Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Вплив "діонісійського" та "аполонівського" начал на розвиток мислення європейських митців, та філософів ХІХ - ХХ ст., зокрема Ф. Ніцше, В. Іванова, А. Блока та ін

Вплив "діонісійського" та "аполонівського" начал на розвиток мислення європейських митців, та філософів ХІХ - ХХ ст., зокрема Ф. Ніцше, В. Іванова, А. Блока та ін

Назва:
Вплив "діонісійського" та "аполонівського" начал на розвиток мислення європейських митців, та філософів ХІХ - ХХ ст., зокрема Ф. Ніцше, В. Іванова, А. Блока та ін
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,86 KB
Завантажень:
253
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота
Вплив "діонісійського" та "аполонівського" начал на розвиток мислення європейських митців, та філософів ХІХ - ХХ ст., зокрема Ф. Ніцше, В. Іванова, А. Блока та ін


Зміст.


Вступ.
Давньогрецька культура (під впливом якої розвива-лася й культура римська) справила великий вплив на роз-виток культури світової. Греки були першовідкривачами в різних галузях науки, техніки, мистецтва.
Не випадково наша наукова і мистецтвознавча термі-нологія великою мірою бере початок у старогрецькій мові.
В різноманітних формах грецької філософії вже є в зародку майже всі пізніші ти-пи світоглядів. Те ж саме можна сказати про грецьку літе-ратуру, де вже існували ледь не всі, відомі в нові часи, жанри і форми. Письменники й нині користуються фор-мами, що їх людство успадкувало від греків. Зрозумі-ло, це не означає, що митці нового часу механічно наслі-дують греків, Вони прийняли естафету і понесли її далі.
Чотири головні етапи розвитку давньогрецької літера-тури — архаїчний, класичний, елліністичний і римський — відповідають чотирьом основним періодам розвитку дав-ньогрецького суспільства.
Поезія, що постала у надрах первіснообщинного су-спільства і розвивалась у часи його занепаду та створення рабовласницької держави, сьогодні, у XX ст., знову ви-кликає жвавий і стійкий інтерес. З глибини тисячоліть дійшли до нас давньогрецькі міфи.
Людина вперше усвідомлює себе у міфах. У поетичній скарбниці народів світу збереглися численні давньогрець-кі міфи. Міф по-грецькому означає слово. Про що во-но — це слово? Про Всесвіт, явища природи, стосунки між людьми, історичні події, славетних героїв... Міфи відбива-ли релігійні погляди еллінів, передували космографії та історії.
За часів родового ладу, коли панував міфологічний сві-тогляд, події, про які розповідали міфи, не сприймались як фантастичні чи казкові. У Давній Елладі міф відрізня-ли від казки. Казками бавили дітей, до міфів ставилися серйозно. На перших щаблях цивілізації міфологія поєд-нувала в собі філософію, етику, історію, але найбільше була близька до поезії. Поетичні образи стародавніх мі-фів увійшли до арсеналу світового мистецтва і широко вживаються в побуті — від назв планет і кораблів до кри-латих висловів ахіллесова п'ята, муки Тантала тощо.
Людина, прагнучи збагнути незрозуміле, часто тлума-чить невідоме за аналогією до знайомих фактів. У грець-ких міфах численний рід богів порядкує у світі. Родинні стосунки первісного колективу давні греки переносять на природу. Такими категоріями передусім оперує «Космо-гонія» (міфи про походження Всесвіту), як і «Теогонія» (міфи про походження богів).
Міфи складалися протягом тисячоліть. У них можна знайти нашарування різних епох: віру в перевертнів, де-монів, фетишизм (обожнювання речей), анімізм (тобто віру в те, що всіма явищами природи порядкують духи) тощо. Еволюціонував міфологічний світогляд — міфи за-знавали змін.
Mіфи — продукт колективної творчості багатьох поко-лінь, вони постійно трансформувались. Аналізуючи мі-фи, можна бачити, як розвивалося суспільство. Міфи свід-чать про такі істотні зміни у житті людства, як заміна матріархату патріархатом.
Міфи віддзеркалюють розвиток цивілізації. У них час-то засуджується людожерство. Раніше богам приносили в жертву дітей. Агамемнон зарізав свою дочку на жертву богині Артеміді. Час вносить корективи в цей епізод: у піз-ніших варіантах міфа дівчину на жертовному вівтарі в останню мить замінюють ланню. Цивілізація раз у раз підіймалась на вищі щаблі.
В цій роботі зроблено спробу прослідити, яке значення мають "діонісійське" та "аполонівське" начала на розвиток мислення європейських митців, та філософів ХІХ - ХХ ст., зокрема Ф. Ніцше, В. Іванова, А. Блока та ін.


1. Вплив античної культури на творчість європейських митців та філософів.
У 1764 p. було надруковано «Історію стародавнього мистецтва» німецького вченого Вінкельмана, який прого-лосив античне мистецтво взірцем прекрасного. Вінкельман орієнтувався на еллінське мистецтво класичної доби, яко-му, на його думку, притаманні гармонія, доцільність, яс-ність та благородна простота.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Вплив "діонісійського" та "аполонівського" начал на розвиток мислення європейських митців, та філософів ХІХ - ХХ ст., зокрема Ф. Ніцше, В. Іванова, А. Блока та ін

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок