Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Загальна характеристика способів захисту права інтелектуальної власності

Загальна характеристика способів захисту права інтелектуальної власності

Назва:
Загальна характеристика способів захисту права інтелектуальної власності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,27 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Р е ф е р а т
на тему:
“Загальна характеристика способів захисту права інтелектуальної власності”


Норми про захист прав на конкретні види інтелектуальної власності цивільно-правовими засобами викладені у відповідних главах Цивільного кодексу України. Захист права інтелекту-альної власності врегульовано також іншими галузями законодавства. Як правило, ці норми стосуються усіх об’єктів права інтелектуальної власності.
Цивільно-правовий захист авторського права і суміжних прав. Особи, авторські та суміжні права яких порушені, можуть: вимагати від порушника визнання та поновлення своїх прав; звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи ство-рюють загрозу їх порушення; подавати позови про відшкодування моральної шкоди; подавати позови про відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним автор-ського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій; вимагати припи-нення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав; вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інфор-мації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень; вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів і об'єк-тів суміжних прав; вимагати прийняття інших передбачених законодавством за-ходів, пов'язаних із захистом авторського права та суміжних прав.
Суд має право постановити рішення чи ухвалу про:—
відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням ав-торського права і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;—
відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав;—
стягнення з порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;—
виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50000 мі-німальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу;—
заборону опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску при-мірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеог-рам чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виго-товлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;—
вимагати від осіб, які порушують авторське право і суміжні права позива-ча, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контр-афактних примірників творів та об'єктів суміжних прав, засобів обходу техніч-них засобів та про канали розповсюдження.
При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної шкоди суд зобов'язаний виходити із суті порушення, майнової і моральної шкоди, завданої особі, яка має авторське право і суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, до-датково можуть бути включені судові витрати, понесені цією особою, а також ви-трати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката.
Захист прав патентовласника. Порушенням визнається будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені законо-давством про промислову власність. Це може бути неправо-мірне використання винаходу, корисної моделі чи промисло-вого зразка, порушення особистих немайнових прав тощо.
Звичайно, таке порушення на вимогу власника патенту повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшко-дувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати віднов-лення порушених прав власника патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Загальна характеристика способів захисту права інтелектуальної власності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок