Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Політичні погляди Риму

Політичні погляди Риму

Назва:
Політичні погляди Риму
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,52 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
.
“Політичні погляди Риму ”


П л а н :
Періоди Стародавнього Риму.
Давньоримські мислителі.
Ціцерон – знаменитий римський державний діяч.
Сенек – представник стоїцизму в Стародавньому Римі.
Політико-юридичне обґрунтування гегемонії Риму.
Феномен публічної влади.
Історія давньоримської політичної думки охоплює ціле тисячоліття і в своїй еволюції відображає суттєві зміни соціально-економічного і політичного життя Стародавнього Риму. Історію Стародавнього Риму прийнято ділити на три періоди — царський {754—510 рр. до н. е.) республі-канський (509—28 рр. до н. е.), імператорський (27 р. до н. е. — 476 р. н. е.). В умовах рабовласницького суспільства, де раби не бу-ли самостійними суб'єктами політичного життя і залишалися лише об'єктами чужої власності, боротьба за політич-ну владу розгорталася в середині привілейованої меншості.
Давньоримська політична наука перебувала під впли-вом відповідних давньогрецьких концепцій. Коли в середи-ні V ст. до н. е. .плебеї вимагали створення письмового законодавства, Грецію відвідали римські посланці з метою ознайомитися з грецьким законодавством Солона. У Римі були прийняті знамениті закони — XII таблиць.
Великий вплив на давньоримських мислителів справили Сократ, Арістотель, епікурійці, стоїки, Полібій. Так, - уявлення Демокріта про прогресивний розвиток ідей від первісного суспільного становища до створення упорядко-ваного суспільного життя і держави, погляди Епікура про договірний характер держави і права були сприйняті і розвинуті Тітом Лукрецієм Каром (99—55 рр. до н. е.) у поемі «Про природу речей». Його погляди на політику і державу теоретично відобразили, ту нову, відмінну від давньогрецької, історичну і соціально-політичну реальність, в обстановці якої він жив і діяв (високий розвиток рабо-власництва і відносин товарного виробництва, криза по-лісного устрою держави, перетворення Риму в світову дер-жаву, перехід від республіки до імперії, від традиційних форм правління до нових форм одноосібної влади, до прин-ципалу і домінату, криза рабської праці і встановлення колонату).
Марк Туллін Ціцерон (106—43 рр. до н. е.)—знаме-нитий римський державний діяч, оратор і мислитель при-діляв значну увагу проблемам політики і держави. Відомі його праці «Про державу», «Про закон», «Про обов'язки», численні політичні і судові публікації. Ціцерон у своїй творчості протягом всієї практичної діяльності виступав за .устрій сенатської республіки, проти повновладдя окремих осіб. У 45 р. до н. е., коли сенат зазнав поразки" в бороть-бі з тріумвіратом (Антоній, Октавіан Август, Лепіт), ім'я Ціцерона було занесене у проскрипційні списки осіб, що підлягали страті без суду.
Ціцерон визначав державу як здобуток народу. Він підкреслював, що «народ — не будь-яке об'єднання лю-дей, зібраних разом хоч яким би то було способом, а об'єд-нання багатьох людей, пов'язаних між собою згодою щодо питань права і спільності інтересів». Тим самим держава в трактуванні Ціцерона бачиться не лише виявом загаль-них інтересів усіх її вільних членів, що було характерно і для давньогрецьких концепцій, але одночасно і як одно-стайна правова єдність (спільність) тих членів, окреме правове утворення (загальний правовий порядок).
Основну причину походження держави Ціцерон вба-чає у вродженій потребі людей жити разом. Поділяючи в цьому питанні позицію Арістотеля, він розходиться з поши-реним на той час уявленням епікурійців про договірний характер виникнення держави. Вплив Арістотеля помітний і в трактуванні Ціцероном ролі сім'ї як первинного осеред-ку суспільства, з якого поступово і природним шляхом виникає держава. Ціцерон "визначає споконвічний зв'язок держави та власності і відтворює положення стоїків про те, що причиною утворення держави є охорона влас-ності. Критерій розрізнення форм державного ладу Ціцерон вбачав у «характері і волі» тих, хто править державою.
Залежно від кількості правлячих він виділяв три прос-ті форми правління: царську .владу, владу оптиматів (аристократію) і народну владу (демократію).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Політичні погляди Риму

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок