Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу

Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу

Назва:
Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,62 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу
Право членства в сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу (колективному сільськогосподарсько-му підприємстві, спілці селян, сільгоспкооперативі) стано-вить сукупність правових норм законів і підзаконних внутрішніх локальних правових актів, якими встановлено певні правила щодо порядку і умов вступу громадян до сільгосппідприємства кооперативного типу, юридичного оформлення цього факту, виникнення статутних прав та обов'язків у цих громадян-членів, а також правила щодо припинення перебування громадян у складі членів коопе-ративного типу сільськогосподарських підприємств.
Правову основу членства в колективному сільськогос-подарському підприємстві становить норма ст. 36 Консти-туції України, згідно з якою громадяни України мають право на свободу об'єднання в політичні партії та гро-мадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціаль-них, культурних та інших інтересів. Ця правова норма відповідно конкретизована в Законі "Про колективне сіль-ськогосподарське підприємство" (ст. 5). Кожен його член, як і інші громадяни, має право бути суб'єктом приватної власності (ст. 41), а також має і право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42).
На підставі наведених норм право членства реалізується через волевиявлення конкретного громадянина, який може здійснити надані йому цими актами правомочності. Ці пра-вомочності громадянина закріплено в ст. 5 Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство", в пункті
Статуту колективного сільськогосподарського підприємства (сільгоспкооперативу), що відповідає змістові п. 3 Примірного зразка Статуту колективного сільськогосподарського підприємства (виробничого сільськогосподарського коопера-тиву) 1992 р., де зазначено, що членом підприємства мо-жуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, виявили бажання та здатні брати участь у здійсненні цілей і за-вдань підприємства (кооперативу).
Соціально-економічна природа колективного сільсько-господарського підприємства, як однієї з форм прояву коо-перування громадян через створення юридичної особи з певними виробничими, підприємницькими та соціальними цілями, завданнями і функціями, зумовлює характер взаємовідносин між сільгоспкооперативом, спілкою селян і кожним його членом.
Право членства в сільгосппідприємстві кооперативного ти-пу як узагальнений правовий зв'язок між сільгоспкоопе-ративом та його членами є основним інститутом аграрного права, на якому базується існування на кооперативно-ко-лективних засадах аграрного підприємництва. Без вступу громадян у членські відносини не є можливим виникнення аграрного підприємства-підприємця кооперативного типу.
Право членства в сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу характеризується такими основними рисами: по-перше, воно є загальним правом, охоплює всіх без винятку громадян України; по-друге, воно є рівним правом для всіх громадян незалежно від статі, раси, націо-нальності, освіти й кваліфікації; по-третє, воно є особи-стим правом. Кожний громадянин на власний розсуд вирішує питання про вступ до аграрного підприємства-підприємця кооперативного типу або про вихід з нього.
Порядок і умови вступу до аграрного підприємства кооперативного типу визначені в Примірному зразку Ста-туту колективного сільськогосподарського підприємства (сільськогосподарського виробничого кооперативу) і Стату-том кожного окремого колективного сільськогосподарського підприємства (сільгоспкооперативу). Особа незалежно від її статі, раси, національності, виявивши бажання стати чле-ном аграрного підприємства кооперативного типу, цим сами реалізує своє законне (в тому числі й конституційне) право на об'єднання, працю, задоволення матеріальних і духовних потреб. Вона обізнана з колом таких обов'язків, які покладаються на неї як на члена підприємства коопе-ративного типу, насамперед обов'язку особисто сумлінно працювати в кооперативному підприємстві.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Поняття права членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок