Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Політична діяльність

Політична діяльність

Назва:
Політична діяльність
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,19 KB
Завантажень:
184
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
В кінці 1990-х рр. в Україні активно проходив процес оновлення і організаційного оформлення дитячих та моло-діжних організацій. Відновлення молодіжного руху розпоча-лось в нових соціально-політичних умовах, але з урахуван-ням досвіду попередніх поколінь. Виділяють три періоди у його становленні:
- з початку 80-х до кінця 1989 р.;
- з кінця 1989 р. до кінця 1991 р.;
- з кінця 1991 р. до сьогодні.
Перший період розпочався з виникнення неформальних груп і об'єднань. З'явилися "панки", "хіппі", "рокери", "мета-лісти" тощо, які об'єднувались на основі спільного інтере-су, дозвілля, захоплень. Це був своєрідний протест молоді проти формалізму в роботі комсомолу як монопольної, на той час молодіжної організації. Але в молодіжному русі республіки ще не склалася багатопартійність, не було ство-рено жодної партійної організації, альтернативної комсомо-лу. Формами роботи молодіжних об'єднань, які виникли в Україні, було проведення дискусій з молоддю, участь у мітингах з захисту національної культури, рідної історії. Політичні проблеми не висувалися на перший план.
Другий період становлення молодіжного руху в Україні характеризується все більшою політизацією, що знайшла свій прояв у період виборів до Верховної Ради України вес-ною 1990 року. У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка у грудні 1989 р. пройшов установчий з'їзд Української студентської спілки, на якому було затверджено статут і програмну декларацію спілки. В Івано-Франківську в травні 1990 р. відбувся перший Всеукраїнський установчий з'їзд Спілки української молоді. У квітні 1991 р. пройшов ус-тановчий з'їзд української молодіжної організації "Пласт".
Третій етап розвитку молодіжного руху пов'язаний з розмежуванням питання про необхідність об'єднання зу-силь з вирішення соціальних проблем, що хвилюють мо-лодь, більш активного залучення молоді у міжнародний молодіжний рух. Для представлення інтересів молоді перед державною владою і в різних міжнародних організаціях створено Український національний комітет молодіжних організацій (УНКМО), що об'єднав практично всі мо-лодіжні структури країни. На всеукраїнському рівні функ-ціонує "Молодіжний парламент".
Політична діяльність - це свідома, цілеспрямована діяльність людей або великих суспільних груп щодо реалі-зації своїх політичних інтересів, цілей, участь в управлінні державними, суспільними справами.
Політична діяльність особи може здійснюватися у формі політичної участі та політичного функціонування. Якщо по-літичне функціонування - це професійна політична діяльність, то політична участь - це здійснення або підтрим-ка громадянами певних акцій, здійснення тиску на органи влади з метою висловлення певних позицій, вимог тощо. Розрізняють колективну та індивідуальну, примусову та добровільну, активну і пасивну, традиційну та альтернатив-ну, революційну та охоронну участь.
Активна включеність особи у політичний процес потребує соціально-економічних, політико-організаційних, політико-правових передумов. На політичну поведінку людини також впливають психологічні та біологічні характеристики (стать, вік, темперамент, воля, стан фізичного здоров'я тощо).
Соціально-економічні передумови пов'язані із задоволенням первинних потреб людини в основних товарах і послугах, житлово-побутових умовах, отриманні відповідної освіти. За-кономірний взаємозв'язок політичної активності людини з рівнем її благополуччя доводиться політологічними та кон-кретно-соціологічними дослідженнями. Зокрема, американсь-кий дослідник С. Ліпсет робить висновок, що матеріально за-безпечені люди є ліберальнішими та демократичнішими, а бідні - агресивнішими, менш толерантними, нетерпимими.
Особливо помітний вплив на політичну «відомість і по-літичну поведінку має рівень освіти. Чим він вищий, тим громадянин більш політичне орієнтований. Освіта розши-рює політичний світогляд людини, допомагає їй зрозуміти зміст політики, запобігає від прихильності екстремістським доктринам і методам політичної діяльності.
Наступною важливою передумовою активної та дієвої участі особи у політичному процесі є політико-організаційні передумови, які визначають реальні можливості та рамки політичної діяльності громадян.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Політична діяльність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок