Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Норми права, система правових відносин в суспільстві

Норми права, система правових відносин в суспільстві

Назва:
Норми права, система правових відносин в суспільстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,30 KB
Завантажень:
196
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Норми права, система правових відносин в суспільстві”


ПЛАН
1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ НОРМИ ПРАВА
2. ВИДИ НОРМ ПРАВА
3. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОВІДНОСИН
4. СИСТЕМА ПРАВОВІДНОСИН
5. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ НОРМИ ПРАВА
Норма права — це загальнообов'язкове, формально-визначе-не правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповід-но до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу.
Ознаки норми права такі ж, що й права в цілому, але норма не має такої ознаки, як системність, оскільки вона регулює гру-пу певних суспільних відносин і лише в сукупності з іншими, узгодженими з нею нормами складає систему права Кутафіє О.Е. Основи держави і права: Навчальний посібник для поступаючих у вузи. - М.: Юрист, 1996..
Оскільки ознаки права вже наводилися, перелічимо специфічні ознаки норми права:
1. Правило поведінки регулятивного характеру — норма права вводить нове правило, фіксує найтиповіші соціальні процеси і зв'язки; впливає на суспільні відносини, поведінку людей; є модель (зразок, еталон, масштаб) регульованих суспільних від-носин. Регулятивність норми права підкреслює її дія, «роботу», яка повинна призвести до певного результату.
2. Загальнообов'язкове правило поведінки — норма права ви-ходить від держави, повинна сприйматися як керівництво до дії, котре не підлягає обговоренню щодо доцільності.
3. Правило поведінки загального характеру — норма права має загальний (без зазначення конкретного адресата — неперсоніфікований) характер, тобто поширюється на усіх, хто стає учас-ником відносин, регульованих нормою. Як регулятор суспіль-них відносин, норма має багаторазовість застосування (напри-клад, заборона хуліганства).
4. Формально-визиачене правило поведінки представницько-зобов'язуючого характеру — норма права закріплює права і обов'язки учасників суспільних відносин, а також юридичну від-повідальність (санкції), яка застосовується у разі її порушення. Надаючи права одним, норма права покладає обов'язки на ін-ших (наприклад, молоді люди мають право на навчання, обов'я-зок інших — забезпечити це право). Формальну визначеність норма права отримує після викладення її в законах, інших писа-них джерелах права.
5. Правило поведінки, прийняте в суворо встановленому поряд-ку, — норма права видається уповноваженими на те суб'єктами в межах їх компетенції з дотриманням певної процедури: розроб-ка, обговорення, прийняття, набуття чинності, зміна або скасу-вання чинності.
6. Правило поведінки, забезпечене всіма заходами державного впливу, аж до примусу, — держава створює реальні умови для добровільного здійснення суб'єктами зразків поведінки, сфор-мульованих у нормі права; застосовує способи переконання і примусу до бажаної поведінки, зокрема, ефективні санкції у разі невиконання вимог норми права.
Риси норми права як класичного розпорядження:
1) норма відтіняє, підкреслює кількісну і якісну сторони по-ведінки (вид і міру поведінки);
2) норма вбирає в себе всі основні властивості права (норма-тивність, формальну визначеність, стабільність, владність);
3) норма має чітко виражену структуру, складається з елеме-нтів (диспозиція, гіпотеза, санкція).
Поряд із цим норма права має внутрішній зміст:—
є мірою свободи і справедливості;—
є результатом владної діяльності держави, яка полягає в узагальненні і систематизації типових конкретних право-відносин, що виникають у громадянському суспільстві;—
має завжди загальний характер, тобто це таке розпоряд-ження, що адресоване безлічі індивідуально не визначе-них суб'єктів і розраховано на багатократність застосу-вання за певних життєвих обставин.
2. ВИДИ НОРМ ПРАВА
У будь-якій державі існує і виникає величезна кількість норм права. Ці норми можна класифікувати (поділити) на види за певним критерієм (ознакою).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Норми права, система правових відносин в суспільстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок