Головна Головна -> Реферати українською -> Політологія -> Маастрихтський договір. Україна на шляху європейської інтеграції

Маастрихтський договір. Україна на шляху європейської інтеграції

Назва:
Маастрихтський договір. Україна на шляху європейської інтеграції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,51 KB
Завантажень:
502
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Ратифікація Маастрихтського договору вивела Європейське співтова-риство на рівень політичної інтеграції. Країни-члени стали на шлях об'єд-нання зусиль у реалізації спільної зовнішньої політики й політики безпеки; європейського громадянства; гармонізації юридичних і політичних порядків країн-членів у просторі без кордонів. Маастрихтський договір сприяв якіс-ному прогресові євроінтеграції, спрямовуючи динаміку Співтовариства по шляху розбудови Економічного й валютного союзу, введення єдиної валют-ної одиниці, а також посилення соціально-економічного згуртування. Функ-ціонування Співтовариства стало водночас більш ефективним і більш демо-кратичним у соціально-економічній сфері, однак, у політичному секторі до-мінують міжурядові структури. Амстердамський договір наблизив Євросоюз до громадян, посилив відкритість і демократичність його інституціональної системи, надав його політиці культурний і соціальний виміри.
Стратегія розвитку ЄС у 90-ті роки виходила з таких факторів:*
зміна геополітичного ландшафту в Центральній і Східній Європі, яка відбулася на межі 80-х - 90-х років, не лише вимагає подальшо-го зміцнення ролі ЄС, але й відкриває нові перспективи в розвитку європейської інтеграції й реформування його інституціональної сис-теми;*
необхідність подальшої консолідації європейських держав диктуєть-ся глобалізацією світової економіки; формуванням постіндустріальної економіки, базованої на знаннях; загостренням кардинальних проблем, які стоять перед людством; задачами зміцнення світового правопорядку, врегулювання військових конфліктів у гарячих точ-ках тощо.
У 90-ті роки Євросоюз започаткував і реалізує масштабні проекти, спря-мовані на подальше поглиблення і розширення європейської інтеграції: бу-дівництво Економічного і валютного союзу, введеная єдиної європейської валюти; створення Європейського простору свободи, безпеки, законності; формування єдиного "Європейського науково-дослідницького простору"; інституціональну реформу і будівництво політичного союзу; розвиток "євро-пейської оборонної ідентичності"; майбутнє розширення на Схід, яке має створити нові умови для прискореного економічного зростання й створення нових робочих місць.
VIII УКРАЇНА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
§ 1. Україна на шляху європейської інтеграції
Розвиток відносин між Україною і ЄС
У 90-ті роки викристалізувалася зовнішньополітична орієнтація України в напрямку інтеграції до європейської спільноти. Європейський вибір від-криває нові перспективи для співробітництва України з розвиненими країна-ми континенту, економічного розвитку, соціального й інтелектуального про-гресу, зміцнення позицій держави в міжнародній системі координат. Для України європейська інтеграція - це шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспро-можності вітчизняного товаровиробника, можливість виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС. У політичному аспекті європейська інтеграція детер-мінує модернізацію правового поля української держави, демократизацію її політичної й інституціональної систем. Співробітництво з ЄС сприятиме на-ближенню соціальних умов України до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя й добробуту населення. У культурно-цивілізаційно-му аспекті євроінтеграція - це шлях до активізації взаємообміну між укра-їнською й західноєвропейською гуманістичною культурами, одночасне ста-новлення України як інтегрованої частини глобального суспільства, так і на-ціональної держави. Нарешті, членство в ЄС гарантує зміцнення національ-ної безпеки України, захист її від агресії і територіальних претензій.
Водночас, у процесі зближення України з ЄС неминуче діятимуть і нега-тивні фактори свроінтеграції. Серед них: неспроможність нести фінансовий тягар внесків до ЄС; зростання конкуренції з боку фірм країн-членів ЄС у процесі лібералізації і збільшення відкритості національної економіки, що супроводжуватиметься ліквідацією неконкурентоспроможних підприємств із негативними соціальними наслідками. Однак, потенційні переваги євро-пейської інтеграції суттєво перевищують можливі втрати і ризики, що було переконливо доведено досвідом усіх європейських країн, які обрали цей шлях.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Маастрихтський договір. Україна на шляху європейської інтеграції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок