Головна Головна -> Реферати українською -> Підприємництво -> Фінансовий план

Фінансовий план

Назва:
Фінансовий план
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
56,28 KB
Завантажень:
971
Оцінка:
 
поточна оцінка 1.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
План

1. Значення, структура та розробка фінансового плану (стор. 1 - 3)

2. План доходів та витрат (стор. 3 - 8)

3. План руху грошових потоків (стор. 8 - 11)

4. Плановий баланс (стор. 11 - 18)

1.Значення, структура та розробка фінансового плану.

Фiнансове планування – це процес визначення обсягу фiнансових ресурсiв за джерелами формування i напрямками їх цiльового використання згiдно з виробничими та маркетинговими показниками пiдприємства у плановому перiодi. Метою фiнансового планування є забезпечення господарської дiяльностi необхiдними джерелами фiнансування.

Отже, основними завданнями фiнансового планування на пiдприємствi є:

забезпечення виробничої та iнвестицiйної дiяльностi необхiдними фiнансовими ресурсами;

установлення рацiональних фiнансових вiдносин iз суб’єктами господарювання, банками, страховими компанiями тощо;

визначення шляхiв ефективного вкладання капiталу, оцiнка рацiональностi його використання;

виявлення та мобiлiзацiя резервiв збiльшення прибутку за рахунок рацiонального використання матерiальних, трудових та грошових ресурсiв;

здiйснення контролю за утворенням та використанням платiжних засобiв.

Фiнансове планування дає змогу розв’язати такi конкретнi питання:

якi грошовi кошти може мати пiдприємство в своєму розпорядженнi;

якi джерела їх надходження;

чи достатньо засобiв для виконання накреслених завдань;

яка частина коштiв має бути перерахована в бюджет, позабюджетнi фонди, банкам та iншим кредиторам;

як повинен здiйснюватися розподiл прибутку на пiдприємствi;

як забезпечується реальна збалансованiсть планових витрат i доходiв пiдприємства на принципах самоокупностi та самофiнансування.

Розробка фінансових планів відіграє важливу роль у реалізації стратегії підприємства на поточний рік. Це планування дозволяє визначити на майбутній період усі джерела фінансування діяльності підприємства, сформулювати систему його доходів і видатків, забезпечити постійну платоспроможність підприємства, визначити структуру його активів і пасивів на кінець планового періоду.

Вихідні передумови для розробки фінансового плану такі:

фінансова стратегія підприємства і цільові фінансові нормативи, установлені на майбутній період;

фінансова політика по окремих аспектах фінансової діяльності, розроблена в процесі формування фінансової стратегії;

планові обсяги виробничої й інвестиційної діяльності підприємства;

результати фінансового аналізу за попередній період;

для діючих, особливо для знову створюваних підприємств, необхідно мати прогноз фінансових показників фірми, щоб оцінити вплив передбачуваних рішень на її фінансовий стан. Із цих позицій доцільно у фінансовому плані складати три основних розділи: план прибутків і збитків, план (прогноз) руху коштів, проект балансового плану (план активів і пасивів).

Ступінь деталізації показників кожного з видів фінансового плану визначається підприємством самостійно з урахуванням специфіки його діяльності, а також діючої практики організації фінансового й управлінського обліку.

Технологія планування в умовах ринку повинна відповідати таким вимогам:

по-перше, для нинішнього перехідного періоду ключовою проблемою планування є адаптація. Методи і механізми розробки планів повинні, з одного боку, враховувати багаторічний досвід планової роботи, а з іншого боку - бути націлені на дедалі більшу відповідність вимогам ринку;

по-друге, варто виходити з принципу адекватності планування відповідно до умов ринкового середовища, що змінюються. Це означає, що методи планування повинні постійно переглядатися, а при необхідності застосовуватися принципово нові методи й процедури планування;

по-третє, необхідно враховувати, що дієвість планування залежить від відповідності плану реальним умовам. Отже, планування в масштабі підприємства має бути безперервним процесом пристосування до умов, що змінюються, а сама процедура планування – дуже гнучкою і забезпечувати швидку реакцію на зміну ринкової кон'юнктури;

по-четверте, процедури планування мають забезпечувати безпосередній зв'язок показників плану з впровадженням нової техніки, технології, поліпшенням організації виробництва і праці;

по-п'яте, сама технологія складання плану повинна забезпечувати використання ринкових інструментів, щоб з їх допомогою вчасно аналізувати й вносити корективи в розроблені плани.

Фінансовий план є ключовим розділом бізнес-плану. Головна мета фінансового плану — узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі, та обґрунтувати доцільність реалізації даного підприємницького проекту з економічного погляду.

Особливий інтерес до фінансового плану пов'язаний з тим, що в ньому:

• узагальнюються у вартісній формі результати розробки решти розділів бізнес-плану;

• кількісно визначається потреба даного бізнесу в інвестиціях;

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Фінансовий план

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок