Головна Головна -> Реферати українською -> Фізика -> Деформація кручення

Деформація кручення

Назва:
Деформація кручення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,14 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Крученням називають деформацію тіла, яка виникає в результаті повернення поперечних січень круглого стержня навколо його осі на деякий кут під дією крутного моменту. При цьому вісь залишається прямолінійною і називається віссю кручення, а кут на який зміщується кінцеве січення називається повним кутом закручування.

Якщо жорстко закріпити один з кінців стержня круглого поперечного січення і прикласти крутний момент (Т) до іншого, то відбудеться закручування його на певний кут (рис.1).

Для вивчення характеру деформації стержня при крученні, виділимо сегмент dx (рис. 1,в) двома обмеженими січними площинами 1 і 2 на віддалі Х від його закріплення. Під дією крутного моменту точка С (в площині 2) зміститься в положення , що характеризує абсолютний зсув при крученні. При цьому кут зміщення точки С в січенні збільшується на величину df. Довжина дуги відповідає абсолютному зсуву при крученні:

СС’ = rdj, (1)

де r — радіус стержня.

Рис. 1. Характер зсуву стержня круглого поперечного січення при крученні:

а — до деформації;

б, в — після деформації.

Відносний кут зсуву в січенні визначається за формулою:

. (2)

Відношення — кут закручування на одиницю довжини стержня. Позначивши відношення через , відносний кут зсуву визначаємо за формулою:

. (3)

З цієї формули видно, що відносний зсув прямопропорційний радіусу стержня, який скручується. На основі закону Гука при зсуві можна визначити напруження в любій точці тіла за величиною відносного кута зсуву при крученні (закон Гука при крученні)

. (4)

Вводячи поняття полярного момента інерції (Ір), що є сумою добутків елементарних площ ( ) на квадрат їх віддалі ( ) до певного полюса (центру круга) — крутний момент виражається формулою:

, (5)

а кут закручування на одиницю довжини стержня:

. (6)

Добуток називають жорсткістю при крученні.

Повний кут закручування одержимо при врахуванні загальної довжини стержня l :

. (7)

Підставимо в формулу (4) вираз кута закручування на одиницю довжини з формули (5) отримаємо:

. (8)

З формули (8) видно, що дотичні напруження при крученні в площинах січення прямопропорційні віддалі до центра січення.

При , .

Відношення полярного момента інерції до найбільшого радіуса січення r називається моментом опору при крученні і позначається Wp .

Таким чином, максимальні дотичні напруження при зсуві визначають за формулою:

. (9)

Використана література:

1. Афанасьев А.Н., Марьин В.А. Лабораторний практикум по сопротивлению материалов.- М.: Наука, 1973.- 287с.

2. Волков Г.С. й др. Лабораторные работы по сопротивлению материалов.- Кировоград: Ин-т-с.-х. машиностроения, 1972.-. 84с.

3. Золотаревский В.С. Механические испытания и свойства металлов.-М.: Металлургия, 1974.- 3О3с.

4. Касаткин Б.С. и др. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений: Справ. пособие.- К.: Наукова думка, 1981.-584с.

5. Методы испытания и исследования неметалических материалов/ Под ред. Б.И.Паншина, Б.В. Перова, М.Я.Шарова.- М.: Машиностроение, 1973.- Т.З.- 284с.

6. Писаренко Г.С., Ружицкий Б.М. Сопротивление материалов: Лабораторный практикум.- К.: Вища школа, 1984.- 92с.

7. Рубашкин А.Г. Лабораторные работы по сопротивлению материалов.- М.: Высшая школа, 1971.- 240с.

8. Алаи С.И., Ежевская Р.А., Антоненко Е.И. Практикум по машиноведению.- М.: Просвещение, 1965.- 304с.

9. Барабан Н.П., Цурпал И.А. Некоторне вопросм методологическойнаправленности курса сопротивления иатериалов // Проблемы высшей школы.-1978.-№32.-с.83-87.

10. Савин Г.Н. Месное значение курса сопротиаления материалов в подготовке инженера.-К.:Вища школа. 1964.- 32с.

11. Цурпал И.А., Барабан Н.П., Швайко В.Н. Сопротивления материалов.Лабораторные работы.-2-е изд.-К.:Вища школа, 1988.-254с.

12. Кальба Е.М., Горбатюк Р.М., Козиброда Я.И., Павх И.И., Бабий Я.Б. Методические указания по исполнению лабораторных работ из курса "Сопротивление материалов".-Тернополь: Педагогический университет, 1998.-47с.

13. Кальба Е.М., Столярчук Р.В., Буковский П.В., Лен Югансон.

14. Методичні вказівки до виконання розрахунково графічних робіт з курсу опір матеріалів.- Тернопіль; Педагогічний інститут, 1992.-45с.

15. Тимощенко С.П. История науки о сопротивлении материалов.- М.: Изд-во науч.-.техн. Лит., 1957.- 536с.

16. Феодосьев В.Й. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1979.-559с.

17. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения.- М.: Наука, 1974.-640с.

18. Сопротивление материалов / Г.С.Писаренко, В.А.Агарев, А.Л.Квигка и др.- 5-е изд.- К.: Вища школа, 1986.- 775с.

19. Долинский Ф.В., Михайлов Ф.Н. Краткий курс сопротивления материалов.- М.: Высшая юкола, 1988.- 432с.

20. Цурпал И.А. Краткий курс сопротивления материалов.- К.: Вищ

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Деформація кручення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок