Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Предмет і методи теорії держави і права

Предмет і методи теорії держави і права

Назва:
Предмет і методи теорії держави і права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,95 KB
Завантажень:
525
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Предмет і методи теорії держави і права
План
1. Предмет і функції теорії держави і права
2. Методи пізнання держави і права
3. Місце та роль теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук

Предмет і функції теорії держави і права
Кожна наука має свій предмет дослідження — явища та процеси реального світу, які вона вивчає, те, на що спрямоване наукове пізнання.
Теорія держави і права є соціальною, юридичною та загальнотеоретичною наукою, тому її предмет — загальні і специфічні закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права, що розглядаються як цілісні соціальні інститути.
Будь-яка наука розглядається і як дослідна діяльність, і як результат цієї діяльності. Предметом дослідження теорії держави і права є не всі, а тільки загальні та специфічні закономірності держави і права, тобто ті, що за своїм характером є фундаментальними, системоутворюючими в існуванні явищ, притаманних різним державам і системам права. До того ж ці явища докладно вивчаються теорією держави і права. Водночас держава й право вивчаються в їх діалектичному взаємозв'язку.
Наука теорії держави і права ніби виокремлює державу і право з усієї системи суспільних явищ і досліджує їх внутрішні закономірності. Але і в цьому випадку вони розглядаються у зв'язку з економікою, політикою, мораллю, культурою та іншими суспільними феноменами. Елементами предмета цієї дисципліни є:*
сутність та соціальне призначення політико-правових явищ;*
закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права;*
система категорій та понять (право, держава, їх сутність, функції, форми тощо);*
принципи, аксіоми, презумпції, фікції теорії держави і права;*
правотворча, правозастосувальна та інтерпретаційна практика;*
прогнози та практичні рекомендації щодо удосконалення та розвитку державно-правових явищ.
Функції теорії держави і права — це основні напрями ЇЇ діяльності, через які реалізується соціальне призначення цієї науки.
Теорія держави і права як фундаментальна наука виконує низку важливих функцій:*
онтологічну — пояснення змісту і сутності закономірностей розвитку процесів державно-правового життя суспільства (онтологія — наука про буття);*
методологічну — понятійний апарат теорії держави і права виконує роль своєрідного фундаменту для формування понятійного апарату інших юридичних наук;*
ідеологічну — вироблення ідей як результат теоретичного мислення з метою перетворення державно-правової дійсності, сприяння визнанню значимої і дедалі зростаючої ролі держави і права у політичному та соціально-культурному житті країни;*
політичну — частина загальнотеоретичної наукової доктрини певною мірою впливає на політичний курс держави, тенденції розвитку її законодавства;*
практичну — теорія держави і права виступає як знаряддя перетворення, реформування реальних процесів і явищ державно-правової дійсності;*
прогностичну — передбачення можливих шляхів подальшого розвитку держави і права;*
евристичну — відкриття нових закономірностей державно-правового життя суспільства;*
комунікативну — наближення юридичної науки до рівня розвитку науки в цілому.
Методи пізнання держави і права
Методологія пізнання держави і права — це наука про систему підходів і методів, способів наукового дослідження, а також теорія їх використання під час дослідження державно-правових явищ (вчення про метод).
Методи пізнання держави і права — це певні теоретичні принципи (підходи), логічні прийоми та спеціальні способи дослідження, які дають змогу установити істинні знання про загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку й функціонування держави і права.
Методами науки теорії держави і права є:
1) загальнофілософські методи:*
діалектичний метод — вивчення державно-правових явищ у їх розвитку, багатоманітності та зв'язку;*
метафізичний метод — розглядає державу і право як вічні й незмінні інститути, не пов'язані один з одним та з іншими суспільними явищами (економікою, політикою, мораллю тощо);
2) загальнонаукові методи:*
історичний метод — вивчення специфіки державно-правового явища конкретного історичного періоду, розгляд динаміки його історичного розвитку;*
системний метод — розгляд держави і права як систем, вивчення різноманітних типів зв'язків у них;*
функціональний метод — вивчення державно-правових явищ через дослідження їх функцій;*
соціологічний метод — вивчення державно-правових явищ на базі конкретних соціальних фактів;*
статистичний метод — отримання, обробка, аналіз інформації, що характеризує кількісні показники й закономірності життя суспільства;
3) загальнологічні методи:*
аналіз — розчленування (уявне або реальне) об'єкта на складники;*
синтез — з'єднання елементів в єдине ціле;*
індукція — умовивід від фактів до загального твердження;*
дедукція — умовивід від загального твердження до фактів;*
аналогія — схожість предметів або відносин, а також вивчення через їх порівняння;*
абстрагування — відволікання від деяких ознак окремих державно-правових явищ з метою узагальнення цих ознак та отримання цільного знання про них;*
сходження від конкретного до абстрактного та від абстрактного до конкретного;
4) спеціально-наукові методи;*
порівняльне правознавство — вивчення правових систем різних держав через зіставлення однойменних державних та правових інститутів, систем права, їх основних принципів тощо;*
правовий експеримент — апробація законодавчих нововведень в обмеженому масштабі з метою визначення їх ефективності та можливості подальшого використання у більш широких масштабах;*
правове прогнозування — вивчення конкретних перспектив розвитку державно-правових явищ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Предмет і методи теорії держави і права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок