Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Особливим інститутом демократії є референдум як один із засобів демократичного управління державними справами.

Особливим інститутом демократії є референдум як один із засобів демократичного управління державними справами.

Назва:
Особливим інститутом демократії є референдум як один із засобів демократичного управління державними справами.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,45 KB
Завантажень:
314
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Поняття референдуму.
Види референдумів в Україні


Особливим інститутом демократії є референдум як один із засобів демократичного управління державними справами.
Референдум (лат. — те, що повинно бути повідомленим) — засіб вирішення шляхом голосування кардинальних проблем за-гальнонаціонального і місцевого значення (прийняття консти-туції, інших важливих законів або внесення до них змін, а також інших рішень з найважливіших питань). Референдум є одним із важливих інститутів безпосередньої демократії, проводиться з метою забезпечення народовладдя — безпосередньої участі гро-мадян в управлінні державою і місцевими справами.
Референдуми за предметом проведення:*
конституційний — на всенародне голосування виноситься проект конституції або конституційні поправки;*
законодавчі — на всенародне голосування виносяться про-ект закону або чинний закон;*
консультативний — проводиться з метою виявлення гро-мадської думки щодо принципового питанню державного життя.
Референдуми за ступенем обов'язковості проведення:*
обов'язковий — предметом референдуму є питання, відне-сені Конституцією до виключного вирішення в результаті все-народного опитування (наприклад, відповідно до ст. 73 Консти-туції України виключно всеукраїнським референдумом вирішу-ються питання про зміну території України);—
факультативний — проводиться з метою виявлення громад-ської думки щодо конкретного питання, яке цікавить певну ча-стину населення регіону (наприклад, про встановлення вільної економічної зони у Харківській області).
Предметом референдуму можуть бути питання:—
що мають істотне значення для визначення політики дер-жави
ззовні (міжнародні-правові питання) — входження країни до певних міждержавних структур, співтовариства, наприклад, про членство країни в Європейському Співтоваристві;—
що мають істотне значення для вдосконалення системи управ-ління
усередині (адміністративно-правові питання) — вирішення питань управлінського характеру, наприклад, зміна адміністра-тивно-територіального поділу.
Юридичні наслідки зазначених референдумів — різні:
1. Результати конституційного і законодавчого референдумів мають найвищу юридичну силу, не потребують затвердження. Вони є загальнообов'язковими для державних органів, слугують правовим підґрунтям їх правотворчої і правозастосовної діяль-ності.
2. Результати консультативного референдуму не є обов'язкови-ми для винесення адекватного рішення з опитуваного питання. Вони мають дорадчий характер, розглядаються і враховуються при прийнятті рішень відповідними державними органами.
За територією проведення референдум може бути:
(1) Загальнонаціональним — проводиться в масштабах усієї країни. Доцільно проводити перед референдумом всенародне або широке громадське обговорення питань, що вирішуються рефе-рендумом.
Відповідно до Конституції України (ст. 72) загальнонаціона-льний, усеукраїнський референдум призначається Верховною Радою або Президентом. Призначення всеукраїнського рефере-ндуму відбувається відповідно до народної ініціативи за вимо-гою не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менше як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.
Референдум в Україні не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. Як уже зазначалося, виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
(2) Місцевим — проводиться в межах окремих суб'єктів фе-дерації (у федеративній державі) або адміністративно-територі-альних одиниць (в унітарній та федеративній державах) із ме-тою вирішення найважливіших питань місцевого значення.
Прийняті рішення на місцевому референдумі (наприклад, пе-рейменування сіл, міст або дострокове припинення повнова-жень місцевої Ради, її голови) мають вищу юридичну силу щодо рішень відповідних місцевих Рад народних депутатів.
Новий усеукраїнський референдум з питань, що раніше ви-носилися на референдум, може бути проведений через 5 років, а місцевий референдум — через 1 рік від дня проведення попе-реднього референдуму з цих самих питань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Особливим інститутом демократії є референдум як один із засобів демократичного управління державними справами.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок