Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Вільнодумство Стародавнього світу

Вільнодумство Стародавнього світу

Назва:
Вільнодумство Стародавнього світу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,49 KB
Завантажень:
212
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Вільнодумство Стародавнього світу.
Вперше термін "вільнодумство" використав англійський філо-соф XVIII ст. А. Коллінз (1676—1729 рр.) для, з його точки зору, боротьби з релігійною нетерпимістю, догматизмом і авторитаризмом релігії. В світовій сус-пільній і природничонауковій думці обґрунтовувалося право розуму міркувати про все вільно, у тому числі й про релігію. В стародавні часи зародилося, а в по-дальшому концептуально оформилося серед багатьох видатних діячів переконання в тому, що вільнодумст-во є найкращим способом пошуку істини.
З історичним розвитком вільнодумства змінюєть-ся і його зміст. Воно може проявити себе в м'якій формі "релігійного індиферентизму" або "антирелі-гійного скептицизму", внутріконфесійного "інако-мислення" або "богоборчества", філософських течіях "пантеїзму", "деїзму" або теорії "двоякої істини", со-ціально-політичній реакції "антиклерикалізму" або "релігійного нігілізму", радикальних варіантах "ате-їзму". З свого боку, релігія в особі її окремих діячів радикально реагувала на розвиток вільнодумних ідей. Однак, в кінцевому підсумку, загострений варіант протистояння релігії і вільнодумства не вирішував їх співіснування в системі духовної культури. 1 тільки з виникненням демократичних суспільних інституцій і формуванням конституційно-правового принципу сво-боди совісті вдалося толерантно врегулювати спів-існування релігійних і вільнодумних ідей, відносячи їх до сфери внутрішніх переконань кожної людини та її права сповідати будь-яку релігію або вільно мис-лити.
Перші прояви критичного ставлення до релігії, елементи вільнодумства знаходимо серед літературних пам'яток Стародавнього Сходу. Найдавнішими є "Бесіда пана з рабом" (Дворіччя, кінець III — поча-ток II тис. до н. е.) і "Пісня арфіста" (Єгипет епохи Стародавнього царства). В них ставляться під сумнів ідеї особистого безсмертя й існування потойбічного світу, критикується аскетизм.
Більш складним пам'ятником давньоєгипетського вільнодумства є "Бесіда розчарованого зі своїм ду-хом". Це складний філософський твір. Людина, роз-чарувавшись у житті, хоче накласти на себе руки, але дух відмовляє її, намагається переконати віддатися благам життя і в цій суперечці висловлює більш тве-резий погляд, ніж людина.
Розвиток вільнодумства в Індії, а потім Китаї ста-вить критику релігії на філософську основу. Твори давньоіндійських філософів-матеріалістів до нас не дійшли. Вони згадуються лише у пізніших джерелах, де матеріалістичні погляди викладаються з метою спростування. Відома школа локаята, або чарвака, ще з давніх часів виступала проти релігійно-ідеалістич-ного розуміння природи і людини. Чарваки стверд-жували, що всі речі в природі складаються з чотирьох елементів: повітря, вогню, води і землі. З їх ком-бінацій створюються не тільки фізичні об'єкти, а й усі живі організми, які після смерті повертаються до тих самих елементів.
Важливий етап у розвитку вільнодумства в Китаї пов'язаний з іменем Ван-Чуна (І ст. до н. е.). Голов-ним його твором є "Критичні міркування". В ньому Ван-Чун заперечував принципову відмінність між органічною і неорганічною частинами світу, між лю-диною і твариною.
Сумнів щодо релігії в країнах Стародавнього Схо-ду мав обмежений, поверховий характер, він торкався лише окремих сторін релігійного світорозуміння. Сві-тоглядна непослідовність, фрагментарність, відсут-ність стрункого вчення про релігію не применшує значення антирелігійного скептицизму далекої давни-ни — без нього не було б матеріалізму Демокріта, Епікура, Лукреція, які узагальнили досвід полеміки античної культури з релігією, навіть якщо ця по-леміка виявлялася у скепсисі по відношенню лише до деяких положень релігії.
Найбільшого розвитку вільнодумство набуває в античній Греції. Саме тут VI ст. до н. е. в результаті перемоги рабовласницької демократії і перетворення раба на головну продуктивну силу склалися -спри-ятливі умови для бурхливого розвитку науки, філосо-фії, літератури й інших видів мистецтва. Вільні гро-мадяни Афін, Корінфа, Мілета, Ефеса та інших ве-ликих грецьких міст, не зайняті тяжкою фізичною роботою, мали можливість займатися розумовою працею.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Вільнодумство Стародавнього світу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок