Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Філософія духу. епістемологія

Філософія духу. епістемологія

Назва:
Філософія духу. епістемологія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,98 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему:
Філософія духу. епістемологія


1. Суть пізнання
Епістемологія (від грецького-Предмет пізнання знання) - галузь філософії, що вивчає проб-леми природи пізнання, ставлення знання до реальності, досліджує загальні передумови пізнавального процесу, з'ясовує умови його іс-тинності.
Пізнання охоплює знання і засоби здобування. Знання - уявлення про предмет пізнання. Предметом пізнання можуть бути події матеріального світу і свідомості, ситуації, тіла і процеси. Знан-ня предмета, який не створено людиною, виглядає як відповідь на запитання: «Що є предметом?». Скорочено таке знання іменують: знати, що.
Знання предмета, створеного або створюваного людиною, може виявитися відповіддю не лише на питання: «Що є предметом?», але й на запитання: «Як створити предмет?». Знання відповіді на питання скорочено іменують: знати, як. Засобами пізнання можуть служити ре-чі і процеси природного або штучного походження, що використову-ються людиною в пізнанні: органи чуттів, прилади і спостереження за їх допомогою, експеримент і вимірювання в ньому, мислення в понят-тях та інтуїція.
Засоби пізнання покликані забезпечити перехід від пізнання до знання і його носія - людини, яка застосовує засоби пізнання. Таке покликання обумовлює їх залежність від властивостей людини і предмета пізнання. Розкриття суті пізнання вимагає не тільки встановлення його змісту, елементів, але й виявлення їх ролі у взаємозв'язках.
Суб'єкт пізнання - це людина, яка володіє свідомістю, здатна споглядати і перетво-рювати світ. Об'єкт пізнання - це частина світу, що стала предметом споглядання і перетворення людиною. Співвідношення споглядання і перетворення визначається можливостями людини і властивостями об'єкта пізнання. Безпосередній зв'язок пізнання з практикою визначає донаукове так зване стихій-но-емпіричне, буденне пізнання, що виникає разом з формуванням людського суспільства і реалізується людьми в процесі всіх видів їх життєдіяльності. Якщо ж не ставиться будь-яка пізнавальна мета, що стосувалась б практики, то таке пізнання є стихійним і разом з тим емпіричним, бо не йде далі окремих тверджень про різні влас-тивості та окремі стосунки предметів повсякденного досвіду. Донау-кове стихійно-емпіричне пізнання є й формою практики, бо безпо-середньо вплетене в практичну діяльність. Метою ж пізнання є не пізнання світу, а саме виробництво предметів, що зрештою немож-ливе без певного знання про предмети та знаряддя праці, способи їх зміни, застосування та ін. А це вже не означає, що практика зумов-лена пізнанням. Знання, що виникає, іманентне практиці, що зумов-лює її якісну визначеність як специфічно людської форми діяльнос-ті. Філософ Френсіс Бекон підкреслював: якщо самі поняття, будучи основою всього, спутані і необдумано абстраговані від речей, то не-ма нічого міцного в тому, що побудовано на них. Співвідношенням споглядання і перетворення задається і знання, що набувається: опис явищ або відтворення суті, знання що або знання як.
Визначення суті пізнання залежить від елементів, що приймають-ся у ньому, відносини між ними. Якщо об'єкт пізнання вважається первинним і незалежним від суб'єкта, а засобам пізнання припису-ється перетворення об'єкта пізнання, то суть пізнання може бути визначена як відображення внутрішніх, стійких, необхідних, загальних властивостей об'єкта. Якщо об'єктом пізнання вважати мету пізнан-ня, тобто замінити об'єкт пізнання метою у вигляді почуття задово-лення, впевненості або успіху, як бажаних елементів великої кількос-ті переживань людського досвіду, то суттю пізнання виявляється пристосування у межах досвіду переживань. Якщо проголосити при-ховану, внутрішню схожість об'єкта і суб'єкта пізнання, то суть піз-нання уявляється у вигляді осягнення тотожності об'єкта і суб'єк-та, прихованої за їх зовнішньою відмінністю. Існує багато інших визначень суті пізнання, і всі визначення передбачають знання того, хто дає визначення предметів, явищ, суті світу повсякденності, знан-ня самих елементів і процесів пізнання.
Знання - продукт суспільно-трудової і ро-зумової діяльності людей, що є ідеальне від-творення у мовній формі об'єктивно-закономірних зв'язків практич-но перетвореного об'єктивного світу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Філософія духу. епістемологія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок