Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Організація та завдання органів юстиції

Організація та завдання органів юстиції

Назва:
Організація та завдання органів юстиції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,20 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
рганізація та завдання органів юстиції
Система органів юстиції за час свого існування змінювалася залежно від завдань, які на неї покладали. Історія становлення та розвитку органів юстиції в Україні налічує понад 85 років — від створення Міністерства судових справ і Народного секретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої влади — Міністерства юстиції з його складною розвинутою структурою підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств.
Проголошення незалежності України, здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардиналь-них змін пріоритетів у діяльності Мінюсту, значного розширен-ня його повноважень, покладення на нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у центральному апараті. Так, з 1992 року на Мінюст покладено обо-в'язки з організаційного та кадрового забезпечення діяльності військових судів, а також судів, які здійснюють правосуддя на особ-ливо режимних об'єктах. А з 1993 року розпочато реєстрацію бла-годійних фондів і державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління й контролю, що стосуються прав, сво-бод і законних інтересів громадян або актів, що мають міжвідом-чий характер. З 1994 року установи Мінюсту здійснюють експер-тне забезпечення правосуддя.
У сучасному стані система органів юстиції включає: Міністер-ство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим; обласні, Київське та Сева-стопольське міські управління юстиції; районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.
Законодавчу основу організації діяльності органів юстиції скла-дають Конституція, закони України, акти Президента України, Ка-бінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції України, згідно з якими органи юстиції здійснюють захист основ конститу-ційного ладу, прав і свобод людини та громадянина.
Зокрема, органи юстиції виконують такі державні завдання:*
здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи;*
організують роботу з адаптації законодавства України до за-конодавства Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяль-ності;*
проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або ма-ють міжвідомчий характер органів виконавчої влади;*
впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України;*
координують правову роботу й правову освіту громадян; спри-яють розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду;*
забезпечують інформатизацію з правових питань життя дер-жави та суспільства;*
здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);*
організують судові та інші експертизи;*
крім того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, Президента України й Кабінету Міністрів України в су-дах України та іноземних державах, міжнародних судових органах і установах;*
організують роботу нотаріату;*
забезпечують роботу органів державної реєстрації актів ци-вільного стану громадян України.
У листопаді 2003 року в першому читанні прийнято Закон Ук-раїни «Про органи юстиції», яким передбачено на законодавчому рівні відзначити правовий статус органів юстиції. Проектом за-пропоновано закріпити за органами юстиції низку нових функцій, серед яких особливе значення мають: державна реєстрація норма-тивно-правових актів, які регулюють права, свободи й законні інте-реси громадян або мають характер взаємин між органами місцевого самоврядування та інших органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації; офіційне видання нормативно-правових актів органів державної влади та збірників актів законо-давства України; забезпечення виконання кримінальних покарань; державне регулювання адвокатури.
Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, що є центральним органом держави, діяльність якого спря-мовано на реалізацію державної правової політики, утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, захисту прав і свобод лю-дини, становлення громадянського суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Організація та завдання органів юстиції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок