Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Законодавча база рекламної діяльності в Україні

Законодавча база рекламної діяльності в Україні

Назва:
Законодавча база рекламної діяльності в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,72 KB
Завантажень:
368
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
Законодавча база рекламної діяльності в Україні


Закон «Про рекламу» регулює правові відносини, які виникають у процесі створення та розповсюдження реклами. Дія цього закону не поширюється на правовідносини, зв'язані з інформацією про со-ціальні події, діяльність політичних партій, релігійних і громадсь-ких організацій, призначеної для їхньої підтримки.
Якщо міжнародними зобов'язаннями України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про рекла-му, застосовуються правила за міжнародними зобов'язаннями.
Закон визначає такі поняття в галузі рекламної діяльності:*
реклама — спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання зиску;*
особа — будь-яка фізична чи юридична особа;*
продукція — товари, робота, послуги, цінні папери;*
рекламодавець — особа, яка є замовником реклами для її ви-робництва та (або) розповсюдження;*
виробник реклами — особа, яка повністю або частково здійс-нює виробництво реклами;*
розповсюджувач реклами — особа, яка здійснює розповсюд-ження реклами будь-якими засобами;*
споживач реклами — будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована реклама;*
рекламні засоби — засоби, що використовуються для доведен-ня реклами до споживача в будь-якій формі та в будь-який спосіб;*
спонсор — особа, яка з метою популяризації свого імені (назви), торгової марки матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання зиску.
Основними принципами діяльності в галузі реклами є дотри-мання всіма суб'єктами рекламної діяльності законності, точності, достовірності реклами, використання державної та інших мов від-повідно до законодавства України, використання форм і засобів, які не завдають споживачеві моральної, фізичної чи психічної шкоди. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації так, щоб її (незалежно від форм чи засобів розповсюдження) можна було іден-тифікувати як рекламу. Реклама на телебаченні і радіо має бути чіт-ко відокремлена від інших програм за допомогою аудіо-, відеозасобів або коментарів ведучих. Будь-який інформаційний, автор-ський чи редакційний матеріал, який цілеспрямовано звертає увагу споживачів на конкретну марку (модель, артикул) продукції чи на її виробника для формування інтересу до продукції та сприяння її реалізації, а також містить вихідні дані (реквізити) особи, що ви-робляє та розповсюджує зазначену продукцію, вважається рекла-мою й підлягає всім рекламним правилам.
Законом заборонено недобросовісну рекламу, тобто рекламу, що містить неточні або недостовірні дані, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог, передбачених законодавством України, яка заводить або може завести в оману споживачів, завдати шкоди окремим особам чи державі. Не вважається недобросовісною реклама, що використовує психологічні засоби та спеціальні ефекти з метою привернути увагу, викликати доброзичливий сміх чи інші позитивні емоції.
Закон забороняє:
1. Поширювати відомості про продукцію, виробництво або реа-лізація якої заборонені законодавством України.
2. Удаватися до дискримінаційних тверджень за ознаками по-ходження, соціального й майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, віросповідання, характеру занять, місця проживання та інших обставин. Забороняється також дискре-дитувати продукцію інших фірм (осіб).
3. Подавати відомості або закликати до дій, які суперечать чин-ному законодавству, завдають чи можуть завдати шкоди довкіллю, здоров'ю або життю людей, а також спонукають до нехтування за-собами безпеки.
4. Використовувати засоби й технології, які безпосередньо впливають на підсвідомість споживача.
5. Удаватися до тверджень, образливих для осіб, які не корис-туються продукцією, що рекламується.
6. Використовувати або імітувати зображення Державного гер-ба, Державного прапора та звучання Державного гімну України, зо-браження державних символів інших держав та міжнародних орга-нізацій, а також офіційні назви державних органів України, крім випадків, передбачених законодавством.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Законодавча база рекламної діяльності в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок