Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ Й ЕТИКЕТ

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ Й ЕТИКЕТ

Назва:
КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ Й ЕТИКЕТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,95 KB
Завантажень:
179
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ Й ЕТИКЕТ


Власне, будь-який прояв людської культури, як і культура загалом, може бути розглянутий як культура спілкування, оскільки за самою своєю сутністю культу-ра є інтерсуб'єктивною. Водночас про культуру спілку-вання нерідко говорять і в особливому значенні – так само як про культуру праці, культуру дозвілля, культуру побуту тощо. В такому випадку під культурою спілку-вання розуміють передусім наявні в суспільстві і в люд-ському житті форми плекання спілкування як такого*, форми його структурування й ціннісно-смислової органі-зації, а також їхню реалізацію безпосередньо в стосунках між людьми. Моральний аспект культури спілкування при цьому охоплює, природно, такі форми останньої,
* Нагадаємо, що слово «культура» походить від лат. соїеге, що саме 358 й означає «плекати», «обробляти», «вирощувати».
котрі мають морально-етичний характер, тобто певні цінності, норми, звичаї, традиції та інші способи регу-ляції поведінки, що визначають власне моральну струк-туру міжсуб'єктних відносин і забезпечують їхню реалізацію.
Вище нами були розглянуті деякі загальні принципи моральної культури спілкування, що, очевидно, є уні-версально значущими. Проте із справжнім феноменом культури ми маємо справу тільки там, де вказані за-гальні принципи втілюються у відповідну реальність – укорінюються в традиціях, звичаях, побуті, впливають на конкретну поведінку людей, стають надбанням їхнього повсякденного досвіду. Специфічна реальність культури, про яку тут ідеться, не може бути довільно сконструйованою або підігнаною під наші високі ідеа-ли: шар за шаром, працею і досвідом поколінь наро-щується вона на певному соціально-історичному, етнічному, природному грунті, в кожному разі відобра-жаючи неповторність збігу чинників, що викликали її до життя. Тільки на підвалинах такої реальності, в її неповторному історичному, національному, морально-просторовому заломленні можуть знайти справжню опору найвищі, найзагальніші морально-етичні цін-ності: так, за всього всесвітнього значення кантівського вчення про категоричний імператив, основою його послужила культурна реальність Німеччини кінця XVIII ст. І тільки на підвалинах такої реальності, на тлі відповідних соціальних зв'язків і взаємин, що склада-ються начебто «самі собою», становлення моральної особистості стає нормальним природно-історичним процесом, а не подвигом, що потребує героїчних зусиль від того, хто прагне зберегти свою доброчинність і виховати порядних дітей у пустці безкультур'я й амо-ралізму.
За умов руйнації, що спіткала культуру нашої країни, її неповторну реальність, важливо пам'ятати, що моральне відродження народу і встановлення на майбутнє надійної системи морально-етичних цінно-стей передбачають насамперед не ідеологічні баталії й не виховування чергового взірця «нової людини», а вільний розвиток культури як такої, оскільки саме в процесі такого розвитку, з усіма його неминучими втратами, тільки й може утворюватися реальний ґрунт людської моральності, вкоріненість у якому забезпечує
органічне зростання народного етосу, робить життє-здатними його визначальні цінності.
Істотним елементом такого «проростання» моралі в товщі культурної реальності (тобто буттєвого зростання власне моральної культури) є процес вербалізації, висловлювання, смислової експлікації основних мо-ральних проблем – сказати б, процес їх мовно-мис-леннєвого шліфування. Стрижневим елементом куль-тури недарма завжди вважалися слово, література, здатність продукувати тексти; так і для культури мо-рального спілкування принципово важливою є наяв-ність такої обґрунтовуючої її ланки, як культура мо-рального висловлювання, культура словесного обговорення моральних проблем. Надто добре відомо, що там, де з тих або інших причин перестають вважати за потрібне висловлюватися і міркувати на теми моралі, дуже швидко занепадають, вульгаризуються й самі мораль-но-етичні цінності; коли людям (як це трапилося, зок-рема, в Європі після першої світової війни) чомусь стає «ніяково», «соромно» говорити про любов, – хиріє, зрештою, й саме любовне почуття.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ Й ЕТИКЕТ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок