Головна Головна -> Реферати українською -> Фізика -> Теорія міцності

Теорія міцності

Назва:
Теорія міцності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,93 KB
Завантажень:
68
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Зріз — кінцева стадія деформації зсуву. Чистим зсувом називається напружений стан, при якому в січенні тіла діють тільки дотичні напруження.

При дії зовнішньої сили (F) на зразок прямокутного поперечного перерізу abcd (рис.1) — виникає деформація зсуву.

При цьому, абсолютний зсув залежить від віддалі суміжних січень ad і bc. Чим більша ця віддаль, тим більшим буде абсолютний зсув.

Рис. 1. Приклад зсуву зразка у вигляді паралелепіпеда

Кут g, на який змінюється прямокутник паралелепіпеда, називається відносним зсувом. В пружному стані цей кут дуже малий.

В опорі матеріалів розглядаються малі деформації, які відбуваються в матеріалі до границі пружності.

Відносний кут зсуву може бути визничений із співвідношення:

, (1)

де —абсолютний зсув;

h — висота зразка;

— відносний кут зсуву.

Так як кут дуже малий, то тангенс його можна приймати рівним самому куту, вираженого в радіанах.

Якщо уявити, що внутрішні сили, які є мірою дотичних напружень, розподіляються рівномірно на всій площі січення, то величина дотичних напружень визначається за формулою:

, (2)

де — дотичні напруження;

F — зсуваюча сила;

А — площа січення;

[ ] — допустимі дотичні напруження.

Формула (2) виражає умову міцності при зсуві. Величину, яка показує у скільки раз максимальні дотичні напруження більші від допустимих, називається коефіцієнтом запасу міцності при зсуві і визначається за формулою:

. (3)

Допустимі дотичні напруження вибирають згідно чотирьох теорій міцності:

1.

2. (2.4)

3.

4. для крихкого матеріалу

5. для пластичного матеріалу

Якщо ввести коефіцієнт пропорційності , який характеризує властивості матеріалів, і відповідно закон пружності при зсуві виражається за формулою (рис. 1):

, (5)

де — абсолютний зсув;

F — величина зовнішньої сили;

h — висота зразка;

G — модуль пружності другого роду;

А — площа зсуву.

Приймаючи до уваги, що і , одержимо наступний вираз, який називається законом Гука при зсуві:

. (6)

Між величинами Е і G для одного і того ж матеріалу існує наступна залежність:

, (7)

або

, (8)

де — коефіцієнт Пуассона.

Використана література:

1. Афанасьев А.Н., Марьин В.А. Лабораторний практикум по сопротивлению материалов.- М.: Наука, 1973.- 287с.

2. Волков Г.С. й др. Лабораторные работы по сопротивлению материалов.- Кировоград: Ин-т-с.-х. машиностроения, 1972.-. 84с.

3. Золотаревский В.С. Механические испытания и свойства металлов.-М.: Металлургия, 1974.- 3О3с.

4. Касаткин Б.С. и др. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений: Справ. пособие.- К.: Наукова думка, 1981.-584с.

5. Методы испытания и исследования неметалических материалов/ Под ред. Б.И.Паншина, Б.В. Перова, М.Я.Шарова.- М.: Машиностроение, 1973.- Т.З.- 284с.

6. Писаренко Г.С., Ружицкий Б.М. Сопротивление материалов: Лабораторный практикум.- К.: Вища школа, 1984.- 92с.

7. Рубашкин А.Г. Лабораторные работы по сопротивлению материалов.- М.: Высшая школа, 1971.- 240с.

8. Алаи С.И., Ежевская Р.А., Антоненко Е.И. Практикум по машиноведению.- М.: Просвещение, 1965.- 304с.

9. Барабан Н.П., Цурпал И.А. Некоторне вопросм методологическойнаправленности курса сопротивления иатериалов // Проблемы высшей школы.-1978.-№32.-с.83-87.

10. Савин Г.Н. Месное значение курса сопротиаления материалов в подготовке инженера.-К.:Вища школа. 1964.- 32с.

11. Цурпал И.А., Барабан Н.П., Швайко В.Н. Сопротивления материалов.Лабораторные работы.-2-е изд.-К.:Вища школа, 1988.-254с.

12. Кальба Е.М., Горбатюк Р.М., Козиброда Я.И., Павх И.И., Бабий Я.Б. Методические указания по исполнению лабораторных работ из курса "Сопротивление материалов".-Тернополь: Педагогический университет, 1998.-47с.

13. Кальба Е.М., Столярчук Р.В., Буковский П.В., Лен Югансон.

14. Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з курсу опір матеріалів.- Тернопіль; Педагогічний інститут, 1992.-45с.

15. Тимощенко С.П. История науки о сопротивлении материалов.- М.: Изд-во науч.-.техн. Лит., 1957.- 536с.

16. Феодосьев В.Й. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1979.-559с.

17. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения.- М.: Наука, 1974.-640с.

18. Сопротивление материалов / Г.С.Писаренко, В.А.Агарев, А.Л.Квигка и др.- 5-е изд.- К.: Вища школа, 1986.- 775с.

19. Долинский Ф.В., Михайлов Ф.Н. Краткий курс сопротивления материалов.- М.: Высшая юкола, 1988.- 432с.

20. Цурпал И.А. Краткий курс сопротивления материало

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Теорія міцності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок