Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> До проблеми «висвітлення» екзистенціальної комунікації

До проблеми «висвітлення» екзистенціальної комунікації

Назва:
До проблеми «висвітлення» екзистенціальної комунікації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,97 KB
Завантажень:
127
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
РЕФЕРАТ
До проблеми «висвітлення» екзистенціальної комунікації


ВСТУП 3
1. ЛЮДИНА У ПОСТТРАДИЦІЙНОМУ СВІТІ 4
2. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ КОМУНИКАЦІЇ 6
3. ЕКЗІСТЕНЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ 12
ВИСНОВКИ 20
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21


ВСТУП
Новітні варіанти німецькомовної філософії комунікації, з якими ми ознайомилися в попередньому розділі, дають нам підстави стверджувати, що цей напрям філософських розвідок стимулювали суспільні пошуки екзистенційного опертя для людини в ситуації «кризи розуму» та зламу традиційних підвалин життя. Особливо цікавою в означено-му сенсі є філософія комунікації К. Ясперса.
Її головні поняття склалися у 30-ті роки в контексті цілого сузір'я визначних творів, що з'явилися на світ саме в той час; творів, у яких було сформульовано засадничі принципи філософського усвідомлення феномена спілку-вання.
Йдеться насамперед про наполегливі намагання Е. Гуссерля розв'язати проблему «інтерсуб'єктивності», про «фено-менологію симпатії» М. Шелера та «діалогіку» М. Бубера. Тоді ж з'являються програмові для екзистенціалізму праці X. Ортеги-і-Гассета, Г. Марселя, М. Хайдеггера. Їхній по-няттєвий обрій є взагалі характерним для перехідної, не-визначеної і, в цьому розуміні, некласичної ситуації, де своєрідно переплелися традиційні та нетрадиційні (постмодерні) риси соціального життя. Спроби описати, філо-софськи прояснити процес руйнування соціальних та ду-ховних структур «традиційного» західноєвропейського су-спільства споріднюють усіх згаданих мислителів. Разом із кризою класичної традиції відбувається і руйнування уста-леної «моделі» людини з притаманними їй усталеними моральними та естетичними цінностями, ясними, науково обґрунтованими уявленнями про світ та раціональним став-ленням до нього. У відповідності до цієї традиційної «мо-делі» формувалося й спілкування людей, провідною де-термінантою якого була так звана «буттєва» спільність, раціональний (завдяки усталеності) спосіб життя, визна-чальна неперервність традиції тощо.


Людина у посттрадиційному світі
Яка ж доля спіткала людину в новому, посттрадиційному індустріальному світі, в добу розквіту ідеологій, з їхніми утопічно-просвітницькими (за намірами) і тоталі-тарно-репресивними (за способом утілення) проектами по-будови «кращого» суспільства, що ведуть свій родовід із Нового часу?
По-перше, в посттрадиційному світі виникає парадок-сальна, на перший погляд, ситуація: чим більше людина стає залежною від тієї чи тієї групи, корпорації, тим більше зростає її відчуження від людей, навіть переростає у вороже ставлення до них. У межах таких псевдоколективів, псевдо-спільнот, як підкреслював Ясперс у праці «Духовна ситуація часу»: «Ніхто не бере на себе справжньої відповідальності, вдають, що окрема людина не може вирішити питання. Діють різні інстанції, контроль, рішення комісій — одні звалюють рішення на інших»./ 6. 45/
Водночас цей процес (Франц Кафка художньо увічнив його в романі «Процес», маючи на увазі, мабуть, не лише судову процедуру) супроводжує більш помітна, ніж, на-приклад, за «ліберального» капіталізму, атмосфера мораль-ної загальнодоступності, спрощеної зрозумілості, корпо-ративно-фамільярних стосунків, які у принципі не прита-манні ситуації нормального людського спілкування.
По-друге, разом з окресленими процесами, своєрідно доповнюючи їх, виникає величезна інформаційно-пропа-гандистська машина (на зразок тої, що існувала у 20—30-ті роки й у нашій країні), призначена для маніпулювання свідомістю людей. Постійна увага сучасної західної філо-софії до проблеми спілкування, комунікації (уособлена передусім іменами К. Ясперса, М. Бубера та О. Ф. Больнова) саме й пов'язана з тим, що сучасне суспільство «ви-кликало до життя по-справжньому потужні інструменти демагогії, селекції передсудів, поверхневого, але ефектив-ного перекомбінування елементів повсякденної свідо-мості» [ 1]
Результатом цього є (або, принаймні, має бути) стан-дартність мислення та поведінки, посилення їхньої комфортності. Адже запропоновані масам схеми поведінки (бу-цімто з причини їхньої прозорості та доступності) мають не допускати жодних сумнівів щодо правдивості будь-якої з них.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 



Реферат на тему: До проблеми «висвітлення» екзистенціальної комунікації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок