Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Скачати: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,01 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
УДК 32:159.923
Гуль А.С.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР
У даній статті розглядаються основні аспекти зміни ціннісних орієнтацій та поведінки особистості в умовах впливу на неї правил існування у різного роду формалізованих структурах; надані схеми та формули даних процесів.
Ключові слова: особливості, особистість, умови, трансформація, норми суспільства, керівник, державний службовець, держава, якість.
В данной статье рассматриваются основные аспекты изменения ценностных ориентаций и поведения личности в условиях влияния на нее правил существования у разного рода формализированных структурах; предоставлены схемы и формулы данных процессов.
Ключевые слова: особенности, личность, условия, трансформация, нормы общества, руководитель, государственный служащий, государство, качество.
This article deals with the basic aspects of value orientations and behavior transformation of the person under the influence of different formal structures' existence rules; the schemes and formulas of these processes are given.
Key words: peculiarities, personality, conditions, transformation, social norms, leader, public servant, state, quality.
Політика вже давно увійшла у життя кожного пересічного громадянина у різних країнах світу. Будь-яка особа тією чи іншою мірою залучена до вироблення політичних рішень (у ролі об'єкта, суб'єкта тощо). Не дивлячись на те, чи бере людина безпосередньо участь у політичному житті, його особливості все одно справляють значний вплив на неї, визначають її соціально-політичний статус та змінюють особистісні характеристики.
У політичній психології визначаються різні типи особистості з відповідною сукупністю характеристик, шаблонами поведінки та моделями прийняття рішень. Проте участь у політичному житті вимагає слідування визначеним правилам, підкорення особам, що стоять вище на ієрархічних сходах. А отже, оскільки кожна людина є індивідуальною за набором своїх психологічних характеристик, то успішне існування в ієрархічних структурах політичної сфери частіше за все вимагає перебудови та трансформації особистіс- них властивостей згідно вимог конкретної ієрархії. Цей процес може бути свідомим або ж несвідомим, відбуватися внаслідок природного бажання особи пристосуватися до наявних умов існування чи поза її волею, проте він наявний практично на всіх рівнях владних ієрархій. Отже, враховуючи поширеність у нашому суспільстві ієрархічних структур у політико-владній та інших сферах, актуальність даної тематики є незаперечною.
Метою статті є проаналізувати трансформації ціннісних моделей та систем орієнтацій особистості в ієрархічних структурах у сучасному політичному житті.
Для розкриття даної теми були проаналізовані роботи таких класиків політичної науки як Т. Адорно, Е. Фромм, М. Мескон, Ф. Хедоурі, С. Паркінсон, Л. фон Мізес тощо. Джерельною базою щодо даної проблематики серед вітчизняних дослідників стали роботи Л. Гозмана, О. Шестопал, В. Бебика та інших.
Для початку авторка вважає за доцільне зазначити, що термін «трансформація» розглядається як нейтральний, застосовний до найрізно- ма-нітніших політичних процесів, що протікають у різних сферах суспільства та на різних рівнях політичної ієрархії, і такий, що не обов'язково повністю змінює парадигмальні та змістовні характеристики усього суспільства чи окремої особистості. Зумовленість того, що авторка зупинилася саме на цьому терміні полягає в тому, що він є відносно нейтральним, тобто може нести у собі як негативний, так і позитивний аспект.
Отже, для початку розгляду даного явища варто зауважити, що однією з найбільш стабільних характеристик особистості, що має багаторівневу структуру, є ціннісні орієнтації - система установок особистості на соціальні, політичні і моральні норми суспільства. Оскільки соціальні цінності, які поділяє особистість, є ціллю її життя і основним засобом досягнення цих цілей, то в силу цього вони виконують роль регуляторів соціальної поведінки індивідуумів [5, с. 130].
Таким чином, доскональне вивчення трансформації системи особистісних цінностей, механізмів побудови її ієрархії включає як важливий і необхідний аспект дослідження можливості трансформації особистості в ієрархічній структурі.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок