Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Внутрішня структура палат парламентів

Внутрішня структура палат парламентів

Назва:
Внутрішня структура палат парламентів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,20 KB
Завантажень:
410
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Внутрішня структура палат парламентів
Характеристика парламентів передбачає детальний розгляд структу-ри їхніх палат. Найважливішими елементами цієї структури є парла-ментські фракції, керівні органи і комісії (комітети). Усі вони своєю діяльністю забезпечують функціонування представницького органу та ре-алізацію його завдань.
Парламентські фракції (групи, клуби) утворюються за принципом належності депутатів до тієї чи іншої політичної партії, репрезентованої у представницькому органі. Угруповання депутатів за іншими принципа-ми звичайно забороняються, хоч існують країни, де, крім фракцій, у пар-ламентах функціонують об'єднання депутатів на основі спільних про-фесійних інтересів, регіональної належності тощо.
Парламентські фракції звичайно формуються з членів однієї політичної партії, хоч у ряді розвинутих країн існує практика утворення спільних фракцій з представників кількох партій, що проводять єдину або близьку лінію в політиці. У деяких країнах (Австрія, Італія) створю-ють так звані змішані фракції, до складу яких входять депутати, які не є членами будь-якої партії або які не побажали стати членами фракцій, що утворилися на партійній основі.
Фракції мають свою внутрішню організацію. Вони звичайно утворю-ють керівні органи. Для розв'язання питань поточної парламентської робо-ти фракції у своєму складі формують так звані робочі групи, які, зокрема, вивчають ті питання, що є предметом окремих законопроектів з порядку денного. Робочі групи мають тимчасовий характер і діють до розв'язання відповідних питань. Фракції орієнтуються на рекомендації робочих груп, до складу яких призначають найбільш компетентних депутатів.
Фракції виконують суттєву роль у підготовці і прийнятті практич-но всіх парламентських рішень. Від них залежать зміст порядку денного роботи палати, хід законодавчого процесу, ініціативи щодо контролю за урядом тощо. Фракції беруть активну участь у формуванні інших парла-ментських структур — постійних і спеціальних комісій (комітетів), а та-кож керівних органів палат. У країнах із змішаною республіканською і парламентарними формами правління в тих випадках, коли жодна з партій не завоювала більшості місць у представницькому органі, фракції відіграють вагому, а нерідко і вирішальну роль у формуванні уряду. Че-рез фракції політичні партії впливають на уряд, якщо вважають, що дії останнього суперечать їхнім настановам.
Проте не всі фракції володіють такими можливостями в повному обсязі. Зазначені можливості притаманні правлячим партіям. Більш-менш реально реалізувати свої політичні настанови можуть фракції вели-ких партій. Що ж стосується інших партій, то вплив їхніх фракцій на ро-боту парламентів і урядів визначається лише тим, наскільки їхні вимоги і пропозиції відповідають загальному курсу домінуючих політичних сил. Питання організації та діяльності парламентських фракцій вирішу-ються в ряді новітніх конституцій. Існування фракцій визнається консти-туціями Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Іспанії, Італії, Румунії, Словенії, Швеції та Югославії. При цьому звичайно йдеться про пропорційне пред-ставництво фракцій у парламентських структурах. У Конституції Порту-галії ці питання регламентуються докладніше. Вона містить ст. 183 «Пар-ламентські групи», де визначено головні напрями їхньої діяльності і пра-ва. У Швейцарії питання організації і діяльності парламентських фракцій врегульовано у спеціальному законі. У більшості країн відповідне регулю-вання здійснюється на основі парламентських регламентів.
Однак не завжди існування фракцій передбачено навіть у парла-ментських регламентах. Інколи в них, як у вище згадуваних основних зако-нах, про фракції йдеться лише у зв'язку з функціонуванням парламентських комісій (Нідерланди, Норвегія, Фінляндія). Причому це робиться в такій самій непрямій формі, як і у конституційних текстах. Іноді в нормах консти-туційного права взагалі не згадується про фракції, що, однак, не заперечує їх. Нині фракції є невід'ємним елементом парламентської структури прак-тично в усіх країнах з демократичними політичними режимами.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Внутрішня структура палат парламентів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок