Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Законодавче закріплення податкового механізму.

Законодавче закріплення податкового механізму.

Назва:
Законодавче закріплення податкового механізму.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,34 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Законодавче закріплення податкового механізму.
Становлення податкової механізму в Україні відбувається в складних умовах. Правове регулювання оподатку-вання перебуває поки що в стані, далекому від доско-налості. Довгий час у нашій країні принижувалась роль товарно-грошових відносин, що, в свою чергу, негативно вплинуло на розвиток податкової теорії та практики.
У структурі доходів консолідованого бюджету Украї-ни найбільшу питому вагу становлять податок на при-буток підприємств та організацій, податок на додану вар-тість та надходження до Пенсійного фонду. Всі інші по-датки, внески та платежі становлять меншу питому вагу.
З переходом вітчизняної економіки на ринкові рей-ки з'явилась гостра необхідність у чіткій та докладній юридичній регламентації фінансових і, особливо, подат-кових відносин. При створенні відповідного правового масиву корисне звернення до позитивного досвіду, на-копиченого в країнах з розвинутою ринковою економі-кою, - Великобританії, СІЛА, Франції, ФРН та ін., який не тільки сприяє розробці досконаліших нормативних актів щодо фінансових питань, але й допомагає зрозумі-ти загальні закономірності функціонування і розвитку податкового механізму.
Так, наприклад, законодавча регламентація оподатку-вання в розвинутих країнах дає можливість централізовано керувати податковою системою, перетворюючи її на один з найважливіших важелів економічної політики держа-ви. Водночас така централізація поєднується з гнучкістю, яка забезпечується за рахунок можливості щороку уточ-нювати ставки податків та проводити фіскальну політику відповідно до зміненої економічної кон'юнктури.
В Україні через економічну кризу, характерними ри-сами якої є істотний спад виробництва валового внутрі-шнього продукту і національного доходу при загально-му падінні фізичного обсягу товарної продукції та по-слуг, деформуючий вплив руйнівних інфляційних про-цесів на національні системи грошового і кредитного обігу, а також посилення бюджетного дефіциту та дефі-циту платіжних балансів і бурхливе соціальне розшару-вання населення та інші об'єктивні й суб'єктивні при-чини, податковий механізм не набув стабільності і має ба-гато недоліків та суперечностей.
Досі не визначено чіткої концепції побудови систе-ми оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, Співвідношення прямих та непрямих податків, визначення об'єктів оподаткування і джерел сплати по-датків, рівня податкових ставок і принципів диференціа-ції їх, напрямків та умов надання податкових пільг.
Податки відображають складні економічні відноси-ни і тому мають бути адекватними цим відносинам. У протилежному разі вони не зможуть повною мірою вико-нувати покладені на них функції.
У літературних джерелах висловлюються різні дум-ки щодо напрямків і підходів удосконалення діяльності податкового механізму, схем оподаткування та податкових ставок.
Відомо декілька схем оподаткування, однак серед них правомірно зазначити три основні:
а) стягнення податків з особи як такої залежно від її прибутку або інших властивостей;
б) стягнення податків з використовуваних загальних або неподільних ресурсів;
в) оподаткування результатів комерційної діяльності фізичних та юридичних осіб, а також частково їхньої власності.
Але незалежно від схем оподаткування будь-яка по-даткова система має забезпечувати надійне надходжен-ня коштів до дохідної частини бюджету. Прибуток підприємств і додана вартість в умовах нерівно працюю-чої кризової економіки - величини дуже мінливі і не завжди можуть бути придатними як базові показники при оподаткуванні. Це засвідчує й практика, і, зокрема, різниця між прогнозованою та фактично одержаною бю-джетом сумою податкових надходжень.
На думку деяких авторів, визначну роль у податковому механізмі України мають відігравати податки на майно, на землю і на використання природних ресурсів. Вони не залежать від обсягу виробництва, продажу і є стабільни-ми, а значить, створюють гарантію поповнення бюджету і будуть стимулювати ефективне використання природних ресурсів і закріплених основних та оборотних фондів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Законодавче закріплення податкового механізму.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок