Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Філософія -> Закони діалектики

Загрузка...

Закони діалектики

Назва:
Закони діалектики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,09 KB
Завантажень:
377
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Поняття закону
Мова не йде про юридичні закони. Ми ведемо мову про закони збереження енергії та речовини чи про за-кон всесвітнього тяжіння, то було б безглуздям ствер-джувати, що ми зможемо їх скасувати чи свідомо за-гальмувати їхню дію. Це стосується також і об'єктив-них законів розвитку суспільства, таких, зокрема, як за-лежність суспільної свідомості від суспільного буття, чи основного соціологічного закону про вирішальну роль способу виробництва. Найсуттєвішою ознакою закону буде те, що він відображає об'єктивний стан речей, об'єк-тивні зв'язки між речами, предметами, явищами.
Іншою важливою ознакою закону є необхідність та-кого зв'язку, що неминуче виявляється в процесі роз-витку того чи іншого явища. Якщо виникає щось нове, то воно обов'язково пов'язане із старим, стоїть на його "плечах", не відкидає старого цілком, а з необхідністю 214
"знімає" потрібне для подальшого розвитку. Цей зв'я-зок є необхідним і загальним, тобто він є постійним, пнутрішнім і таким, що неминуче повторюється, якщо іншикають умови для дії такого зв'язку. Можливість узагальнення якраз і грунтується на тому спостереженні, що приблизно за однакових умов можуть відбуватися схожі події, тобто необхідні суттєві зв'язки між речами будуть зберігатися. В законі, за висловом Гегеля, є "сталість, що зберігається". Саме явище — змінне, не-стабільне. Закон же — спокійне, стійке відображення існуючого світу. "Царство законів, — писав Гегель, — містить у собі лише простий, незмінний, але різноманіт-ний зміст існуючого... "царство законів — це спокійне мідображення існуючого світу, що з'являється.
Закон — це зв'язок між сутностями, який є: 1) об'єк-ти ішим; 2) необхідним; 3) загальним; 4) внутрішнім; 5) суттєвим; 6) повторювальним.
Можна виділити три групи законів: 1) часткові за-пони, притаманні лише певним формам руху матерії (закони механіки, хімії, біології тощо);
2) загальні закони, притаманні усім або багатьом формам руху матерії (закони математики, кібернетики, іакони збереження);
3) універсальні закони (закони діалектики).
Слід розрізняти закони природи і закони суспіль-ства.
Є також динамічні та статистичні закони. У динаміч-них законах передбачення мають однозначний харак-гер — "так, а не інакше піде процес розвитку". У стати-стичних законах передбачення носять імовірний харак-тер" — "може бути, а може ні". Останнє зумовлене дією багатьох випадкових факторів. Статистичні зако-ни ниявляються в результаті взаємодії значної кількості елементів певної системи.
Динамічний закон — закон класу явищ. При цьому початковий стан однозначно і цілком визначає подаль-ший стан цього явища. Динамічний закон — закон, що иідображає відношення між станами однорідних явищ. Такий закон не визначає повністю зміни кожного яви-ща, але зумовлює загальну тенденцію зміни усієї сукуп-ності таких явищ. При цьому сума законів розвитку окремих явищ, зв'язаних із сукупністю, не дає закону сукупності, бо у ній внаслідок інтеграції, взаємодії ви-никають нові властивості, відмінні від тих, що були при-таманні окремим явищам.
З категорією "закон" пов'язана категорія "зако-номірність". Закономірність є ширшим, ніж закон по-іяттям. Це сукупна дія багатьох законів, що конкрети-зують, наповнюють певним змістом закономірність роз-іитку природи і суспільства.
Діалектика спирається на три основні, універсальні закони: закон взаємного переходу кількісних змін у якісні, закон єдності та боротьби протилежностей і за-кон заперечення заперечення. Вони називаються основ-ними, універсальними законами діалектики, тому що діють у природі, суспільстві та пізнанні.
Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні
Щоб з'ясувати суть закону взаємного переходу кількісних змін у якісні, його прояви й діяння, необхід-но розкрити зміст таких категорій, як якість, кількість, властивість, міра, стрибок. Якість — це тотожна буттю визначеність. Якщо річ втрачає визначеність, то вона втрачає і свою якість. Однак таке визначення ще не дає повного уявлення про якість речі.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Закони діалектики

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок