Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Загальні поняття про адміністративну відповідальність, адміністративна відповідальність неповнолітніх

Загальні поняття про адміністративну відповідальність, адміністративна відповідальність неповнолітніх

Назва:
Загальні поняття про адміністративну відповідальність, адміністративна відповідальність неповнолітніх
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,37 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
1.Під адміністративною відповідальністю слід розуміти накладення на правопорушників загальнообов'язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що зумовлюють для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру. Адміністративна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності, що має всі ознаки останньої. Разом з тим адміністративна відповідальність є складовою адмініс­тративного примусу і наділена всіма його ознаками.

Основні риси адміністративної відповідальності полягають у тому, що її підставою є адміністративне правопорушення (про­ступок). Притягнення до адміністративної відповідальності — обов'язок державних органів, які є суб'єктами виконавчої вла­ди, їх перелік наводиться в розд. III КпАП України. Суб'єктами адміністративної юрисдикції є також місцеві (загальні) суди (судді).

До винних у вчиненні правопорушення застосовуються адмі­ністративні стягнення, передбачені ст. 24 КпАП України. Поря­док притягнення до адміністративної відповідальності спроще­ний, що створює умови для його оперативного і економічного використання. Слід звернути увагу на те, що між правопорушни­ком і органом (посадовою особою), який накладає стягнення, від­сутні службові відносини, що характерно для дисциплінарної відповідальності. Адміністративна відповідальність урегульована нормами адміністративного права, в яких наводиться повний пе­релік адміністративних проступків, адміністративних стягнень і органів, уповноважених застосовувати їх. До цього виду юридич­ної відповідальності притягаються порушники загальнообов'яз­кових правил (норм), встановлених повноважними суб'єктами. Суб'єктами правопорушень можуть бути фізичні особи — грома­дяни і посадові особи, а за окремі правопорушення — державні службовці (Закон України «Про боротьбу з корупцією»).

2.Серед суб'єктів адміністративних правопорушень вирізняють­ся так звані спеціальні суб'єкти, тобто ті, які мають певні особли­вості щодо вчинення окремих адміністративних правопорушень або не несуть адміністративну відповідальність на загальних під­ставах. До них належать неповнолітні, іноземні громадяни, війсь­ковослужбовці та працівники міліції, посадові особи, народні депутати, батьки або особи, що їх замінюють, та ін.

Згідно з ст. 13 КпАП України до осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються відпо­відні заходи впливу. Спочатку наведемо визначення поняття «не­повнолітні». Неповнолітні — це особи, які не досягли 18 років, тобто віку, з досягненням якого закон пов'язує настання повної дієздатності. Неповнолітні, які не досягли встановленого в законі віку (14 років згідно з Кримінальним кодексом України та 16 ро­ків згідно з КпАП України), є малолітніми і юридичній відпові­дальності, у тому числі адміністративній, не підлягають, оскільки визнаються нездатними усвідомлювати значення своїх дій і керу­вати ними. До того ж адміністративна відповідальність неповно­літнього може настати тільки тоді, коли 16 років йому виповни­лось саме до моменту вчинення протиправного діяння, а не до вирішення питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

3.До неповнолітніх віком 16-18 років, які скоїли адміністратив­ні проступки, можуть бути застосовані заходи, передбачені ст. 241 КпАП, а саме:

• зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитись перед по­терпілим;

• застереження;

• догана або сувора догана;

• передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому ко­лективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх про­хання.

Заходи впливу мають виховний характер І можуть бути засто­совані до неповнолітніх, які скоїли адміністративний проступок, у віці 16-18 років, якщо орган адміністративної юрисдикції дійде висновку, що виправлення правопорушника можливе без засто­сування до нього суворішого адміністративного стягнення. У су­купності ці заходи утворюють систему, що складена з урахуванням збільшення тяжкості примусових заходів — від менш суво­рих до суворіших.

Найменш суворим заходом є зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим. Цей захід орган адміністра­тивної юрисдикції застосовує тоді, коли він дійшов висновку, що неповнолітній визнав неправомірність своєї поведінки, суспільну шкоду скоєного діяння і покаявся в ньому. Публічність вибачен­ня при цьому полягає у здійсненні його не тет-а-тет (тобто непо­внолітній і потерпілий), а у присутності інших осіб.

Питання про форму публічного вибачення вирішує орган ад­міністративної юрисдикції з урахуванням усіх обставин справи і побажань потерпілого.

Попередження — суворіший захід виховного впливу, що по­лягає в усному оголошенні органом адміністративної юрисдик­ції офіційного від імені держави осудження неповнолітнього правопорушника і його поведінки, яка виявилась у скоєнні ад­міністративного проступку, що не становить значної суспільної небезпеки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Загальні поняття про адміністративну відповідальність, адміністративна відповідальність неповнолітніх

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок