Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Об’єктивність обов’язку та єдність прав, свобод та обов’язків

Об’єктивність обов’язку та єдність прав, свобод та обов’язків

Назва:
Об’єктивність обов’язку та єдність прав, свобод та обов’язків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,92 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Об’єктивність обов’язку та єдність
прав, свобод та обов’язків”


Сукупність конституційних прав, свобод та обов'язків, які визначають статус громадянина України в суспільстві і-державі, утворюють певну систему. Ці права, свободи та обов'язки різноманітні за своїм характером і змістом. Однак усі вони виражають ті корінні відносини, які склалися між Українською державою та її громадянами. Тому кожне пра-во, кожний обов'язок необхідно розглядати не лише окремо, а й у системі всіх основних прав, свобод та обов'язків.
Система конституційних прав, свобод та обов'язків гро-мадян має специфічні внутрішньосистемні зв'язки між еле-ментами, з яких вона складається. Найтиповіші з них такі.
1. Здійснення одних конституційних прав, свобод та обов'язків служить підставою для реалізації інших. Так, здійснення громадянином свого права на працю є підставою для реалізації права на відпочинок і права на матеріальне за-безпечення в старості, у разі хвороби, повної чи часткової втрати працездатності, інвалідності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від нього причин.
2. Реалізація одних прав та обов'язків може бути підста-вою для припинення інших обов'язків та здійснення інших прав. Так, тимчасова або постійна втрата працездатності є підставою для використання конституційного права на мате-ріальне забезпечення, звільняє від виконання обов'язків, передбачених трудовим договором.
3. Порушення будь-яких прав і невиконання громадяна-ми обов'язків безпосередньо впливає на реалізацію основних прав. Порушення, наприклад, права на працю, незаконне звільнення громадянина з роботи може призвести до пору-шення його права на відпочинок та права на матеріальне за-безпечення.
Класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків будується не довільно, а з урахуванням наявності в суспільстві різних сфер діяльності, якісно різних за змістом суспіль-них відносин; взаємовідносин держави і громадянина у сфері правоохоронної діяльності держави, спрямованої на захист життя, здоров'я, індивідуальної свободи і безпеки, честі й гідності людини, взаємовідносин у політичній, соціальній, економічній та культурній сферах.
Ці конституційні права, свободи та обов'язки є не яки-мось випадковим, аморфним поєднанням, а внутрішньо узго-дженою системою прав і свобод громадян, яка охоплює своїм регулюючим впливом усі найважливіші та найістотніші сфе-ри життя і діяльності людини — соціальну, економічну, політичну, а також розвитку їх індивідуальних фізичних і ду-ховних якостей.
Основні права, свободи та обов'язки людини, тобто певні можливості, які необхідні для існування та розвитку людини в конкретних історичних умовах, об'єктивно визначаються досягнутим рівнем (економічним, духовним, соціальним) розвитку людства і мають бути законними й рівними для всіх людей.
По-перше, йдеться про можливості деяким чином діяти або утримуватися від певних вчинків з тим, щоб забезпечити своє нормальне існування, свій розвиток, задоволення тих потреб, що сформувалися. При цьому основні права — це саме ті можливості, без яких людина не може нормально іс-нувати.
По-друге, зміст і обсяг цих можливостей людини зале-жать насамперед від можливостей усього суспільства, голов-ним чином від рівня його економічного розвитку. Тому права людини — це явище соціальне, яке породжується суспіль-ством.
По-третє, ці можливості за їх основними показниками мають бути рівними для всіх людей. Лише тоді вони будуть правовими.
Тому, по-четверте, вони не повинні відчужуватися, відби-ратися, обмежуватися будь-чим, не можуть бути і предметом "дарування" з боку держави або будь-якої іншої організації чи особи.
Інтерпретація змісту прав людини в сучасній науковій лі-тературі досить розмаїта.
Під правами людини розуміють певні її можливості, виокремлену її свободу; деякі основні її потреби чи інте-реси; її вимоги про надання певних благ, адресовані суспільству, державі, законодавству; певний вид (форма існування, спосіб вияву) матеріалів. Найбільш виразно права людини виявляються в її суб'єктивних правах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Об’єктивність обов’язку та єдність прав, свобод та обов’язків

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок