Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> з філософії

з філософії

Назва:
з філософії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,21 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Контрольна робота з філософії


План


1. Предмет філософії. Специфіка філософського вирішення світоглядних питань. Філософія і наука.
Питання, що вивчає філософія, є одним з найпроблематичніших для неї, оскільки проблематика її історично змінювалась. У різні епохи у філософії домінували то вчення про буття, то вчення про пізнання, то політичні чи етичні проблеми. Крім того, в Європі до XVII ст. філософія охоплювала все знання про світ, тобто зародки всіх наук, окрім хіба що математики й медицини. Навіть у XX ст. все ще тривав процес відокремлення від філософії певних галузей знання, які інституціалізувалися в окремі наукові дисципліни (психологія, соціологія, політологія).
Еволюція предмета філософії не є чимось винятковим в історії науки: предмет вивчення конкретних наук, наприклад математики, також історично змінювався. Тому при визначенні предмета філософії слід брати до уваги не тільки те, яких історичних форм набувала філософія, а й загальну тенденцію, що пронизує конкретні Її формоутворення. Якщо виходити із загальної спрямованості філософії, то її можна трактувати як осягнення розумом всезагального.
Найбільш загальні засади сущого (буття — небуття, простір — час, причинність, сенс людського існування, істина, добро, свобода тощо), з яких «конструюється» світ, і є предметом філософії. При цьому філософія намагається звести всі ці різноманітні загальності до одного принципу — Бога, матерії тощо, пояснювати їх, виходячи із цього принципу.
Філософія передбачає здатність підноситись до всезагального. Вона є певною настановою на всезагальне. На основі всезагального (ідей, принципів) філософія намагається пізнати і пояснити світ. А оскільки система ідей е не що інше, як теорія, то філософію можна вважати теоретичним світоглядом.
Існує взаємний зв'язок світоглядної і онтологічної функцій філософії. Онтологія (від грецького опіоз — суще) — вчення про Буття, його сутність, форми, фундаментальні принципи та кате-горії. Термін онтологія введений в 1613 р. Гоклініусом. Але ще в ан-тичній філософії були розроблені різні варіанти онтології. Давньо-грецький філософ Парменід протиставив обманливій, з його точки зору, видимості і мінливості чуттєво сприйманих конкретних пред-метів і процесів світу онтологічне вчення про дійсне, незмінне, неру-хоме Буття. У Фалеса це була вода, у Анаксімена — повітря, у Акаксімандра — "апейрон", у Демокріта — ато-ми. А у Платона — сукупність "ідей", котрі розуміються як осягнені розумом форми і сутності. Однією із суттєвих категорій, за допомо-гою якої намагалися виразити онтологічне розуміння світу, була ка-тегорія субстанції (від лат. — сутність, щось таке, що лежить в основі). Субстанцію розуміли як загальну чи то матеріальну, чи то ідеальну основу явищ світу. Поряд із категорією "субстанція", част-ково збігаючись за змістом із нею, в онтології вживаються категорії "природа" і "матерія".
Характер світоро-зуміння, зокрема розуміння природи і сутності людини, визначаєть-ся різноманітними життєвими позиціями, установками, спрямованіс-тю життєдіяльності людини. Це може бути фаталістична установка: природа цілком і однозначно визначає і сутність, і вчинки людини, людина приречена бути маріонеткою природних сил. Це може бути волюнтаристична установка: людина може бути вільною щодо при-роди, діяти за "законом" сваволі (своєї волі). Це може бути й уста-новка Ф.Бекона: природу можна підкорити на основі і відповідно до пізнаних її законів. Проте безоглядна віра в самодостатність наукових знань таїть значну загрозу безпеці людства.
За приклад може слугувати Чорнобильська катастрофа. Одна з причин (теоретичних) технологічних катастроф полягає в тому, що природничі і технічні науки в XX ст. перебувають під гіпнозом пози-тивістського кредо: наука сама собі філософія і жодної "метафізики" не потребує. Таким терміном, здебільшого на Заході, позначають те-оретичну філософію як самостійну, раціональну галузь знання і вид світогляду.
Філософія, звичайно, -- не конкретна наука, не сума наукових знань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: з філософії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок