, індивідуальність – одна з визначальних властивостей особистостей, її суттєва характеристика, що визначається за формою та способом життя людини як суб'єк-та свідомої діяльності. Кожна людина на шляху до особистості характеризується пев-ною індивідуальністю, і в процесі форму-вання її багатогранні властивості можуть новить єдність соціального та індивідуаль-ного, суть її існування. Це цілісна, індивідуалізована система соціаль-не значущих якостей людини (інтересів, потреб, здібностей), що формуються у про-цесі конкретно-історичних видів діяльності під впливом умов життя суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Особистість як суб’єкт індивідуальної історії та життєвих виборів

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок