Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Історичні аспекти розвитку соціального партнерства закордоном і в Україні.

Історичні аспекти розвитку соціального партнерства закордоном і в Україні.

Назва:
Історичні аспекти розвитку соціального партнерства закордоном і в Україні.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,07 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Назва реферату: Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна х
арактеристика


Реферат
На тему:
Історичні аспекти розвитку соціального партнерства закордоном і в Україні.


План
1. Розвиток соціального партнерства за кордоном
2. Соціальне партнерство як основний аспект розвитку трудових відносин.
3. Соціалне партнерство в Україні, і його розвиток.
Висновок.
Розвиток соціального партнерства за кордоном
У сучасний період в Україні відбуваються процеси, які можна визначити як формування колективного трудового права. Кризовий стан економіки загострив потребу суспіль-ства досягнути соціального балансу між найманими праців-никами, власниками (роботодавцями) і державою. Зараз на-очно видно, що правовими засобами індивідуального трудо-вого права, в якому основними суб'єктами виступають інди-відуальний найманий працівник і окремий роботодавець, не вирішити нагальних проблем. На перший план виходять, умовно кажучи, суб'єкти інших "вагових категорій" — ко-лективи найманих працівників і колективи роботодавців. Узгодження соціально-економічних інтересів між вказани-ми суб'єктами, а також між ними і державою утворює цілу систему суспільних відносин, які отримали у зарубіжних країнах назву інституту соціального партнерства, котрий пронизує соціально-економічні відносини від національно-го рівня до конкретного підприємства (роботодавця).
Процес законодавчого закріплення колективно-договір-ної системи в більшості країн Заходу розпочався на почат-ку XX століття. Окремі норми колективно-договірної систе-ми було внесено до датського Цивільного кодексу в 1907 p., швейцарського Кодексу зобов'язань у 1911 р. У подальшо-му, із процесом виділення норм трудового права в окрему галузь права (законодавства), набуло поширення прийняття спеціальних законодавчих актів з колективно-договірного регулювання трудових відносин, у Норвегії такий акт прий-нятол 1915 p., Німеччині - у 1918, Фінляндії - 1924 р. У 1948 p. Міжнародна Організація Праці прийняла Конвенцію №87 про свободу асоціації і захист права на організацію, у 1949р. - Конвенцію №98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів, Рекомен-дації №91 про колективні договори (1951), №94 — про кон-сультації та співробітництво між підприємцями і трудящи-ми на рівні підприємства (1952), №113 — про консультації та співробітництво між державною владою та організаціями підприємців і трудящих (1960), Конвенцію №154 про спри-яння колективним переговорам (1981). Україна ратифікува-ла у різні роки вказані міжнародно-правові акти, таким чи-ном, вони входять до системи національного законодавства і є обов'язковими до виконання.
У країнах з розвиненою ринковою економікою ідеологія соціального партнерства глибоко проникла в соціально-тру-дові відносини, хоча його моделі в різних країнах відрізня-ються організаційно-правовим механізмом (див. Зарубіжний досвід соціального партнерства // Україна: аспекти праці. — 1998. — №1. — С. 38—43). Відомі дві моделі соціального партнерства — трипартизм і біпартизм. У тих країнах, де роль держави в регулюванні трудових відносин невелика (США, Канада, Великобританія), практикується двосторон-ня співпраця між об'єднаннями роботодавців і організація-ми трудящих. Держава може виступати в такій соціальній моделі в ролі арбітра або посередника при виникненні соці-альних конфліктів. Найбільш поширений трипартизм — три-стороння співпраця — у Франції, ФРН, Швеції, Австрії, при якому держава відіграє активну роль соціального партнера (див. Семигин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире. — М., 1996; Соціальне партнерство: яким йому бути? // Голос України. — 1996. — 6 травня).
У всіх країнах Центральної та Східної Європи з кінця 80-х років спостерігається докорінне оновлення трудового законодавства. Першими результатами цієї роботи були: За-кон про страйки, зміни в законодавстві щодо профспілок (1991 p.) та поправки до Трудового кодексу (1992 р.) в Угорщині; Закон про колективні переговори (1990 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Історичні аспекти розвитку соціального партнерства закордоном і в Україні.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок