Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Релігійна філософія

Релігійна філософія

Назва:
Релігійна філософія
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,21 KB
Завантажень:
100
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Даючи загальну характеристику західної філософії, слід зупинитися і на такому її на-прямі, як релігійна філософія, для якої, як і для екзистенціальної філософії, головною проблемою є проблема люд-ського буття.
Релігія, яка за тривалий період свого існування накопичила багато різноманітних способів осмислення природних асоціальних явищ, безумовно, є одним із фундаментальних джерел цінностей та орієн-тирів для людини. Способи релігійного осмислення дійсності відріз-няються від наукових методів, мають свою специфіку. Найпоширені-шими серед них є "ілюзія позатілесності" та "містичне прозріння".
Перший є спробою умоглядно вийти із свого індивідуального тіла, звільнитися від тілесності та побачити навколишній світ нібито збоку, відкриваючи тим самим причетність особистого буття до смислу все-світньої цілісності. Другий — заглиблення у власне особисте "Я", подо-лання межі із зовнішнім світом, злиття з потоком світових подій. Зро-зуміло, що осмислення цих методів потребує спеціальної підготовки та відповідних умов.
Проте помилково вважати релігію цілком самостійною у форму-ванні життєво важливих цінностей. Жодна із форм суспільної свідо-мості не існує ізольовано від інших. Релігія заповнює дефіцит інфор-мації про смисл космосу, смисл життя людини і суспільства. Ці ж питання є предметом дослідження й інших форм суспільної свідомості, зокрема й філософії.
У теоретичному плані пояснити релігійні ідеї, принципи має теоло-гія як система обґрунтування та захисту релігійних вчень про Бога, його якості, ознаки та властивості, а також комплекс доведень істин-ності догматики, релігійної моралі. Теологія як одна із форм вираження релігійної свідомості має рад специфічних рис, котрі відрізняють її від філософи.
Проблема співвідношення філософії і теології виникла в перші сто-ліття існування християнства і неспроможна своєї актуальності до на-ших днів. Відмінність філософії від теології, на думку релігійних фі-лософів, полягає в тому, що філософія не в змозі осягнути істини одкровення, недосяжні для людського розуму. З огляду на це основне своє завдання всі релігійно-філософські течії вбачають у доведенні не-обхідності, корисності, загальної значущості релігії для людини. Голов-не питання релігійної філософії — це питання про ставлення Бога до створеного ним світу та до людини і ставлення людини до Бога.
Релігійна філософія дає своє вирішення онтологічних, пюсеологічних, космологічних, соціальних та інших проблем.
В основі релігійно-філософської онтології лежить вчення про Бога та доведення раціональності чи ірраціональності його буття. Для релі-гійно-філософської гносеології характерне роздвоєння об'єктів на при-родні та надприродні. Основою пізнання вважається одкровення, зафі-ксоване в системі догматів. Завдання ж філософії і науки — допомогти людині наблизитись до одкровення для укріплення віри.
У релігійній філософії яскраво виражається теологічне вирішення соціальних проблем. Як правило, вся система суспільних відносин тлу-мачиться з позицій провіденціалізму (теологічна концепція історії як промислу Божого) і зводиться до божественної доцільності.
Релігійна філософія представлена різними течіями, які мають спільні риси та ознаки. Проте різні церкви кладуть в основу своїх вчень різні філософські ідеї.
Католицька філософія — це сукупність існуючих у католицизмі філософських течій, таких як неотомізм, тейярдйзм, неоавгустианізм, "теологія звільнення" та інші.
Найавторитетнішою течією є неотомізм як офіційна філософська доктрина Ватікану. Провідні представники цього напрямку: Е.Жільсон (1884-1978), Ж.Мартен (1882-1973) - у Франції; Е.Корет (нар.1919) — в Австрії; Ю.М.Бохенський (нар. 1902) — у Швейцарії; К.Ранер (1904-1984) — у Німеччині; Ф,Ван-Станберген (нар. 1904) — у Бельгії; К.Войтила (нар. 1920) — у Польщі (нинішній Папа Римський Іоанн-Павло II), та ін.
Неотомізм базується на вченні Фоми Аквінського, центральним принципом якого є принцип гармонії віри та розуму. Послідовники цього вчення розглядають його через призму сучасності, намагаються довести, що доктрині, яку вони захищають, притаманні універсальні можли-вості піднестися над полярністю матеріалізму та ідеалізму, сцієнтизму та антисцієнтизму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Релігійна філософія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок