Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Специфіка і структура естетичної свідомості

Специфіка і структура естетичної свідомості

Назва:
Специфіка і структура естетичної свідомості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,59 KB
Завантажень:
103
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Специфіка і структура естетичної свідомості


У процесі історичної практики відбувалося усвідомлення люд-ством механізмів, які формують спроможність особистості есте-тично ставитися до дійсності, тобто здатність сприймати і пере-живати у почуттєвих формах власне буття, знаходити та оцінюва-ти загальнолюдські цінності та перетворювати цю дійсність у співвідношенні зі своїми уявленнями. Розуміння специфіки цьо-го механізму привело до уособлення двох основних понять, пов'я-заних з відображенням процесу формування естетичного став-лення: естетичної свідомості та естетичної діяльності.
Специфіка естетичної свідомості, у. порівнянні з іншими фор-мами духовного життя людства, полягає у таких критеріях:–
естетична свідомість у бутті людини та суспільства являє собою комплекс почуттів, уявлень, поглядів, ідей;–
власне, поняття «естетична свідомість» – абстракція, яка означає особливого роду духовне утворення, що характеризує ес-тетичне ставлення людини чи суспільства до дійсності. На рівні суспільства естетична свідомість існує у формі суспільної свідо-мості, яка відображає ступінь естетичного освоєння світу на рівні індивіда – у формі особистої характеристики окремої людини;–
естетична свідомість формується тільки на підставі прак-тики. Чим багатша естетична практика людини або суспільства, тим багатша та складніша їхня естетична свідомість;–
процес формування естетичної свідомості особистості стис-ло повторює процес її формування в історії людства. Цим зу-мовлюється й структура естетичної свідомості;–
від інших форм духовного життя естетична свідомість відрізняється тим, що базується на особливого роду відношенні людини до світу, в якому переважає емоційне начало. В цьому родові особливості естетичної свідомості;–
видові особливості естетичної свідомості визначаються єдністю структури її форм. Теоретично розрізняють два рівні функціонування даного феномена: 1) повсякденний, побутовий рівень, що базується на узагальненні емпіричного досвіду. По-всякденні естетичні переживання особистості мінливі, часто су-перечливі; 2) теоретичний рівень, що базується на загальних філософських уявленнях про світ, людину та її місце у світі. Історія естетики і мистецтва знає багато прикладів втілення даних уявлень у конкретно-чуттєву форму. Так, скульптура Міке-ланджело «Давид» втілює уявлення людини епохи Відродження про світ, у центрі якого знаходиться особистість, сила та міць якої не має меж. Як усвідомлення цієї сили та могутності, об-личчя й постать Давида спокійні, гармонійні, величні.
Повсякденний рівень естетичної свідомості складають есте-тичні емоції, переживання, почуття та ін.; теоретичний – есте-тичні оцінки, судження, погляди, теорії, ідеали тощо.
Межі між цими двома рівнями умовні, бо специфіка есте-тичної свідомості має прояви на кожному рівні – всюди можна знайти і почуттєві, і раціональні елементи. Щонай-більше ця особливість притаманна естетичній потребі та ес-тетичному смаку, в яких однаково важливі і емоційні, і раціо-нальні складові, що усвідомлюються у співвідношенні з есте-тичним ідеалом.
Насамкінець слід зазначити, що естетична свідомість – одна із форм духовного життя суспільства, яка відображає дов-кілля, різноманітну діяльність людини, а також продукти (ре-зультати) и,іа діяльності, в тому числі художні твори, у по-чуттєвих образах, що усвідомлюються, та огі,інюються у суд-женнях естетичного смаку. Специфіка естетичної свідомості полягає у взаємодії людини та реальності, суб'єктивного та об'єк-тивного, яка переживається, оцінюється і розуміється суто інди-відуально, але детермінована історично мінливими ідеалами втілення краси у житті та мистецтві.


57. Естетичне почуття
Сферу повсякденної естетичної свідомості складають есте-тичні емоції – своєрідний психологічний відгук (реакція) на явища навколишнього світу. Естетичні емоції мінливі, нестійкі та нетривалі; естетичні переживання – емоційні переживання й усвідомлення естетичних відношень (дуже близькі до цього значення за своїм змістом такі елементи естетичної свідомості, як естетичне сприймання, уявлення, враження).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Специфіка і структура естетичної свідомості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок