Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Державний (політичний) режим - спосіб здійснення державної влади певними методами і способами

Державний (політичний) режим - спосіб здійснення державної влади певними методами і способами

Назва:
Державний (політичний) режим - спосіб здійснення державної влади певними методами і способами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,12 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Державний (політичний) режим — спосіб здійснення державної влади певними методами і способами.
1. Деспотія як політичний режим означає наявність само-державної необмеженої влади (Ассірія, Вавілон).
2. При аристократії (олігархічний режим) влада належить представникам родової знаті.
3. Тоталітарний (диктаторський) режим означає, що влада знаходиться в однієї особи і супроводжується порушен-ням прав людини.
4. Фашизм — це відкрита терористична диктатура найбільш реакційних сил (гітлерівська Німеччина).
5. Диктаторський режим може бути расистсько-націоналіс-тичним, військово-диктаторським, характеризується необ-меженістю влади диктатора.
6. Демократичний ~ державна влада здійснюється з дотри-манням основних прав людини, із забезпеченням легаль-них можливостей вільного виявлення і врахування інте-ресів усіх груп населення через демократичні інститути (вибори, референдуми), діяльність різноманітних громад-ських об'єднань, які представляють ці інтереси і вплива-ють на вироблення і здійснення політики держави.
Різновиди демократичного режиму:
а) демократично-ліберальний;
б) демократично-консервативний;
в) демократично-радикальний.
Прихильники ліберального режиму надто поблажливі, ра-дикального — за рішучі зміни, консервативного — захисни-ки старого, противники змін.
Отже, усі види державних (політичних) режимів можна розділити на дві великі групи — демократичний режим і ав-торитарний (недемократичний).
Сучасні державні режими: демократичний (найбільш по-ширений у державах Європи, Америки), тоталітарний (збе-рігається в окремих країнах Близького Сходу, Африки).
З другої половини 80-х років в Україні відбувається посту-повий перехід від тоталітарного режиму до демократичного.
Політичних режимів багато, але основними з них є демократія (влада народу), авторитаризм (абсолютна влада однієї людини), теократія (влада, що спирається на церкву та її вчення), тоталіта-ризм тощо.
Демократія
Більшість держав сьогодні прагне діяти відповідно до вимог, що характеризують демократичне суспільство.
Демократією називають державний устрій, в якому забезпе-чується реальна влада народу або безпосередньо (народні збо-ри, раніше віче, сьогодні референдум — загальнонародне голосу-вання — сьогодні) — так звана пряма (чи безпосередня) демократія, або опосередковано — через обрання представників до органів влади — представницька демократія.
У демократичній державі повинно бути гарантовано і забезпе-чено реальну рівність усіх громадян перед законом, реалі-зацію проголошених прав і свобод. Це завдання Конституції — Основного Закону, який закріплює права громадян і порядок їх взаємовідносин з державою. Щоб надати можливість для участі всіх громадян в економічному і політичному житті, демократична держава забезпечує існування різних форм власності, свободу діяльності політичних та інших об'єднань, розмаїття політичного життя (або плюралізм).
У демократичній країні створено умови для верховенства права і незалежності правосуддя.
На відміну від демократичної держави в антидемократичних суспільствах громадяни позбавлені можливості брати участь у роз-в'язанні державних питань або їх участь є формальною. Здебіль-шого в таких країнах утверджується влада однієї особи (або групи осіб), партії, ідеології, інші зазнають переслідувань. В антидемо-кратичних державах права особи не гарантовані, постійно об-межуються.*
Держава посідає центральне місце в політичній системі суспільства. Вона має певні ознаки — відокремлену те-риторію, державний апарат, зокрема органи примусу, по-даткову систему та систему права. Важливою ознакою дер-жави є її суверенітет.*
Держава виконує внутрішні і зовнішні функції.*
Усі держави можна поділити за формою правління, держав-ного устрою та політичного режиму.*
Більшість країн світу сьогодні прагне побудувати демокра-тичне суспільство. У демократичних державах є система поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судо-ву, забезпечується верховенство права і незалежність пра-восуддя, політичне й економічне розмаїття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Державний (політичний) режим - спосіб здійснення державної влади певними методами і способами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок