Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ


ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ

Назва:
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,87 KB
Завантажень:
329
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
УДК 316.647.5:303.446.4
Казачинський Є.Г.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ
Стаття присвячена проблемі формування толерантності як риси особистості молодої людини під час вивчення історичних дисциплін у реальних умовах поліку- льтурного соціального середовища й освітнього простору українського суспільства, що є особливо актуальним з огляду на необхідність досягнення Україною успіху в поставлених завданнях - європейській інтеграції, розбудові демократичної держави й забезпеченні прав і свобод людини, утвердженні в масовій свідомості і соціальній поведінці демократичних норм і цінностей. Наголошується на величезних потенційних можливостях навчальних дисциплін історичного циклу для формування толерантної свідомості та відповідної культури поведінки.
Ключові слова: формування, толерантність, курс, потреби, увага, цінність, освіта, риса, виховні цілі.
Статья посвящена проблеме формирования толерантности как черты личности молодого человека во время изучения исторических дисциплин в реальных условиях поликультурной социальной среды и образовательного пространства украинского общества, что является особенно актуальным, учитывая необходимость достижения Украиной успеха в поставленных заданиях, - европейской интеграции, перестройке демократического государства и обеспечении прав и свобод человека, утверждении в массовом сознании и социального поведения демократических норм и ценностей. Подчеркиваются огромные потенциальные возможности учебных дисциплин исторического цикла для формирования толерантного сознания и соответствующей культуры поведения.
Ключевые слова: формирование, толерантность, курс, потребности, внимание, ценность, образование, черта, воспитательные цели.
The article is dedicated to a problem of formation of tolerance as feature of young man's person during studying historical disciplines in real conditions of the polycultural social environment and educational space of the Ukrainian society. That problem is especially actual for Ukraine considering necessity of achievement of success in tasks in view - the European integration, development of the democratic state and maintenance of the human rights and freedoms, the strengthening of democratic norms and values into mass consciousness and social behaviour. Also pays special attention on huge potentialities of subjects of a historical cycle for formation of tolerant consciousness and culture of behaviour.
Key words: formation, tolerance, course, needs, attention, value, education, feature, educational goals.
Бажання зазирнути у майбутнє є природною людською потребою. Так само природною є зацікавлена увага загалу до молоді, до виховання у неї здатності будувати й жити у більш досконалому, більш справедливому і людяному суспільстві. Отож, на наш погляд, затребуваними життям завжди залишатимуться дослідження формування особистості молодої людини і, зокрема, - формування у неї толерантності під час вивчення історичних дисциплін. Для українського суспільства, яке обрало для себе шлях європейської інтеграції, розбудови демократичної держави й забезпечення прав і свобод людини, утвердження в масовій свідомості і соціальній поведінці норм та цінностей політичної толерантності можна розглядати як одну із найважливіших передумов успіху в досягненні поставлених завдань.
Зазначена проблема стала предметом пильної уваги з боку науковців, педагогів-практиків лише останніми роками, в той час як у соціалістичному минулому вітчизняні фахівці фактично оминали її. Різні аспекти цієї проблеми досліджувались у працях О.А. Гриви, О.В. Бондаревської, Л. Вишневської, Б.С. Гершунського, І.В. Абаку- мової, П.Н. Єрмакова, Г.Д. Дмитриєва, П.Ф. Ко- могорова, А.Г. Асмолова та інших. Наголошується на ключовому значенні гуманізації освіти як парадигмальної основи визначення ролі і сутності педагогічного впливу в ній, на можливостях розвитку якостей терпимості, порозуміння, готовності до діалогу й особистісної відкритості та неупередженості до всього нового в контексті застосування нових підходів - особистісно- орієнтованої, смисло-орієнтованої освіти тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок