Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення

Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення

Назва:
Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,60 KB
Завантажень:
71
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Вступ

Законодавство про криміна­льну відповідальність становить Кримінальний ко­декс України, який грунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Це означає, що, по-перше, злочинність діяння, а та­кож його караність та інші кримінально-правові нас­лідки визначаються тільки КК. Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після 1 вересня 2001 р., тобто після набрання чинності новим КК, повинні включатись до нього після набрання ними чинності. По-друге, оскільки норми чинно­го КК грунтуються на нормах Конституції України, то й закони про кримінальну відповідальність, схвалені Верховною Радою України після прийняття діючого КК, повинні відповідати її положенням. Конституція України, норми якої є нормами прямої дії, може засто­совуватися лише в частині звільнення від криміналь­ної відповідальності чи покарання у випадку проти­річчя між її положеннями та нормами КК. По-третє, презюмується, що норми нового КК у повній мірі від­повідають загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права. Тому положення Конститу­ції

України про те, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, можуть застосовуватись лише при виявленні протиріччя між нормами діючого КК та нормами між­народного права. Зміни, що будуть вноситись до ново­го КК (а вони через певні обставини є неминучими), повинні відповідати положенням ст. 3 КК і не супере­чити ні Конституції України, ні нормам міжнародного права. По-четверте, джерелами кримінального права є чинний КК, міжнародні правові акти, згоду на обо­в'язковість яких дала Верховна Рада України, та Кон­ституція України. Крім того, джерелами кримінального права можуть бути і рішення Конституційного Суду України про неконституційність кримінальних законів. Такі закони втрачають чинність з дня ухвалення Конститу­ційним Судом України рішення про їх неконституцій­ність.

Поняття закону про кримінальну відповідальність

Закон про кримінальну відповідальність - це нор­мативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України, який містить взаємопов'язані юридичні нор­ми, одні з яких, грунтуючись на Конституції України та загально визнаних принципах і нормах міжнародного права, закріплюють підстави та принципи кримінальної відповідальності, містять загальні положення криміна­льного законодавства, інші - визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і встановлюють, які по­карання можуть бути застосовані до осіб, що вчинили їх, або ж називають підстави та умови звільнення їх від кримінальної відповідальності.

Характерні риси кримінального закону полягають утому, що він:

а) базується на Конституції України та загальнови­знаних нормах міжнародного права;

б) приймається Верховною Радою України (парламе­нтом) - єдиним органом законодавчої влади в Україні;

в) регламентує підставу й принципи кримінальної відповідальності та звільнення від кримінальної відпо­відальності;

г) містить юридичні норми, які визначають прин­ципи та загальні положення кримінального права;

д) визначає, які суспільно небезпечні діяння є зло­чинними та яке покарання чи інші заходи криміналь­но-правового характеру призначаються за вчинення цих злочинів;

е) є певним засобом виховного та превентивного впливу на осіб, засуджених за вчинення злочину, а та­кож на інших громадян.

Структура закону про кримінальну відповідальність

Закон про кримінальну відповідальність (далі Кри­мінальний кодекс - КК) складається із Загальної та Особливої частин, кожна з яких, у свою чергу, склада­ється із розділів, а розділи - із статей.

Статті Загальної частини КК містять норми, що встановлюють принципи і загальні положення криміна­льного права, чинність кримінального закону в просто­рі і часі, визначають поняття злочину, стадії вчинення умисного злочину, ознаки суб'єкта злочину, зміст вини, поняття співучасті, види множини злочинів, обставини, що виключають злочинність діяння, підстави звільнен­ня від кримінальної відповідальності та від покарання і його відбування, загальні засади призначення покаран­ня тощо. Загальна частина складається із 15 розділів, кожен з яких має відповідну назву:

Загальні положення;

Закон про кримінальну відповідальність;

Злочин, його види та стадії;

Особа, яка підлягає кримінальній відпо­відальності (суб'єкт злочину);

Вина та її форми;

Спів­участь у злочині;

Повторність, сукупність та рецидив злочинів;

Обставини, що виключають злочинність ді­яння;

Звільнення від кримінальної відповідальності;

Покарання та його види;

Призначення покарання;

Зві­льнення від покарання та його відбування;

Судимість;

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування;

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Закон про кримінальну відповідальність та його тлумачення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок