Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Вільне використання об’єктів суміжних прав та їх термін охорони

Вільне використання об’єктів суміжних прав та їх термін охорони

Назва:
Вільне використання об’єктів суміжних прав та їх термін охорони
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,10 KB
Завантажень:
521
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Вільне використання об’єктів суміжних прав та їх термін охорони


Об'єкти суміжних прав у передбачених законом випадках можуть використову-ватися без згоди виконавця, виробника фонограми, організації ефірного і кабель-ного мовлення і, як правило, без виплати їм винагороди. Таке використання вста-новлено в інтересах суспільства, яке зацікавлене у вільному розповсюдженні ін-формації, розвитку науки і освіти. Передбачені законом обмеження суміжних прав не піддягають якому-небудь широкому, вільному тлумаченню. Вільне вико-ристання об'єктів суміжних прав не повинне завдавати шкоди нормальному їх ви-користанню і зачіпати законні інтереси виконавця, виробника фонограми, орга-нізації ефірного і кабельного мовлення, а також авторів творів, що передаються або викопуються.
Обмеження прав виконавця, виробника фонограм, організації ефірного або ка-бельного мовлення зводяться до того, що: допускається вільне використання ви-конання, передачі в ефір, передачі по кабелю та їх записів, а також відтворення фонограм для включення в огляд про поточні події невеликих уривків з виконан-ня, передачі в ефір або по кабелю; використання невеликих уривків з виконання, фонограми, передачі в ефір або по кабелю для цитування за умови, що таке циту-вання здійснюється в інформаційних цілях; використання об'єктів суміжних прав будь-якими заінтересованими особами з метою навчання або наукового дослід-ження. Допускається без згоди виконавця, виробника фонограми, організації ефірного або кабельного мовлення використання передачі в ефір або по кабелю і її запису, а також відтворення фонограми в особистих цілях. Не потрібний дозвіл виконавця, виробника фонограми і організації ефірного мовлення на здійснення записів короткострокового користування виконання або передачі, на відтворення фонограми, опублікованої з комерційною метою, якшо запис короткострокового користування або відтворення здійснюється організацією ефірного мовлення за допомогою її власного обладнання і для її власної передачі за умови попередньо-го отримання такою організацією дозволу на передачу в ефір виконання або пере-дачі, відносно яких здійснюється запис короткострокового користування або від-творення такого запису, а також його знищення в межах шестимісячного терміну після його виготовлення, якшо більш тривалий термін не було узгоджено з воло-дільцями прав па запис. Якшо єдиний примірник запису має виключно докумен-тальний характер, він може бути збережений в офіційних архівах. Вільне викори-стання об'єктів суміжних прав дозволяється також у випадках, установлених від-носно творів науки, літератури і мистсшва. Окремі з них рівною мірою стосуються як авторських творів, так і об'єктів суміжних прав.
Римська конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і ор-ганів мовлення (1961 р.) визначає мінімальний термін охорони для суміжних прав протягом 20 років з кінця року, в якому було зроблено фіксацію, — для фоногра-ми і виконань, що містяться в ній; мало місце виконання — для виконань, що не містяться в фонограмі; мала місце передача — для мовлення. Термін охорони, що надається виконавцям за Договором Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо виконання і фонограми (1996 р.) продовжується до кінця періоду в 50 років, рахуючи з кінця року, в якому виконання було записано на фонограму. Термін охорони, що надається виробникам фонограм за зазначеним вище догово-ром, продовжується до кінця періоду в 50 років, рахуючи з кінця року, в якому фо-нограма була опублікована, або — за відсутності такого опублікування протягом 50 років з моменту запису фонограми — 50 років з кінця року, в якому було про-ведено запис.
Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення терміну охорони су-міжних прав. У багатьох національних законах про авторське право і суміжні пра-ва зазначені права діють протягом 50 років після першого виконання. Права ви-конавця на ім'я і на захист виконання від будь-якого спотворення або іншого по-сягання охороняються безстрокове.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Вільне використання об’єктів суміжних прав та їх термін охорони

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок