Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Взаємозв'язок системи і структури: філософсько-економічний аспект

Взаємозв'язок системи і структури: філософсько-економічний аспект

Назва:
Взаємозв'язок системи і структури: філософсько-економічний аспект
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,45 KB
Завантажень:
341
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 330.101.541:332.012 Н.С. Качан, ст. викл., здобувач
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Взаємозв'язок системи і структури: філософсько-економічний аспект
Досліджено еволюцію поняття ''економічна структура'', сучасне його тлумачення різними науковцями, зв'язок з поняттям ''економічна система''; подано модель взаємозалежності між ними при системному підході наукового пізнання, дано авторське визначення поняттям, що розглядаються у філософсько-економічному аспекті. економічна структура, економічна система
Сучасна економічна наука дедалі частіше натикається на проблеми методологічного порядку. Ці проблеми полягають у необхідності аналізу принципів, засобів, методів наукової діяльності, які забезпечують пізнання та узагальнення економічних процесів і явищ, виявлення причин, тенденцій, закономірностей їх виникнення, існування та розвитку. Основні функції економічної методології полягають в отриманні нового знання; структуруванні цього знання у вигляді нових понять, категорій, законів, гіпотез, ідей, теорій; організації використання нових знань у суспільній практиці. Щодо економічних проблем, озброюючи знанням деяких загальних законів і принципів дослідження, загальнонаукова методологія дає можливість досліднику економічних явищ та процесів встановити певні зв'язки і взаємозалежності досліджуваного об'єкта з іншими, тими, що перебувають за межами економічної сфери. Будь-яка галузева економічна наука (економіка промисловості, економіка сільського господарства, економіка будівництва, економіка водного господарства, тощо) зможе досягти певних результатів і сформулювати наукові висновки та пропозиції для практики тільки за умови використання загальних, зокрема філософських, законів, прийомів та принципів дослідження. Важко здійснити економічний аналіз та відшукати резерви підвищення ефективності економічної діяльності без використання структурного методу на основі системного підходу. Тим більше, що наявна структура нашої економіки проявила себе як нераціональна і потребує глибокого вивчення різнобічних аспектів її формування, удосконалення методів перебудови на засадах раціоналізму і екологічної безпеки. Та в сучасній вітчизняній економічній науці недооцінюють цей інструмент дослідження і не використовують весь його потенціал, сприймаючи економічну структуру апріорно, що потребує подальшого вивчення, узагальнення і розкриття змісту цього поняття з нової точки зору, з новим баченням, які врахують сучасні тенденції та зміни у суспільстві.
Питаннями визначення змісту поняття структури та взаємозв'язку її із системою приділяло увагу багато дослідників, переважно філософського спрямування Р.Барт, Ж.Лакан, К.Леві-Стос, І.Кант, Фердинанда де Соссюра, М.Фуко. Вагомий науковий доробок у вивченні та вирішенні методологічних проблем з цього питання внесли вітчизняні економісти В.Базилевич, Г.Башнянин, З.Ватаманюк, В.Геєць, П.Єщенко, Г.Климко, С.Мочерний, А.Чухно та ін. Незважаючи на значну кількість наукових робіт, дослідження синергетичного впливу філософських і економічних законів на формування внутрішньоструктурних зв'язків на сьогодні відсутнє.
Таким чином, важливим завданням у статті постає дослідження філософсько- економічного аспекту еволюції поняття ''економічна структура''; узагальнення сучасного тлумачення і зв'язку її з поняттям ''економічна система''; з'ясування будови системи; виведення авторського визначення поняттям, що розглядаються з метою подальшого використання у дослідженні структури водогосподарського комплексу України як підсистеми економічної системи.
Проблема в систематизації, організації елементів світу виникло у людства з часу усвідомлення складності буття, неоднозначності внутрішнього і зовнішнього світосприйняття. Еволюція поглядів про світобудову призвела до виникнення поняття ''структура'' у нерозривному зв'язку із ''системою''. Уже в Канта бачимо структуру як ''положення і зв'язок якого-небудь організму, утвореного з певною метою'' [1, с.438].
Використання структури як одного з методів дослідження виникло у Франції на початку ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Взаємозв'язок системи і структури: філософсько-економічний аспект

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок