Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Методи дослідження в психології

Методи дослідження в психології

Назва:
Методи дослідження в психології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,48 KB
Завантажень:
128
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Методи дослідження в психології


1. Загальні питання побудови психологічних досліджень
У всіх науках існують поняття метод дослідження, методика дослідження. Ці поняття необхідно розрізня-ти, диференціювати, хоч вони і пов'язані між собою.
Метод— спосіб пізнання, дослідження або практичного виконання чого-небудь. У нашому випадку — спосіб пізнання психічних явищ. Метод є спосіб, знаряддя, що сприяє роз'ясненню теоретичних і практичних проблем. Цей термін вико-ристовується і для позначення прийому або системи прийомів, що застосовуються в певній діяльності.
Метод дослідження будується із загальних теоретичних уявлень про суть об'єкта вивчення, дослідження та загальних принципів, які лежать в основі пізнання.
Методика (від грец. теїпосііке) — сукупність прийомів виконан-ня будь-якої роботи. Методика означає і конкретне втілення мето-ду, вироблений спосіб взаємодії людини і об'єкта дослідження на базі конкретного матеріалу і конкретної процедури. Саме в такому розумінні вжито термін методика у даному розділі.
Термін методологія використовується неоднозначне. В одних випадках — як учення про науковий метод пізнання, в інших — як сукупність методів, що їх застосовують у будь-якій науці відповідно до специфіки об'єкта її пізнання. Виділяють методологію загально-наукову і конкретно-наукову. В загальнонауковій методології роз-робляються універсальні принципи, засоби і форми наукового пізнання щодо широкого кола наук. Конкретно-наукова методо-логія пов'язана із науковими школами, які розрізняються своїми поясненнями досліджень і їх впровадженням у практичну роботу.
Психологічне дослідження повинне мати завершений цикл, що передбачає здійснення таких етапів.
* Теоретизація предмета дослідження. Полягає у багатомірному та багаторівневому розгляді предмета дослідження, осмисленні його зв'язків з іншими явищами. На цьому етапі дослідник обирає принципи, провідні методологічні положення, на які опирати-меться для досягнення поставлених цілей. Вони визначають вектор дослідження та характер пізнавальних дій з предметом вивчення. На цьому етапі дослідник вибирає методи дослідження. Отже, здійснюється побудова теоретичної моделі дослідження.
* Емпіричне дослідження сутності предмета вивчення. Діяльність дослідника полягає у визначенні показників, критеріїв пізнання, виборі та побудові адекватних методів і процедури дослідження.*
Аналіз інтерпретації та обгрунтування даних, отриманих дослід-ником.
Вивчаючи психічні явища, дослідник мусить дотримуватись пев-них принципів. Йдеться про загальні вихідні правила, положення, які зумовлюють усі аспекти наукової взаємодії дослідника з предме-том свого дослідження.
І. Принцип об'єктивності. Психічне у психологічному дослід-женні постає як об'єктивне пізнання існуючого явища. Результати дослідження не можуть змінити сутність та закономірність того яви-ща, яке вивчають. Об'єктивність існування його не залежить від взаємодій з предметом дослідження.
Суб'єктивний компонент теж може мати місце у побудові пси-хологічного дослідження. Він може виявлятися в ініціюванні дос-лідження як такого, у свободі вибору організаційних елементів дослідження — від змістових до технічних, у професійній компе-тентності дослідника. Проте об'єктивність у пізнанні явища збері-гисться.
2. Принцип багатомірного та багаторівневого існування предмета. Виичення та визначення сутності предмета можуть стосуватися річних його сторін, характеристик та рівнів. Отже, предмет психо-логічного дослідження постає як багатомірне та багаторівневе явище.
3. Принцип дослідження психічних явищ у розвитку вимагає ро-4уміішя їх такими, що перебувають у стані руху, зміни або очіку-НнІІІІя цієї зміни і в кожний момент існування поєднують у собі*
лементи минулого, теперішнього та майбутнього.


2. Загальнонаукові методи
Кожна наука застосовує певні методи дослідження, їх поділяють на загальні, характерні для більшості наук, і конкретні, які використовуються окремими науками. До методів, які застосо-вуються майже в усіх науках, належать:
аналіз — розкладання певного явища на окремі властивості чи відношення; синтез — поєднання різних елементів, сторін, властивос-тей об'єкта в єдине ціле, пізнання явища у єдності і взаємозв'язку його частин; індукція (від лат.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Методи дослідження в психології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок