Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Політичні системи суспільства

Політичні системи суспільства

Назва:
Політичні системи суспільства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
54,07 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Реферат на тему:
Політичні системи суспільства


Одним з важливіших елементів життєдіяльності суспільства є по-літика. Філософ Стародавньої Греції Платон говорив: «Політика -мистецтво, яке прямим плетінням з'єднує права мужніх і розсудли-вих людей, об'єднуючи їх життя однодумністю і дружбою і створю-ючи найпрекраснішу, ніжнішу з тканин». Політика є мистецтво мож-ливого. Лексикограф Володимир Даль відмічав: «Політика - наука державного управління». Філософ Річард Лафоллет говорив, що «по-літика - це економіка в дії».
Природно, життя людини завжди виступало і виступає життям політичним. Можливо, тільки первісні племена вільні від політики. Та навіть спільне полювання, не кажучи уже про міжплемінні кон-такти, в чомусь мали політичний характер. Спільне ж життя суспіль-ства, всі його сторони: праця, побут, дозвілля, соціальна активність - пройняті політикою, забарвлені в політичні тони. Повсюди в людсь-ких відносинах можна виявити політику, але не все, мабуть, можна звести до політики в політичних відносинах. Політика як соціальне явище має відносну самостійність і її розвиток відбувається на основі власних об'єктивних закономірностей. Пізнати політику як соціальне явище можливо тільки у взаємодії з іншими явищами і процесами політичної сфери суспільства, системами суспільних відносин.
1. Сучасні теорії політичної системи
Політичні системи - це складова невід'єм-на частина соціальної системи суспільства з її елементами і взаємозв'язками, з іншими соціальними системами та ін. Саме поняття, суть політичної систе-ми допомагає розкрити цілісність, динамізм і структуру політичного життя, визначити місце і роль самої політики в суспільстві. Соціолог Макс Вебер підкреслював, що політика охоплює всі види діяльності в суспільстві: владу, управління державою та ін. Багатомірність - характерна риса і особливість будь-якої співдружності людей. Різні галузі знань вивчають різні аспекти суспільної взаємодії - економічної, соціальної, юридичної, культурної. Особливість соціальної фі-лософії полягає в тому, що соціальна філософія вивчає політичні про-цеси і політичну систему суспільства, на зміст якої опосередковано впливають соціальні, економічні та духовні реальності життя суспіль-ства. Поняття система допускає взаємозалежність в середині єдиного організму існуючих в суспільстві структур (політичних і соціальних інститутів) і дій (поведінка людей, різних соціальних спільностей, ко-лективів в процесі вироблення, прийняття і реалізації політичних рі-шень та ін.). Поняття політична система відображає політичну діяль-ність, підкреслює системність політичного життя.
Система - сукупність взаємозв'язаних компонентів, що утворю-ють стійку цілісність, яка має певні інтегративні властивості, особли-вості і внутрішні закономірності. Будучи однією з форм соціального руху матерії, політична система тісно зв'язана з особливою формою діяльності людей - політикою. Система політична - складна розгалу-жена сукупність різних політичних інститутів, соціально-політичних спільностей, форм взаємодії та взаємовідносин між ними, в яких ре-алізується політична влада, регулюються взаємовідносини соціаль-них спільностей, верств, класів, націй, держав і забезпечується існу-вання суспільства за певним соціальним порядком, стабільністю. Політична система, відрізняючись від інших систем суспільного жит-тя, бере активну участь у вирішенні загально-соціальних завдань: інтег-рація суспільства, розподіл матеріальних і духовних цінностей; здій-снює монополію на примус в межах суспільства і використання з такою метою соціального апарату та ін. Введення поняття політична систе-ма в філософію і широке розповсюдження в середині XX ст. стало реакцією на емпіризм і незрівнянність політичної картини світу.
В середині 50-х років XX ст. біхевіоріальний підхід до аналізу політики, а також ви-користання системного і структурного фун-кціонального методів в дослідженні і визна-ченні суті політики і політичних відносин відкрили можливості роз-робки і формування теорії політичної системи. Тоді ж поява таких підходів і методів аналізу політики, політичних відносин, політичних процесів, визначення політичної системи і її суті викликало своєрідний протест філософів, соціологів, політологів в США і ряді країн Європи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 Реферат на тему: Політичні системи суспільства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок